KİMYASAL ETKİLEŞİM ÇÖZÜMLÜ SORULAR

9. Sınıflar ve ygs kimya konusu. Zayıf ve güçlü kimyasal bağlar. Kimyasal değişimler ve tepkime türleri ile ilgili çözümlü sorular.Soru – 1 

Aşağıdaki kimyasal bağlardan en kuvvetli olanı hangisidir?

A) Polar Kovalent Bağ

B) Wan der Vaals Kuvvetleri

C) Dipol – Dipol Etkileşimi

D) Hidrojen Bağı

E) London Kuvvetleri


Soru – 2 

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi kovalent bağlıdır?

A) KCl                      B) MgCl2                    C) Al2O3

D) BeCl2                   E) NO3


Soru – 3 

Aşağıdaki kimyasal etkileşimlerden hangisi apolar kovalent bağlıdır?

A) NO2                                B) NaCl                              C) N2

D) NO                                  E) SO2


Soru – 4 

15P atomu en fazla kaç bağ yapabilir?

A) 1                                  B) 2                          C) 3

D) 4                                  E) 5


Soru – 5 

8O ve 9F atomlarının oluşturacağı OF2 bileşiğinde ortaklaşa kullanılan elektron sayısı kaç olur?

A) 1                                  B) 2                          C) 3

D) 4                                  E) 5


Soru – 6 

I. Elementlerin elektrik iletkenliği

II. Elementlerin Isıl İletkenliği

III. Elementlerin periyodik cetveldeki grup numarası

IV. Elementlerin sertlik ve yumuşaklığı

Yukarıda sıralanan maddelerden hangisi veya hangileri metalik bağlarla ilgilidir?

A) Yalnız I                             B) I ve II                           C) I ve III 

D) I, II ve IV                          E) I, II, III ve IV


Soru – 7 

Metalik bağlarla ilgili olarak verilen;

I. Periyodik cetvelde soldan sağa gidildikçe metalik bağın kuvveti artar.

II- Gruplarda yukarıdan aşağıya gidildikçe metalik bağın kuvveti artar.

III. Metallerin parlak görünmesi metalik bağ ile açıklanır.

IV. Periyodik cetvelde I A grubu elementleri ile 7A grubu elementleri arasında oluşan bileşikteki metalik bağ en kuvvetli metalik bağdır.

İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                          B) I ve III                         C) I, II ve III

D) I, III ve IV                     E) I, II, III ve IVSoru – 8 

Aşağıdaki kimyasal etkileşimlerden hangisinde bulunan moleküller arası bağ en güçlüdür?

A) N2O                                  B) N2                            C) SO2

D) CO2                                  E) HF


Soru – 9 

Aşağıdakilerden hangisinde dipol – dipol etkileşimi bulunur?

A) MgCl2                                B) KCl                        C) NO

D) N2                                     E) NaCl


Soru – 10 

O2 gazında bulunan moleküller arası etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Apolar Kovalent

B) London Kuvvetleri

C) Polar Kovalent

D) Dipol – Dipol Etkileşimi

E) İyon BağlarıSoru – 11 

K3PO4 bileşiği ile ilgili olarak;

I. Toplam 4 adet iyon bulunur.

II. Apolar kovalent bağ bulunur.

III. İyonik bağ bulunur.

IV. dipol – dipol etkileşimi vardır.


Yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                                  B) I ve II                            C) I ve III

D) I ve IV                                  E) I, III ve IV


Soru – 12 

I. S2 + 2O2 → 2SO2

II. C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(g)

III. HNO3 + KOH → KNO3 + H2O

IV. AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri nötralleşme tepkimesidir?


A) Yalnız I                           B) I ve II                       C) I ve III

D) Yalnız III                         E) III ve IV


Soru – 13

CaCO3 → CaO + X

Yukarıdaki kimyasal etkileşimde X yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) C                          B) CO2                       C) CO

D) CaCO2                   E) CaC2


Soru – 14

Etkilesimler_T1S1


Yukarıda elektron nokta formülü gösterilen kimyasal tepkime için;


I. Toplam 4 elektron ortaklaşa kullanılmıştır.

II. Toplam 4 bağ yapılmıştır.

III. Elektron alışverişi vardır

IV. Molekül apolardır.

Yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                              B) Yalnız II                     C) I ve II

D) II ve IV                              E) I, II ve IVKimyasal Etkileşimler Test Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

01/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
ahmet özmen
çok teşekkür ederim bundan sonra kullandıgım siteler arasında yer alacak
eylül
çook teşekürler
ahmet yılmaz
çok iyi olmuş teşekkürler
  • YGS - LYS KONULARI
  • 8. SINIF
  • 7. SINIF
  • 6. SINIF
  • BİLGİSAYAR - ELEKTRİK
  • GENEL MATEMATİK
  • BİRİM ÇEVİRİCİLER
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI