GAZLAR TEST ÇÖZÜMLERİ

9. Sınıflar ve Lys kimya dersi, gazlar konusu. Gaz yasları, açık hava basıncı, mol kavramı ile ilgili çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1

1 mol maddede 6,02 . 1023  adet maddenin tüm özelliklerini taşıyan tanecik bulunur. Bu tanecik CO2 gibi maddelerde molekül, Ne gibi maddelerde atomdur.

1 mol CO2 gazında 6,02.1023  adet CO2  molekülü vardır. Bir molekülde 2 oksijen atomu ve 1 C atomu bulunduğundan toplam 3 atom vardır.

1 mol CO2 gazında 3 mol atom vardır. 1,5 mol gazda,

1,5.3 = 4,5 mol atom bulunur.


1 mol atom                   6,02.1023  adet

4,5 mol atom                 x


x = 4,5 . 6,02.1023

x = 27,09 . 1023 adet olur.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2

3 mol gaz 84 g ise 1 mol gaz 84:3 = 28 g dır.


1 mol gazda 1 mol O atomu, 1 mol X atomu bulunur. 

16 + X = 28

X = 12 g olarak bulunur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3

Boyle – Marriot Yasası,

P1.V1 = P2.V2

3,8 . V1 = 6.19

V1 = 6.5

V1 = 30 L


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4

Bu soru da Boyle – Marriotte Yasası ile ilgili bir sorudur. Sıcaklık ve mol sayısı sabitken bir gazın hacim basınç ilişkisi aşağıdaki bağıntıyla verilir.

P1.V1 = P2.V2

Değerleri yerine koyarsak,

45 . 4 = 24.P2

V2 = 7,5 atm olur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 5

Charles yasasına göre,

V1
=V2 dir.
T2
T1
Önce sıcaklıkları Kelvin ölçeğine çevirelim.

T1 = 273 + 47 = 320 K

T2 = 273 + 137 = 410 K

Şimdi değerleri formülde yerine koyabiliriz.

V
=20,05
410
320V
= 1
2
32
V = 16 L bulunur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6

Gay – Lussac Yasasına göre,

P1
=P2 dir.
T2
T1
7,25 
= P
400
2907,25 
= P
40
29290 = 29P

P = 10 atm

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7

Önce gazın hacmini sabit tutup sıcaklığını artıralım. Sıcaklık basınç ilişkisini Gay – Lussac yasası belirler.

P1
=P2  formülünden
T2
T1
6
= P2
300
200
P2 = 9 atm olur.


Şimdi sıcaklığı sabit tutup hacmi 20 L yapalım.

Gazların basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi Boyle – Marriot Kanunu açıklar.

P1.V1 = P2.V2

9.30 = P.20

P = 13,5 atm olur.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8

Önce gazın hacmini sabit tutarak sıcaklığını 127 °C ye çıkaralım. Gazların basınç sıcaklık ilişkisini Gay – Lussac yasası açıklar.

P1 
= P2
T2
T1
T1 = - 33 + 273

T1 = 240 K


T2 = 127 + 273

T2 = 400 K


2,4
=P
400
2401 
= P
400
100
P = 4 atm olur.


Şimdi sıcaklığı sabit tutarak hacmi 60 L ye çıkaralım.

Gazların basınç – hacim ilişkisini Boyle – Marriot yasası açıklar.

P1.V1 = P2.V2

4.48 = P2.60

48 = P2.15

P2 = 3,2 atm olur.

Doğru cevap A seçeneği.Çözüm – 9

1 atm                   760 mm

0,85 atm               x

x = 0,85 . 760

x = 646 mm

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 10

Charles yasası sabit mol sayısı ve basınçta gazların hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi açıklar.

Gazların kinetik enerjileri sıcaklık ile doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça kinetik enerjileri de artar ve bu kinetik enerji artışı, hacim artmasına neden olur. Dolayısıyla I. Madde bu yasa ile ilgilidir.

II. madde Bir gazın mol sayısı ve basıncı sabit tutulup, sıcaklığı 3 katına çıkarsa hacim de3 katına çıkar. Yani hacim ile sıcaklık doğru orantılıdır. Bu olay doğrudan Charles yasası ile ilgilidir. Gazın sıcaklığı T, hacmi V olsun bunları oranlarsak

V olur.
T
Gazın sıcaklığını 3T yaparsak V/T oranının bozulmaması için hacmi de 3V yapmamız gerekir.

V
=3V dir.
3T
T
III. madde Gay – Lussac Yasası ile ilgilidir.

IV madde Boyle – Marriotte yasası ile ilgilidir.


Doğru cevap C seçeneği.Test SorularıSANATSAL BİLGİ

01/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI