İDEAL GAZ ÇÖZÜMLER

11. sınıflar ve ygs kimya konusu. İdeal gazlar ve Avogadro hipotezi. İdeal gaz denklemi ve gazlarda miktar hacim ilişkisi konulu testin çözümleri.


Çözüm – 1

12,8 g SO2 gazının mol sayısı


1 mol SO2  gazının ağırlığı 32 + 16.2 = 64 g dır.


1 mol SO2                       64 g

x                                   12,8


x = 12,8
64
x = 128 . 10-1
64x = 0,2 mol


27 ° C sıcaklığın Kelvin değerini bulalım.

T = 27 + 273

T = 300 K


İdeal gaz denklemi;

P.V = n.R.T

2.V = 0,2 . 0,082 . 300

V = 2,46 L


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

1 mol CH4 gazında 1 mol C ve 4 mol H gazı bulunur. CH4  gazının 1 molünün kütlesi, 12 + 4 = 16 gramdır.

 1 mol CH4                           16 g

x                                         32

x = 2 mol


P.V = n.R.T

2.44,8 =2.22,4 . T
273
T = 546 K


K = C + 273

546 = C + 273

C = 273 °C

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 3

Öncelikle sıcaklık dönüşümünü yapalım.

T = C + 273

T = 27 + 273 = 300 K


P.V = n.R.T

4.12,3 = n.0,082.300

4. 12,3 = 24,6 . n

4 = 2n

n = 2 mol

C2H4 gazı 2 moldür, kaç gram olduğunu bulalım.

1 mol C2H4 gazında 2 mol C ve 4 mol H bulunur. 1 mol C2H4 gazının kütlesi;

2.12 + 4.1 = 28 g

2 mol C2H4 ün kütlesi ise 28.2 = 56 g olur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4

Normal koşullar; 1 atmosfer basınç ve 0 °C sıcaklıktır. Bu sıcaklıkta gazların 1 molü 22,4 L hacim kaplar. O2 gazı bu şartlarda 33,6 L hacim kaplıyorsa mol sayısını bulalım.

1 mol O2                           22,4

x mol O2                           33,6


x = 1,5 mol

O2 gazı 1,5 moldür. Şimdi sıcaklığı Kelvin cinsinden bulalım.


T = C + 273

T = 27 + 273 = 300 K


P.V = n.R.T

P. 12,3 = 1,5 . 0,082 . 300

P.12,3 = 1,5 . 24,6

P = 1,5 . 2

P = 3 atm

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 5


I- (Yanlış) Gerçek gazlar düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta ideale yaklaşırlar.

II- (Doğru) Mol sayısı ve sıcaklığı sabit olan bir gazın basınç ve hacim değerleri birbirine bağlıdır.

P.V = n.R.T ifadesinde N ve T sabit olursa, R değeri de sabit olduğundan eşitliğin sağ tarafı değişmez.

Bu durumda eşitliğin sol tarafı birbirini dengeler. Örneğin hacim yarıya inerse, basınç 2 katına çıkar. Hacim 2 katına çıkarsa basınç yarıya iner. Dolayısıyla P.V değeri sabit kalır.

III. (Yanlış) Gerçek gazların hacimlerinin olmadığı kabul edilir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6

Avogadro hipotezine göre tüm gazlar aynı koşullar altında aynı miktarda aynı hacme sahip olur. Bu hipotezin denklemi;

n1/n2 = V1/V2 şeklindedir.

n1 
= V1 şeklindedir.
V2
n2
Önce mol sayılarını bulalım.

1 mol N elementi 14 gramdır. 1 mol N2 gazında 2 mol N atomu olduğundan N2 gazının 1 molü; 2 . 14 = 28 gram olur.

1 mol N2                         28 g

x mol N2                       5,6 g


x = 5,6 = 0,2 mol
28
O2  gazının mol sayısı;

1 mol O gazında 2 mol O elementi bulunur. O elementinin 1 molü 16 gram olduğuna göre 1 mol O2  gazı, 2 . 16 = 32 gramdır.


1 mol O2                       gazı 32 g

x                                 3,2 g


x = 0,1 mol

Avogadro hipotezini kurarsak;

0,2 
= 6
V
0,12 = 6/V

2 = 6
VV = 3 L olur.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7


1 mol SO2 gazında 32 g O ve 32 g S elementleri bulunur. Bunların toplamı 64 gramdır.

1 SO2                         64g

a                               12,8


a =12,8
64a = 0,2 mol

X elementinin mol miktarı n olsun. Avogadro hipotezinden;

0,2
= 12
36
nn = 0,6 mol

Buna göre 0,6 mol X elementi 23,4 gramdır.


0,6 mol                      23,4

1 mol                         b


b = 23,4
0,6b = 39 g

X gazının 1 molünün kütlesi 39 gramdır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 8

I. Tüm ideal gazların mutlak sıfır noktasının üzerinde gaz halinde olduğu kabul edilir. I. İfade doğrudur.

II. P.V = n.R.T denkleminde p ve T değerleri sabitlenirse hacim mol sayısı ile orantılı olarak değişir. Mol sayısı 2 katına çıkarsa hacimde 2 katına çıkar. II. İfade yanlıştır.

III. İdeal gaz tanecikleri arasında itme veya çekme kuvvetinin bulunmadığı kabul edilir.


Doğru cevap E seçeneği. Çözüm – 9 


İdeal gaz denklemini yazarak X gazının kaç mol olduğunu bulacağız ve buradan 1 molünün kütlesini elde edeceğiz.

Önce sıcaklık değerini Kelvine çevirelim.

T = 127 + 273 = 400

1,5 . 16,4 = n.0,082 . 400

1,5 . 16,4 = 32,8 . n

1,5 = 2n

n = 0,75 mol

X gazının miktarı 0,75 moldür. Orantı kurarsak;


0,75 mol X                     33 g

1 mol X                           a


a = 33
0,75a = 44 g

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10


Önce CxH2x gazının kaç mol olduğunu bulalım.

0,6 . 33,6 = n . 22,4 . 273
2730,6 . 3 = 2n

1,8 = 2n

n = 0,9 mol.

Buna göre 0,9 mol gaz 25,2 gramdır. Bu gazın 1 molünün kaç gram olduğuna bakalım.


0,9 molü                     25,2

1 molü                        a


a = 25,2
0,9a = 28 g

 1 mol gaz 28 gramdır. Şimdi n sayısını bulalım.

1) 1 mol C gazı 12 gramdır 1 mol CxH2x gazında 12x gram C gazı bulunur.

2) 1 H gazı 1 gramdır. 1 mol CxH2x gazında 2x gram H gazı bulunur.

1 ve 2 deki C ve H leri toplarsak 12x + 2x = 14x yapar. CxH2x gazının mol kütlesi 28 olduğundan bunların toplamı 28’i vermelidir.


14x = 28

x = 2 bulunur.

Doğru cevap B seçeneği.


İdeal Gaz Test Soruları
SANATSAL BİLGİ

10/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Merve demir
Harika bi sitee
elena
sorular güzel.
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI