GAZLARDA HACİM SICAKLIK MİKTAR

9. sınıflar ve lys kimya konusu. Gazlarda sıcaklık, hacim ve madde miktarı. Avogadro sayısı ve mol kavramı. Gazların madde miktarının hesaplanması.Gazların Hacmi

Gazlar molekül veya tek atomlu halde serbestçe hareket eden taneciklerden oluşur. Bu tanecikler hangi kaba konulursa, o kabın her tarafında gelişigüzel hareketler yapar. Bu nedenle gazların hacmi içine konuldukları kabın hacmine eşittir. Gazların içine konuldukları kabın hacmi genellikle litre şeklinde verilir. 

Gaz miktarı değişmeden gazların içinde bulunduğu kabın hacmi artarsa gazın basıncı azalır, tersi durumda yani gazın miktarı değiştirilmeden içinde bulunduğu kabın hacmi azaltılırsa gazın basıncı artar.


Gazların Sıcaklığı

Gazların sıcaklık değeri verilirken sıcaklık birimi olarak Kelvin (K) kullanılır.

0 °C, 273 Kelvin’ e eşittir, 100 °C ise 373 Kelvin değerine eşittir.

Dolayısıyla 0 ile 100 ° arasındaki sıcaklıklar Kelvin’e çevrilirken 273 üzerine bu sıcaklık değeri eklenerek kaç Kelvin’e eşit olduğu bulunabilir. Örneğin 30 °C ;

30 + 273 = 303 K olur.

-50 °C ise aşağıdaki gibi K ölçeğine çevrilebilir.

-50 + 273 = 223 K 

100 °C üzerindeki sıcaklıklar içinde yine 273 üzerine celcius değeri eklenerek bulunur. Örneğin 200 °C;

273 + 200 = 473 K olur.


Gazların Miktarı

Gazların miktarı mol cinsinden verilir.

1 mol madde miktarı Avogadro sayısı kadar madde demektir.

Avogadro sayısı ise Karbon -12 izotopunun 12 gramında bulunan atom sayısıdır.

1 Avogadro = 6,02 .1023 adete karşılık gelir.

Mol sayısı n ile, Avogado sayısı NA ile gösterilir.

1 mol atom dediğimiz zaman 6,02.1023 adet atomdan bahsetmiş oluruz.

1 mol molekül 6,02 .1023 adet moleküle karşılık gelir.

1 mol gaz dediğimiz zaman 6,02 .1023 adet gaz taneciğinden söz ediyoruz demektir.

Günlük yaşamda bir düzine kalem derken 12 kalemden bahsediyorduk. Sayılması güç ve çıplak gözle görülemeyen varlıklar için mol kavramı kullanılır.


Molar Hacim

Aynı miktarda bütün gazlar aynı ortamda aynı hacmi kaplar.

1 mol gazın belirli şartlar altında kapladığı hacme molar hacim adı verilir.

25 °C de ve 1 atm basınç altında tüm gazların 1 molü 24,5 L hacim kaplar.

0 °C de atm 1 basınç altında tüm gazların 1 molü 22,4 L hacim kaplar.Örnek:

15 mol N2 gazı kaç gram’dır?

(N = 14 g/mol)


Çözüm:

1 mol azot atomu 14 gram’dır. Bir N2  molekülünde 2 adet N atomu bulunur. Dolayısıyla 1 mol azot gazında 2 mol N atomu bulunur.

1 mol N 14 gram olduğuna göre 2 mol azot gazı 2 . 14 = 28 g olur.

1 mol N2  gazı 28 g olduğuna göre 15 mol N2 gazı;

15 . 28 = 420 g olur.


Örnek:

0,8 mol O2 gazındaki atom sayısı kaçtır?


Çözüm:

1 mol O2 gazında                    2 mol O atomu

0,8 mol O2 gazında                  x


X = 0,8 . 2
1
= 1,6 mol O atomu vardır.

1 mol O atomu                           6,02 . 1023  adet ise

1,6 mol O atomu                         x

X = 1,6 . 6,02 . 1023 

X = 9,632 . 1023  adet olarak bulunur.Örnek:

2,5 mol CO2  gazı kaç g dır?

(C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)


Çözüm:

Önce 1 mol gazın kütlesini hesaplayalım.

1 mol CO2 gazında 1 mol C ve 2 mol O atomu bulunur.

1 mol C = 12 g

2 mol O = 32 g

1 mol CO2 = 12 + 32 = 44 g


2,5 mol CO2  gazı = 44 . 2,5 = 110 g


Örnek:

16 g SO2  gazı kaç moldür.

(S = 32 g/mol, O = 16 g/mol)


Çözüm:

1 mol SO2  gazında 1 mol S ve 2 mol O atomu var. S’ün 1 molü 32 g, O’nin bir molü 16 g’dır.

1 mol SO2   gazı 32 + 16.2 = 64 g dır.

Buna göre,

64 g SO2                           1 mol

16                                     x

x = 16
64
x = 1 = 0,25 mol
49. Sınıf Gazlar
SANATSAL BİLGİ

01/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI