KARBOKSİLLİ ASİTLERİN ADLANDIRILMASI

12. Sınıflar kimya dersi. Karboksilik asitlerin adlandırılma kuralları. Karboksilik asitlerin IUPAC sistemine göre adlandırılması. Konu anlatımı ve çözümlü örnekler.Karboksilli Asitlerin IUPAC Sistemine Göre Adlandırılması

1- Karboksil grubunu içeren en uzun zincir tespit edilir.

2- Tespit edilen zincirdeki C atomları karbonil grubundaki atomdan başlanarak numaralandırılır.

3- Önce en uzun zincire bağlı grupların numarası ve adı belirlenir, bunlar başa yazılır.

4- Daha sonra en uzun zincirdeki C sayısına karşılık gelen alkan ismi sonuna "–oik asit" ilave edilerek yazılır.

5- Bileşikte iki karboksil grubu varsa alkan isminin sonuna "–di", üç karboksil grubu varsa alkan isminin sonuna "-tri" eki getirilir ve " – oik asit" daha sonra ilave edilir.

6-Eğer bileşikte çift bağ bulunuyorsa, alkan adından önce çift bağın numarası belirtilir.Örnek:

Aşağıdaki bileşiği IUPAC kurallarına göre isimlendiriniz.

Karboksiladlandirma_K1I1


Çözüm:

1- Karboksil grubuna bağlı tek zincir vardır. Bu nedenle en uzun zincirin tespit edilmesi kolaydır.

2- Bu zinciri aşağıdaki gibi numaralandırırız.

Karboksiladlandirma_K1I2


3- En uzun zincirde 4 C atomu var, 4 C’lu alkan bileşiğinin adı bütandır.


Bileşik, Bütanoik asit olarak isimlendirilir.


Örnek:


Aşağıdaki bileşiği IUPAC kurallarına göre isimlendiriniz.

Karboksiladlandirma_K1I3


Çözüm:

1- Öncelikle en uzun C zincirini tespit ederek numaralandırırız.

Karboksiladlandirma_K1I4


2. Zincir karboksil grubundaki C atomundan başlanarak numaralandırılır.

3- Zincirde 1 adet metil kökü var, bu kök 3 numaralı C atomuna bağlıdır.

4- Zincirde 4 C atomu var. 4 C atomuna karşılık gelen alkan adı bütandır.


Bileşiğin tam adı;

3 – metil bütanoik asit


Örnek:

Aşağıdaki bileşiği IUPAC kurallarına göre adlandırınız.

Karboksiladlandirma_K1I5


Çözüm:

Karboksiladlandirma_K1I6


1- En uzun C zincirini tespit ederiz.

2- Ana zincire bağlı 2 adet metil kökü var. İkisi de 2 numaralı C atomuna bağlıdır.

3- Ana zincirdeki C sayısı 3’tür. 3 C’lu alkanın adı propandır.

Bileşik 2,2 dimetil propanoik asit olarak adlandırılır.


Örnek:

Aşağıdaki bileşiği IUPAC kurallarına göre adlandırınız.


Çözüm:

Karboksiladlandirma_K1I7


Çözüm:

Karboksiladlandirma_K1I81- Bileşikte 3 ve 4 numaralı C’lar arasında çift bağ var. Çift bağın numarası sağdaki C atomunun numarasıdır.

2- Ayrıca 3 numaralı C atomuna bir metil kökü bağlıdır.

3- Ana zincir 4 C’ludur.


Bileşiğin tam adı: 3– metil –3– bütanoik asit.


Örnek:


Aşağıdaki bileşiği IUPAC kurallarına göre adlandırınız.

Karboksiladlandirma_K1I9


Çözüm:

Bileşikteki ana zinciri tespit ederek numaralandırırız. Br atomlarının bağlı olduğu C numaralarını tespit ederiz.

Karboksiladlandirma_K1I10


2 ve 4 numaralı C atomlarına Br elementi bağlıdır.

Ana zincir 5C’ludur. 5 C’lu alkan adı pentan idi.

Bileşik, 2,4 – dibrom pentanoik asit olarak adlandırılır.


Polikarboksilik Asitlerin Adlandırılması

Bu asitlerin adlandırılmasında karboksil grubunun C atomu numaralandırılmaz. Zincir karboksil grubunun bağlı olduğu bir uçtan itibaren numaralandırılır.


Örnek:

Aşağıdaki bileşiği IUPAC kurallarına göre adlandırınız.

Karboksiladlandirma_K1I11


Çözüm:

1- En uzun zinciri tespit ederek numaralandıralım.

Karboksiladlandirma_K1I12


Ana zincir 3 C’ludur. 3 C atomuna birer karboksil grubu bağlıdır. Bileşik, 1,2,3 propantrioik asit olarak adlandırılır.


Örnek:

Aşağıdaki bileşiği IUPAC kurallarına göre adlandırınız.

Karboksiladlandirma_K1I13


Çözüm:

Zinciri karboksil grubunun bağlı olduğu uçtan itibaren numaralandıralım.

Karboksiladlandirma_K1I14


1. karboksil grubu 1. C atomuna, 2. karboksil grubu 2. C atomuna bağlıdır. Ana zincir 3 C’ludur. Bileşik,

1,2 – propandioik asit olarak adlandırılır.


Karboksilik AsitlerSANATSAL BİLGİ

02/06/2018  

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI