HACİMCE DERİŞİM SORULARI

Çözeltilerde hacimce derişimin bulunması ve hacimce derişimlerin hesaplanması.  Karıştırılan iki ve daha fazla maddenin derişimini bulma. Çözümlü test.


Soru – 1 

40 cm3 X maddesi su ile karıştırılarak 500 mL lik bir çözelti oluşturuluyor.

Oluşan çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır?

A) 8                    B) 12                   C) 15

D) 18                  E) 20


Soru – 2 

Yoğunluğu 1,5 g/cm3 olan 100 mL X maddesi bir miktar su ile karıştırılarak çözelti oluşturuluyor.

Oluşan çözeltinin hacimce yüzde derişimi 40, yoğunluğu 1,2 g/cm3 olduğuna göre, kütlece yüzde derişimi kaçtır?

(dsu = 1)

A) 25                      B) 40                     C) 50

D) 60                      E) 70


Soru – 3 

Hacimce yüzde derişimi 30 olan 600 mL Y çözeltisinin kütlece yüzde derişimi kaçtır?

(dY = 1,25, dçözelti = 1,1)

A) 22                         B) 25                  C) 28

D) 32                         E) 34


Soru – 4 

Kütlece yüzde derişimi 40 olan 500 gram etil alkol çözeltisinin yoğunluğu 0,9 g/cm3 oluğuna göre hacimce yüzde derişimi kaçtır?

(dalkol = 0,8, dsu = 1)

A) 40                           B) 45                     C) 50

D) 55                           E) 60


Soru – 5 

800 mL etil alkol – su çözeltisinin hacimce derişimi % 70 dir. Bu çözeltideki alkol miktarının 552 gram su ile oluşturacağı çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaç olur?

(dalkol = 0,8 g/cm3)

A) 60                       B) 52,8                   C) 48,4

D) 44,8                    E) 45,5


Soru – 6 

Hacimce %25 lik 400 mL X çözeltisi ile hacimce %40 lık 600 cm3 X çözeltisi karıştırılıyor.

Karışımın son derişiminin hacimce yüzde kaç olur?

A) 34                      B) 32                     C) 30

D) 28                      E) 20


Soru – 7 

Kütlece %25 lik 600 g etanol – su karışımının toplam hacmi 667 mL dir. Çözeltinin hacimce yüzde derişimi kaçtır?

(detanol = 0,8 g/cm3, dsu= 1 g/cm3)

A) 36                        B) 35,3                       C) 32,6  

D) 30                        E) 28,1


Soru – 8 

Hacimce yüzde derişimi 10 olan bir asetik asit – su karışımı oluşturulmak isteniyor. Çözeltide kullanılacak su miktarı 20 moldür.

Bu çözelti için kaç mol asetik asit gereklidir.

(Karışım sonucunda toplam hacimde değişme olmadığı varsayılacaktır)

(C2H4O2 = 60 g, H2O = 18 g, dH2O = 1, dC2H4O2 = 0,8)


A) 2                     B) 1,85                  C) 1,25

D) 0,8                  E) 0,53


Soru – 9 

 500 mL H2SO4 - su çözeltisinin yoğunluğu 1,6 g/mL, kütlece yüzde derişimi 60’tır. Bu çözelti kütlece %90 lık yapılmak isteniyor.

Bunun için yoğunluğu 1,84 olan kütlece %98 lik H2SO4 çözeltisinden kaç mL ilave etmek gerekir.

A) 2000                      B) 1630,4                       C) 1520,6

D) 1418,3                   E) 1225


Soru – 10 

Hacimce %40 lık 400 mL X - su çözeltisine hacimce %60 lık 600 mL X -su çözeltisi ekleniyor.

Karışım için ileri sürülen aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Karışımda bulunan X maddesinin derişimi artmıştır.

B) Karışımın hacmi artmıştır.

C) Karışımın kütlesi artmıştır.

D) Karışıma hacimce %42 lik bir çözelti eklenirse derişim azalır.

E) Karışıma hacimce %48 lik bir çözelti eklenirse derişim artar.


Soru – 11 

Hacimce %30 luk 600 mL asetik asit çözeltisinin derişimini %60 yapmak için eklenmesi gereken asetik asit miktarı kaç cm3 tür?

(Karışım sonucunda çözeltinin toplam hacminde değişme olmadığı varsayılacaktır)

A) 500                        B) 450                   C) 400

E) 375                        E) 325

Hacimce Derişim Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

26/01/2018 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI