KİMYA BİLGİSİ TEST ÇÖZÜMLERİ

9. Sınıflar ve ygs kimya dersi. Kimya bilimine giriş, kimyanın sembolik dili. Kimya ve simya. Elementlerin ve bileşiklerin isimlendirilmesi konulu testin çözümleri.


Çözüm – 1 

İnsanların ilk keşfettikleri maden bakır madeni olmuştur.


Doğru cevap C seçeneği.

Çözüm – 2 

Simyacıların temel amaçları bakır, kurşun gibi bol bulunan maddeleri altın ve gümüş gibi az bulunan maddelere çevirmek ve ölümsüzlük iksirini bulmaktı.

Elektrik akımını bulmaya çalışmak ilk çağlardaki simyacıların bir uğraşı değildi

Doğru cevap D seçeneği.Çözüm – 3 

Kimyanın temel alt dalları; Organik kimya, inorganik kimya, biyokimya, fizikokimya ve analitik kimyadır. Termodinamik kimyanın alt dallarından biri değildir. 

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

I. Kimyacılar ilaç üreterek hastalıklarla mücadeleye katkıda bulunur.

II. Kimyacılar bitkiler için gübre adı verilen yararlı inorganik maddeler üretirler. Organik maddeleri bitkiler kendileri sentezlerler.

III. Kimyacılar çeşitli arıtma teknikleri üreterek suların en ucuz yöntemle kir ve mikroplardan arındırılmasına çalışır.

IV. Çözünürlüğü yüksek ekran üretimi kimyacıların doğrudan bir uğraşı olmayıp fizikçilerin uğraş alanıdır. 

Buna göre I ve III doğru, II ve IV yanlıştır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

C seçeneğinde yer alan kriptonun simgesi "Kr" olmalıydı.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

B seçeneğinde yer alan N2O5 bileşiğinin ismi diazotpentaoksit olmalıydı.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

A seçeneğinde yer alan Ca(OH)2 bileşiğinin adı sönmemiş kireçtir. Kireç taşının formülü CaCO3  dür.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 8 

C seçeneğinde yer alan CuO bileşiğinin ismi Bakır(II) oksit olmalıydı.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9 

Bakır sülfat bileşiğinin formülü CuSO4 olmalıdır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 10 

Diamonyum hidrojen fosfat bileşiğinin formülü (NH4)2PO4 şeklindedir. Bu formül 2 adet NH4  bileşiği bir adet hidrojen ve bir adet fosfat bileşiği olduğunu açıklar.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 11 

Stronsiyum elementinin simgesi "Sr" dir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 12 

Eski Yunanlıları hava, ateş, su ve toprağı element olarak tanımlıyordu. Güneş bu insanların element olarak tanımladıkları madde arasında yer almıyordu.


Doğru cevap C seçeneği.

Çözüm – 13 

I. Elementler simgelerle, bileşikler formüllerle gösterilir. Doğrudur.

II. Bir bileşik en az iki atomdan meydana gelir. Doğrudur.

III. Bir element tek atomdan meydana gelmek zorunda değildir. Aynı cins atomların birleşerek oluşturduğu maddeler de elementtir. Örneğin; N2, O2, H2 gazları birer elementtir. 

Doğru cevap B seçeneği.Çözüm – 14 

Di, Latincede 2 sayısını, tetra 4 sayısını gösterir.

Diazot tetraoksit ismi bileşikte iki azot ve dört oksijen bulunduğunu gösterir.

Doğru cevap A seçeneği.


Test SorularıSANATSAL BİLGİ

30/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
samet tutan
Sorulari guzel
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI