HACİMCE DERİŞİM TEST ÇÖZÜMLERİ

12. sınıflar ve YKS kimya deri. Çözeltilerde hacimce derişim ile ilgili çeşitli özellikte sorular. Yoğunluk, hacim, derişim ile ilgili soruları içeren çözümlü testin çözümleri.Çözüm – 1 

Hacimce yüzde derişim aşağıdaki formülle verilir.

Hy = Vçözünen
Vçözelti
Vçözünen = 40 cm3

Vçözelti = 500 mL

1 cm3 = 1 mL dir.

Hy = 40 . 100
500Hy = 8

Doğru cevap A seçeneğiÇözüm – 2 

VX = 100 mL

Hy = 40

Çözeltinin toplam hacmini bulalım.

40 = 100 . 100
VT
40VT = 100000

VT = 250 mL

Çözeltinin toplam kütlesi,

mT = 1,2 . 250 = 300 g

Kullanılan X maddesinin kütlesi,

mX = 1,5 . 100 = 150 g

Çözeltinin kütlece yüzde derişimi,

Ky = 150 . 100 = 50
300
Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

Y sıvısının hacmini bulalım.

30 = VY . 100
600
VY = 180 cm3

Y sıvısının kütlesi,

1,25 . 180 = 225 g


Çözeltinin toplam kütlesi,

mT = 600 . 1,1 = 660 g

Kütlece yüzde derişimi,

Ky = 225 . 100 = 34
660
Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 4 

Kütlece yüzde derişiminden etil alkolün kütlesi bulunur.

40 = malkol . 100
500
malkol = 200 g

Çözeltideki suyun kütlesi: 500 – 200 = 300 g

d = m den alkolün hacmi bulunur.
V0,8 = 200
Valkol
Valkol = 250 cm3

Öte yandan çözeltinin yoğunluğu 0,9 g/cm3ise çözeltinin hacmi,

Vç = 500
0,9
Vç = 555,6 cm3


Hacimce yüzde derişimi,

Hy = 250 . 100
555,6
= 45

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

Çözeltideki alkolün hacmini bulalım.

70 = Va . 100
800
Va = 560 mL

Etil alkolün kütlesi,

0,8 = ma
560ma= 448 g


448 g alkol 552 gram su ile çözelti oluşturursa, kütlece yüzde derişimi,

Ky = 448 . 100
1000
Ky = 44,8

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6 

Kütlece yüzde derişiminde kullandığımız formül hacimce yüzde derişimde de kullanılabilir.

Hy1.V1 + Hy2.V2 + ..+Hyn.Vn = Hy.(V1 + V2 + … + Vn)

600 cm3 = 600 mL dir.

25 . 400 + 40 . 600 = Hy.1000

10000 + 24000 = 1000.Hy

Hy = 34

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7 

Kütlece yüzde derişimden etanolün kütlesi bulunur.

25 = metanol . 100
600metanol = 150 g

Etanolün hacmi = 150
0,8= 187,5

Hacimce yüzde derişimi,

Hy = 187,5 . 100
667Hy = 28,1


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

Çözeltide kullanılacak suyun ağırlığı,

20 . 18 = 360 gramdır.

Suyun özkütlesi 1 g/cm3olduğundan çözeltide 360 cm3 su kullanılacaktır. Hacimce derişim eşitliğini yazarsak,

10 = V . 100
360 + V
3600 + 10V = 100V

90V = 3600

V = 40 cm3

Asetik asitin 40 cm3 olması gerekir. 40 cm3 asidin kaç g olduğunu bulacağız.

d = m
V0,8 = m
40
m = 32 g

32 g asetik asit gereklidir. Bu miktarın kaç mol olduğunu bulalım.

1 mol              60 g

n                     32


n = 32
60
n = 0,53 mol

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9

500 mL çözeltinin kütlesi,

1,6 . 500 = 800 g

Çözeltinin kütlesi 800 gramdır. Bu çözeltideki H2SO4 kütlesini bulalım.

60 = m . 100
800
m = 480 g

H2SO4 miktarı 480 gramdır. Buna göre su miktarı 320 g olur.

Şimdi ekleyeceğimiz H2SO4 miktarına gelelim.

%98 lik çözeltinin 100 gramından 98 gramı H2SO4, 2 gramı sudur. Dolayısıyla 98m gram H2SOeklenirse, 2m gram su eklenir. Toplamda 100m gram H2SO4 eklenmiş olur. Kütlece yüzde derişiminden m bulunabilir.

90 = 480 + 98m . 100
800 + 100m
720 + 90m = 480 + 98m

240 = 8m

m = 30 g

Toplamda 100m gram ekleme yapmıştık. Eklediğimiz H2SO4 çözeltisi 30.100 = 3000 g

3000 gram kütlece %98 lik H2SO4 çözeltisine ihtiyaç var. Bu çözeltinin yoğunluğundan hacmi bulunabilir.

1,84 = 3000
VV = 3000
1,84
V = 1630,4 mL


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 10 

İki adet çözelti karıştırılıyor. Karışımın derişimini bulalım.

40.400 + 60.600 = x. 1000

16000 + 36000 = 1000x

52 = x

Karışımın hacimce derişimi %52 dir.

Buna göre,

A) Karışımdaki X maddesinin derişimi artmıştır.

B) Karışıma 600 mL daha çözelti eklendiğinden hacmi artmıştır.

C) Karışımın kütlesi artmıştır.

D) karışımın derişimi 52 olduğundan bu derişimden daha küçük derişimlerde madde katılması derişimi düşürür.

E) %48 lik bir çözelti %52 lik bir çözeltiye ilave edilirse derişimi düşürür.

E seçeneği yanlıştır.


Doğru cevap E seçeneği.Çözüm – 11 

Karışım sonucunda hacimde değişme olmuyorsa maddeler karıştırıldıktan sonra oluşan çözeltinin hacmi başlangıçta karışan maddelerin hacimleri toplamına eşit olur.

Asetik asitin başlangıçtaki hacmini bulalım.

30 = V . 100
600V = 180 mL

Vx kadar asetik asit ilave edilince karışımın hacimce yüzdesi 60 olsun.

60 = 180 + Vx . 100
600 + Vx
36000 + 60Vx = 18000 + 100Vx

18000 = 40Vx

Vx = 450

450 mL = 450 cm3 asetik asit ilavesi gerekir.

Doğru cevap B seçeneği.Hacimce Derişim Test Soruları

Kütlece Yüzde Derişimi Çözümlü Test

Molarite Çözümlü SorularSANATSAL BİLGİ

26/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI