KOVALENT BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

11. sınıflar ve üniversiteye hazırlık kimya dersi. Kovalent bileşiklerin adlandırılması kuralı. İki atomdan oluşan kovalent bileşiklerin adlandırılması ve özel isimleri olan bileşikler.İki ametal atomunun yaptığı bileşikte, atomların isminin önüne kaç atom varsa bu sayının latince karşılığı getirilir. Eğer ilk atomun sayısı 1 ise bu atomun sayı adedi belirtilmez. 2. Atom 1 adet de olsa sayısı belirtilir.

Örneğin, CO2 bileşiğini ele alalım.

C atomu 1 tanedir, Oksijen 2 tanedir.

Bileşikteki C atomunun sayısı belirtilmez, O atomunun sayısı belirtilir.

CO2 → Karbon dioksit

1’den 10’a kadar olan latince sayılar aşağıda verilmiştir.

1 → Mono

2 → Di

3 → Tri

4 → Tetra

5 → Penta

6 → Hekza

7 → Hepta

8 → Okta

9 → Nona

10 → Deka


1 – İki farklı Ametal Atomunun Oluşturduğu Bileşiklerin Adlandırılması

NO → Azot monoksit

NO2 → Azot dioksit

N2O → Diazot monoksit

N2O4 → Diazot tetraoksit

N2O5 → Diazot pentaoksit


SCl2 → Sülfür diklorür

SO2 → Sülfür dioksit

SO3 → Sülfür trioksit

NF3 → Azot triflorür

NH3 → Azot trihidrojen

H2O → Dihidrojen monoksit

IBr3 → İyot tribromür


Bazı bileşiklerde sayı ön eki sesli harfle biterken element ismi de sesli harfle başlıyorsa sayı ön ekinin son rakamı söylenmez.

N2O5 bileşiği kolay söyleniş açısından diazot pentaoksit şeklinde değil, diazot pentoksit olarak adlandırılmıştır.

CO bileşiğinde de sayı ön eki sesli harfle biterken 2. Element sesli harfle başlamaktadır. Bu bileşik karbon monooksit olarak değil, karbon monoksit olarak adlandırılır.


2 - Özel İsimleri Olan Bileşikler

Bazı bileşiklerin özel bir adı vardır. Bu bileşiklerin yukarıda anlatılan kurala göre isimlendirilmeleri de doğrudur. Özel adlarının kullanılması da doğrudur. Bileşiklerin özel adları ile adlandırılmasına kural dışı adlandırma denilir.

Aşağıda bazı özel isimleri olan bileşikler verilmiştir.


1- NaCl → Yemek Tuzu

2- H2O → Su

3- C6H12O6 → glikoz

4- CH4 → Metan

5- HNO3 → Kezzap – Nitrik asit

6- NH3 → Amonyak

7- H2SO4 → Zaç yağı – Sülfirik asit

8 –CaO → Sönmemiş kireç

9 – C4H10 → Bütan

10 – C3H8 → Propan

11 – CH3COOH → Asetik asit

12 – HCl → Tuz ruhu - Hidroklorik asit

13 – CaCO3 → Kireç taşı

14 – PH3 → Fosfin

15 – Na2CO3 → Çamaşır sodası
İyonik Bileşiklerin Adlandırılması
SANATAL BİLGİ

30/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Ksksksmsolw
Çok az kovalent bağlı bileşik örneği var biraz daha örnek yazabilirdiniz
exe
aradıgım örnekleri buldum teşekkürler ama az örnek olmuş
scoutlu scout
idare eder babba
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI