KARBOKSİLİK ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

12. sınıflar organik kimya konusu. Karboksilik asitlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Karboksilik asitlerin tepkimeleri. Konu anlatımı ve örnekler.


Karboksilik Asitlerin Fiziksel Özellikleri

1- Karboksilik asitlerde (-COOH) grubu polar yapılı, alkil grubu apolar yapılıdır. Molekül büyüdükçe apolar kısım büyümektedir. Bu durum, karboksilik asitlerin birçok fiziksel özelliğini etkilemektedir.

2- Molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur.

3- Molekülleri arasında hidrojen bağı bulunduğundan dolayı kaynama noktaları, aynı C sayısına sahip fakat molekülleri arasında H bağının bulunmadığı aldehit, keton, hidrokarbon ve eter bileşiklerinin kaynama noktasından daha yüksektir.

4- Karboksilik asitlerde moleküller arasında çift H bağı bulunur. Bu nedenle molekülleri arasında tek H bağı bulunan alkollerden daha yüksek kaynama noktasına sahiptirler.

5- Karboksilik asitlerde C sayısı arttıkça kaynama noktası da artar.

6- Karboksilik asitlerin ilk üç üyesi suda iyi çözünür. Bileşikteki C sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır.

7- Bütün karboksilik asitler organik çözücülerde çözünürler. Karakteristik kokulara sahiptirler.


Karboksilik Asitlerin Kimyasal Özellikleri


1- Karboksilik asitler, asit özelliği gösterirler. Zayıf asitlerdir. Moleküldeki C sayısı arttıkça asitlik kuvvetleri azalır. Bu nedenle asitlik kuvveti en fazla olan karboksilik asit bir karbonlu metanoik (formik) asittir.

2- Karboksilik asitlere halojen atomu bağlanırsa asitlik özellikleri artar.

3- Metal oksitlerle tepkimelerinden tuz ve su oluşur.

4- Bazlarla tepkimelerinden tuz ve su oluşur.

5- Aktif metallerle tepkimelerinden tuz ve H2 gazı oluşur.

6- Alkollerle tepkimelerinden bir molekül H2O ayrılırsa esterler oluşur.

7- SOCl2, PCl5, PCl3 gibi bileşiklerle tepkimeye girerek açil klorürleri oluştururlar.


Karboksilik Asitlerin Tepkimeleri

1- Karboksilik asitlerin metallerle tepkimeleri

Karboksilik asitlerin metallerle tepkimelerinden tuz oluşur, H2 gazı açığa çıkar.


Örnek: 

Asetik asidin sodyum ile reaksiyonundan sodyum asetat ve H2O oluşması.

CH3COOH + Na →CH3COONa + (1/2) H2

Örnek:

Asetik asidin Ca metali ile tepkimeye girerek kalsiyum asetat ve H2 gazı oluşturması.

2CH3COOH + Ca →(CH3COO)2Ca + H2


2- Karboksilik Asitlerin Metal Oksitlerle Tepkimeleri

Karboksilik asitlerin metal oksitlerle tepkimelerinden tuz ve su oluşur.

Örnek:

Asetik asidin BaO ile tepkimeye girerek baryum asetat ve su oluşturması.

2CH3COOH + BaO → (CH3COO)2Ba + H2O


3- Karboksilik Asitlerin Bazlarla Tepkimesi

Karboksilik asitlerin bazlarla tepkimesinden tuz ve su oluşur.

Örnek:

Asetik asidin NaOH ile tepkimeye girerek tuz ve su oluşturması.

CH3COOH + NaOH →CH3COONa + H2O


4- Karboksilik asitlerin karboksil grubundan OH kökünün çıkarılmasıyla elde edilen gruba açil grubu adı verilir.

karboksil_ozellik15- Karboksilik Asitlerin Asit Klorür Oluşturması

Karboksilik asitler SOCl2, PCl5, PCl3 gibi bileşiklerle tepkimeye girerek açil klorürleri (asit klorür) oluştururlar.

karboksil_ozellik2Karboksilik AsitlerSANATSAL BİLGİ

07/06/2018  

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI