KETONLARIN ÖZELLİKLERİ

12. Sınıflar kimya dersi. Ketonların fiziksel ve kimyasal özellikleri. Ketonların indirgenme tepkimeleri. Ketonların katılma ve yanma tepkimeleri. Aldehitler ve ketonlar arasındaki farklar.


Ketonların Fiziksel Özellikleri

1- Ketonlar polar yapılıdırlar, bu nedenle su içinde çözünürler. Moleküllerin büyüklüğü arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır.

2- Ketonlar polar yapılı olduklarından kaynama noktaları aynı C sayılı apolar bileşiklere göre daha daha yüksektir. Ancak H bağı bulunduran alkol ve karboksilli asit gibi bileşiklerden daha düşük kaynama noktasına sahiptirler. 

3- Ketonların kaynama noktaları izomeri olan aldehitlere göre daha yüksektir.

4- Ketonlar birçok meyvede bulunur ve meyveye tadını verir. Dut, kiraz, çilek gibi meyvelerin ve mantarların tadını veren maddeler ketondur.

5- Küçük mol kütleli ketonlar renksizdir ve hoş bir kokuya sahiptir.


Ketonların Kimyasal Özellikleri

Ketonlar bazı özel koşullar dışında yükseltgenme tepkimesi vermezler, fehling ayıracına etki etmezler. Bu nedenle bir ürünün aldehit mi yoksa keton mu olduğu fehling veya tollens ayıracına bakılarak belirlenebilir.

1- İndirgenme Tepkimeleri

Ketonlara Ni veya Pt katalizörlüğünde H2 katılırsa indirgenme tepkimesi oluşur. Tepkime sonunda sekonder alkoller oluşur.

Keton_ozellik1


Ketonlara Su Katılması

Ketonlara su katılırsa kararsız hidrat bileşikleri oluşur.

Keton_ozellik2


Ketonlara NH3 Katılması

Keton_ozellik3


Ketonlara HCN Katılması

Keton_ozellik4


Ketonlara NaHSO3 (Sodyum bisülfit) Katılması

Keton_ozellik5


Ketonların Yanma Tepkimeleri

Ketonlar yakıldıklarında CO2 ve H2O açığa çıkarırlar.


CnH2nO + (3n - 1)/2 O2 → nCO2 + nH2O


Aldehitler ve Ketonlar Arasındaki Farklar

1- Aldehitler tollens ve fehling çözeltisine etki ederler, ketonlar tollens ve fehling çözeltisine etki etmez.

2- Aldehitler indirgen ve yükseltgen özellik gösterir, ketonlar yükseltgendirler ama indirgen değildirler.

3- Aldehitlerin kaynama noktaları izomerleri olan ketonlardan daha düşüktür.

4- Aldehitler polimerleşirler, ketonlar aseton hariç polimerleşmezler.


Aldehit ve Ketonların Ortak Özellikleri

1- Genel formülleri aynıdır. (CnH2nO)

2- Her iki bileşikte de karbonil grubu bulunur.

3- Her iki bileşik de polardır.

4- Molekülleri arasında Wan Der Waals ve dipol – dipol bağları vardır.

5- Suda iyi çözünürler. Sudaki çözünürlükleri moleküllerindeki C sayısı arttıkça azalır.

6- Erime ve kaynama noktaları eşit sayıda C atomu içeren hidrokarbonlardan ve eterlerden yüksek iken alkol ve karboksilik asitlerden daha düşüktür.


Ketonlar ve Adlandırılması
SANATSAL BİLGİ

10/06/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI