HİBRİTLEŞME ÇÖZÜMLÜ SORULAR

12. sınıflar kimya dersi, hibritleşme ve molekül geometrisi konusu. Atomlarda hibritleşme türünün bulunması. VSEPR gösterimleri ve molekül geometrisi ile ilgili çözümlü test.


Soru – 1 

C3H8 bileşiğinde C atomunun hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) SP                            B) SP2                    C) SP3

D) SP3d                        E) SP3d2


Soru – 2 

BCl3 bileşiğinde merkez atomun hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) SP                         B) SP2                 C) SP3

D) SP3d                     E) SP3d2


Soru – 3 

CH2NH bileşiğinde C ve N atomlarının hibritleşmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) C: SP3, N: SP3

B) C: SP3, N: SP2

C) C: SP, N: SP2

D) C: SP2, N: SP

E) C: SP2, N: SP2


Soru – 4 

VSEPR gösterimi AX3 şeklinde olan bir molekül için,

I. Merkez atomun ortaklanmamış elektronu bulunmaz.

II. Bir merkez atomuna 3 adet atom veya atom grupları bağlanmıştır.

III. NH3 bileşiği bu gösterime örnek verilebilir?

IV. AlBr3 bileşiği bu bileşiğe örnek verilebilir

Yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                             B) I ve II                   C) II ve III

D) III ve IV                           E) I, II ve IV


Soru – 5 

VSEPR gösterimi AX2E2 olan bir molekül için,

I. Merkez atomun ortaklanmamış 2 adet elektronu vardır.

II. 1 molekülde en az 3 adet atom bulunur.

III. OF2 bileşiği örnek verilebilir.

IV. SnCl2 bileşiği örnek verilebilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                           B) I ve II                  C) II ve III

D) I ve IV                            E) I, II ve III


Soru – 6 

VSEPR gösterimi AX2 şeklinde olan bir molekül için,

I. Molekül geometrisi doğrusaldır

II. Merkez atomun ortaklanmamış elektronu bulunmaz

III. H2O örnek verilebilir.

IV. CS2 örnek verilebilir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IV                       B) II ve IV                     C) I, II ve IV

D) I ve II                          E) II ve III


Soru – 7

CHCl3 bileşiği için,

I. Molekül şekli üçgen düzlemseldir.

II. Merkez atomu SP3 hibritleşmesi yapmıştır.

III. VSEPR gösterimi AX4E şeklindedir.

IV. Bağların tamamı sigma bağıdır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                        B) I ve II                       C) II ve III

D) II ve IV                       E) I, II ve IV


Soru – 8 

H2S bileşiği için,

I. VSEPR gösterimi AX2E2 şeklindedir.

II. Molekül geometrisi açısaldır.

III. Merkez atomu SP2 hibritleşmesi yapmıştır

IV. Molekül geometrisi doğrusaldır.

İfadelerinden hangileri doğrudur?


A) Yalnız III                       B) III ve IV                       C) I ve II

D) II ve III                         E) I, II ve III


Soru – 9 

HCOOH bileşiği için,

I. VSEPR gösterimi AX4E şeklindedir

II. VSEPR gösterimi AX3 şeklindedir.

III. Merkez atomunun ortaklanmamış elektronu yoktur

IV. C atomu SP3 hibritleşmesi yapmıştır.


A) I, III ve IV                       B) II ve III                   C) I ve III

D) III ve IV                          E) Yalnız II


Soru – 10 

Hibritlesme_T1S10


Şekildeki 1 numaralı C atomu için,

I. 2 adet pi bağı, 2 adet sigma bağı yapmıştır.

II. SP2 hibritleşmesi yapmıştır.

III. O atomları ile toplam 2 adet Pi bağı yapmıştır.

IV. Ortaklanmamış değerlik elektronu yoktur.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) II ve IV 

B) II ve III 

C) I, II ve III

D) II, III ve IV

E) I, II, III ve IV


Soru – 11 

Hibritlesme_T1S11


Şekildeki numaralandırılmış C atomlarının hibritleşme tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1- SP2, 2- SP3, 3- SP3

B)1- SP3, 2- SP, 3- SP

C) 1- SP3, 2-SP2, 3- SP2

D) 1- SP2, 2 – SP2, 3- SP

E) 1- SP3, 2 – SP, 3- SP2


Soru – 12 

Hibritlesme_T1S12


Şekilde verilen molekül için,

I. Hem SP, hem de SP3 hibritleşmesi vardır.

II. 2 adet Pi bağı vardır.

III. VSEPR gösterimi AX4 şeklindedir.

IV. Molekül geometrisi açısaldır.


İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II                      B) I ve III                   C) II ve III

D) I, II ve III                E) II, III ve IV


Soru – 13 

Hibritlesme_T1S13


Şekildeki molekülde merkez atomun hibritleşmesi nedir?

A) SP                     B) SP2                  C) SP3

D) SP2d                 E) SP2d2


Hibritleşme Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

19/12/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
sınavcı
gerçekten çok yardımcı oldu
Burcu
XeH4 lewis yapisi nasil yazilir ve molekul geometrisi nasil belirlenir
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI