KİMYASAL HESAPLAMALAR ÇÖZÜMLÜ SORULAR II

11. sınıflar ve üniversiteye hazırlık kimya konusu. Kimyasal hesaplamalar. Yanma, nötrleşme, oluşma tepkimeleri. Hacim, mol sayısı ve kütle hesaplamaları. Açıklamalı çözümlü sorular.


Soru – 1 

Kimyasal_hesaplarT2i1


Yukarıdakilerden hangileri yanma tepkimesidir?


A) Yalnız I           B) I ve II          C) I ve III

D) IV                   E) I, III ve IV


Soru – 2 

C4H9OH + O2 → CO2 + H2O


Yukarıda bir kimyasal tepkimenin denkleştirilmemiş formülü verilmiştir.

Bu tepkimede, tepkimeye giren ve tepkime sonucunda oluşan maddelerin atomlarının sayısı kaçtır?

(N = Avogadro Sayısı: 6,02x1023)

A) 9N             B) 17N           C) 27N

D) 42N           E) 54N


Soru – 3 

CH4 ve C2H6 gazlarından oluşan 6 mollük bir karışım tam olarak yakıldığında 9 mol CO2  oluştuğuna göre karışımdaki C2H6 gazının kütlesi kaç gramdır?

(C: 12, H1)

A) 72              B) 90            C) 120

D) 144            E) 172


Soru – 4 

CH4 ve C3H8 gazlarından oluşan bir karışım yakıldığında 16 mol H2O, 10 mol CO2 oluşmaktadır.

Bu karışımı yakmak için N.K da kaç L O2 harcanmıştır?

A) 424,5             B) 403,2           C) 375

D) 318,4             E) 268,8


Soru – 5 

162,5 g Zn metali H2SO4 ile tepkimeye girerse N.K. da kaç L H2 gazı açığa çıkar?

(Zn: 65 g, H:1, S: 32, O: 16)

A) 11,2             B) 22,4               C) 33,6

D) 44,8             E) 56


Soru – 6 

48 g Mg ve 147 g H2SO4 reaksiyona sokuluyor.

Tepkime sonucunda oluşan MgSO4 tuzu kaç gramdır?

(Mg: 24, S: 32. O: 16, H:1)

A) 240              B) 220              C) 180

D) 120              E) 60


Soru – 7 

CS2 + 3O2 → CO2 + 2SO2

Tepkimesine göre x gram CS2 ve x gram O2 tepkimeye sokulursa CS2 nin kaç gramı tepkimeye girer?

(C: 12, S: 32, O: 16)

A) 3x/12

B) x/12

C) 15x/24

D) 19x/24

E) 25x/48


Soru – 8 

16 g CH4 gazı O2 ile yakılacaktır.

CH4 gazı 48 gram O2 ile tepkimeye sokuluyor ve bir miktar CH4 artıyor.

Kalan gazı yakmak için N.K da kaç L O2 gazına ihtiyaç vardır?

(C: 12, H: 1, O: 16)

A) 11,2             B) 18,6            C) 22,4

D) 26,88           E) 33,6


Soru – 9 

2X + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O


Yukarıdaki denkleştirilmiş tepkimeye göre,

I. X maddesinin 1 molü, 6 mol atom içerir.

II. 120 g X maddesi, 147 g H2SO4 ile tepkimeye girer.

III. X bileşiği bazik özellik gösterir.

Yargılarından hangileri doğrudur?

(Na: 23, H: 1, S: 32, O: 16)

A) Yalnız I                B) Yalnız II             C) II ve III

D) I ve III                E) I, II ve III


Soru – 10 

C3H4 + 4O2 → 3CO2 + 2H2O

Kapalı bir kaba 6 mol O2 ve 4,5 mol C3H4 gazları konularak tepkimeye girmeleri sağlanıyor.

Tepkimede O2 gazının %60 harcandığı anda kaptaki C3H4 gazının mol sayısının, O2 gazının mol sayısına oranı kaçtır?

(C: 12, H: 1, O: 16)

A) 2                  B) 3/2                  C) 1

D) 1 /2              E) 2/3


Soru – 11 

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

Tüm bileşenlerin gaz fazında olduğu yukarıdaki tepkime sabit hacimli bir kapta gerçekleşmektedir.

Kaba 6 mol O2, 2,4 mol NH3 gazları konulduğunda kabın basıncı 8,4P oluyor.

Tepkime gerçekleştikten sonra aynı sıcaklık ve hacimde kaptaki gazların basıncı kaç P olur?

(N: 14, O: 16, H: 1)

A) 9              B) 8,4              C) 7,6

D) 5              E) 4,5


Soru – 12 

Eşit mol sayıda C3H8 ve C2H6 karışımı tam olarak yakıldığında 189 g H2O oluştuğuna göre bu karışımı yakmak için kaç g O2 harcanmıştır?

(C: 12, H: 1, O: 16)

A) 128                B) 256                 C) 316

D) 408                E) 480


Soru – 13 

H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Tepkimesine ilişkin,

 

I. Nötralleşme tepkimesidir.

II. Tepkime sonucunda tuz oluşmuştur.

III. 49 g H2SO4 ün yeterince KOH ile reaksiyonundan 18 g H2O oluşur.


İfadelerinden hangileri doğrudur?

(H: 1, S: 32, O: 16, K: 39)

A) Yalnız I                   B) yalnız II                C) I ve II

D) I ve III                   E) I, II ve III


Kimyasal Hesaplamalar Test -2 ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

08/09/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
acil bakın
soruların çözümleri mevcut değil
Sanatsal Bilgi
Merhaba, Sorular dün eklenmişti. Cevaplar da bugün içinde eklenecekti. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Cevaplar eklenmiştir. Son sorunun altında açıklamalı çözümlerin linki mevcuttur.
Esma Altın
Google 10 .sınıf yazıyorum bu çıkıyor 10 .sinif için olur mu ?
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI