İDEAL GAZ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

11. sınıflar ve ygs kimya konusu. İdeal gazlar ve Avogadro hipotezi. İdeal gaz denklemi ve gazlarda miktar hacim ilişkisi konulu çözümlü sorular.


Soru – 1

12,8 g SO2 gazının 27 °C de 2 atm basınç altında hacmi kaç L’dir?

(S = 32 g/mol, O = 16 g/mol)


A) 1,76                   B) 2,46                   C) 3,56

D) 4,12                  E) 5,6


Soru – 2

32 g CH4 gazı 2 atmosfer basınçta 44,8 L hacme sahip olduğuna göre, bu gazın sıcaklığı kaç °C dir?

( C = 12 g/ mol, H = 1 g/mol)

A) 546                        B) 400                        C) 300

D) 273                        E) 200


Soru – 3

12,3 litrelik kapta 4 atm basınç yapan 27 °C sıcaklıktaki C2H4 gazı kaç gramdır?

(C = 12 g/mol, H = 1 g/mol)

A) 14                          B) 28                      C) 56

D) 64                          E) 72


Soru – 4

Normal koşullarda hacmi 33,6 L olan O2 gazı sıcaklığı 27 °C olan 12,3 L’lik bir kaba konuluyor. Bu gazın kaba yaptığı basınç kaç atm olur?

A) 1                       B) 1,5                             C) 2

D) 2,5                    E) 3


Soru – 5

I. Gerçek gazlar yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta ideale yaklaşır.

II. Mol sayısı ve sıcaklığı değişmemek üzere

Bir gazın basınç – hacim çarpımı sabittir.

III. İdeal gazların tanecikleri eşit hacimlidir.

Yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                               B) Yalnız II                    C) I ve II

D) II ve III                              E) I, II ve III


Soru – 6

5,6 g N2  gazının 6 L hacim kapladığı koşullarda, 3,2 g O2 gazı kaç L hacim kaplar?

( O = 16 g/mol, N = 14 g/mol)


A) 3                        B) 4                           C)6

D) 7,5                     E) 9

  

Soru – 7

12,8 g SO2 gazının 12 L hacim kapladığı şartlarda 23,4 gram X gazı 36 L hacim kapladığına göre X’in 1 molünün kütlesi kaç gramdır?

 ( S = 32 g/mol, O = 16 g/mol)

A) 24                             B) 32                          C) 36

D) 39                             E) 46


Soru – 8

I. Mutlak sıfır noktasının üzerinde sıcaklıklarda sadece gaz halinde bulunurlar.

II. Basınç ve sıcaklık sabit iken mol sayısı artarsa hacim azalır.

III. Tanecikleri arasında itme ve çekme kuvveti bulunmaz.


İdeal gazlarla ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                         B) Yalnız II                           C) I ve II

D) II ve III                       E) I ve IIISoru – 9

33 gram X gazı 127 °C sıcaklıkta, 16,4 L’lik bir kapta 1,5 atm basınca sahiptir. 

Buna göre, Bu gazın mol kütlesi kaç gramdır?


A) 16                           B) 32                            C) 44

D) 56                           E) 64


Soru – 10

25,2 gram CxH2x gazının 33,6 Litrelik kapta 273 K sıcaklığında basıncı 0,6 atm olduğuna göre x sayısı kaçtır?

(C = 12 g/mol, H = 1 g/mol)

A) 1                           B) 2                       C) 3

D) 4                           E) 5


İdeal Gaz ÇözümlerSANATSAL BİLGİ

10/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
galatasaray
hocam sorular basit daha zoru yokmu...
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI