KİMYA BİLGİSİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

9. Sınıflar ve ygs kimya dersi. Kimya bilimine giriş, kimyanın sembolik dili. Kimya ve simya. Elementlerin ve bileşiklerin isimlendirilmesi. Çözümlü sorular. Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi ilk keşfedilen madendir?

A) Altın                        B) Gümüş                        C) Bakır

D) Demir                      E) Çinko


Soru – 2 

I. Bakır, kurşun gibi maddeleri altın madenine dönüştürmeye çalışmak

II. Elektrik akımını bulmak

III. Ölümsüzlük iksirini bulmak

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri simyacıların amaçlarındandır?

A) Yalnız I                   B) I ve II                    C) I, II ve III

D) I ve III                   E) II ve III


Soru – 3 

Aşağıdakilerden hangisi Kimya biliminin alt dallarından biri değildir?

A) Biyokimya   

B) Organik Kimya

C) Termodinamik

D) Analitik Kimya

E) Fizikokimya


Soru – 4 

I. Hastalıklarla mücadele etme

II. Bitkiler için yararlı organik madde üretme

III. Suların sağlığa zararsız hale getirilmesi

IV. Çözünürlüğü yüksek ekran üretimi


Yukarıda sıralanan maddelerden hangisi veya hangileri kimyanın başlıca uğraş alanları içinde yer alır?

A) Yalnız I                        B) I ve II                      C) I ve III

D) I, II ve III                    E) I, III ve IV


Soru – 5 

Aşağıdaki seçeneklerde element ismi ile simgesi eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?

A) Demir → Fe

B) Silisyum → Si

C) Kripton → Cr

D) Iridyum → Ir

E) Azot → N


Soru – 6 

Aşağıda bileşik sembolleri ve isimleri verilmiştir. Hangi isimlendirme yanlıştır?

A) HPO4 → Hidrojen fosfat

B) N2O5 → diazottetraoksit

C) CCl3 → Karbontriklorür

D) N2O → Diazotmonoksit

E) MgS → Magnezyum sülfür


Soru – 7 

Aşağıda bazı bileşikler ve geleneksel isimleri verilmiştir.

Buna göre hangi seçenekte bileşik yanlış isimlendirilmiştir?

A) Ca(OH)2 → Kireç taşı

B) NO3 → Kezzap

C) H2SO4 → Zaç yağı

D) NH3 → Amonyak

E) HCl → tuz ruhu


Soru – 8 

Aşağıda bazı bileşik formülleri ve okunuşları verilmiştir.

Hangi seçenekte bileşik yanlış isimlendirilmiştir?

A) Na3N → Sodyum nitrür

B) (NH4)2PO4 → Diamonyum fosfat

C) CuO → Bakır oksit

D) HNO3 → Hidrojen nitrat

E) CaO → Kalsiyum oksit


Soru – 9 

Bakır sülfat bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) CuS                                   B) CuSO                    C) CuCO3

D) CuSO4                               E) CuSO3Soru – 10 

Aşağıdakilerden hangisi "diamonyum hidrojen fosfat" bileşiğinin formülüdür?

A) NHPO4

B) NH3HPO4

C) NHPO3

D) NH3PO4

E) (NH4)2PO4


Soru – 11 

Stronsiyum elementinin simgesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) St                              B) Sr                        C) Sc

D) Ss                              E) Sm


Soru – 12 

Aşağıdakilerden hangisi eski Yunanlıların element olarak adlandırdıkları maddelerden biri değildir.

A) Hava                               B) Su                            C) Güneş

D) Toprak                            E) Ateş


Soru – 13 

I. Elementler simgelerle, bileşikler formüllerle gösterilir

II. Bir bileşik en az iki atomdan meydana gelir.

III. Bir element tek atomdan meydana gelir.

Element ve bileşiklerle ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                            B) I ve II                       C) I ve III

D) II ve III                           E) I, II ve III


Soru – 14 

Diazottetraoksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) N2O4                           B) N2O5                       C) NO3

D) N2O6                           E) NO4Kimya Bilgisi Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

30/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI