KÜTLECE DERİŞİM TEST I ÇÖZÜMLER

11. Sınıflar ve YKS kimya dersi çözeltiler konusu. Çözeltilerde kütlece yüzde derişimin bulunması. Birden fazla çözeltinin karıştırılması ile ilgili testin çözümleri.Çözüm – 1 

Çözeltilerde kütlece % derişim aşağıdaki formülle bulunur.

Ky =mçözünen
mçözelti
Ky biliniyor, çözen madde miktarı da biliniyor. Çözünmesi gereken tuz miktarı x gram olsun.

10 =x . 100
x + 180
100x = 10x + 1800

90x = 1800

x = 20

20 gram tuz gereklidir.


Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 2 

Derişimi %2,5 olan çözeltideki şeker ve su miktarlarını bulalım.

2,5 =x . 100
200x = 5 g

Çözeltide 5 gram şeker var, o halde 200 – 5 = 195 g su vardır.

24 g su buharlaştırılır ve 4 gram şeker eklenirse şeker ve su miktarı,

mşeker = 9

msu = 171 g olur. Toplam kütle,

mT = 171 + 9 = 180 g olur.

Yeni karışımın kütlece yüzde derişimi,

Ky =9 . 100
180
= 5

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 3 

%10 luk 400 g tuz çözeltisi ile %20 lik 600 g tuz çözeltisi karıştırılırsa son derişim ne olur, onu bulmalıyız.

Çözeltinin derişimi ve toplam tuz – su miktarı aşağıdaki gibi bulunabilir.

Aynı çözeltiler karıştırılırken aşağıdaki gibi bir denklem kurulabilir.

m1.Ky1 + m2.Ky2 = mson.Kyson

400 . 10 + 600 . 20 = x . 1000

x = 16


 Karışımın derişimi 16 olur. Derişimi %1 düşürmeliyiz. Bunun için su ilave etmemiz gerekir. m gram su eklersek son derişim 15 olur.

Karışımdaki tuz ve su miktarını bulalım.

16 =mtuz . 100
1000
mtuz = 160 g

msu = 1000 – 160 = 840 g


Çözeltilerin karıştırılmasıyla elde edilen yeni çözeltinin derişimi ve toplam tuz miktarı aşağıdaki gibi bir yoldan da bulunabilir.

1. Çözeltideki tuz ve su miktarları.

10 =m1tuz  . 100
400
m1tuz = 40 g

m1su = 360 g


2. çözeltideki tuz ve su miktarları

20 =m2tuz.100
600
m2tuz = 120 g

m2su  = 480 g

Çözeltideki toplam tuz miktarı

m1tuz + m2tuz = 120 + 40 = 160 g

Çözeltideki toplam su miktarı: 480 + 360 = 840 g


Derişim =160 . 100 = 16
1000
Şimdi derişimini 16 olarak bulduğumuz çözeltinin derişimini 15'e düşürelim. Bunun için su eklememiz gerek.

x gram su ekleyerek son derişimi %15 yapalım.

15 = 160 . 100
1000 + x
15000 + 15x = 16000

x = 1000
15
x = 66,7 gram


Çözeltiye 66,7 gram su eklenirse son derişim %15 olur.


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 4 

NaOH’in mol sayısından kütlesi bulunur.

1 mol NaOH = 23 + 1 + 16 = 40 g

2,5 mol NaOH = 40 . 2,5 = 100 g

NaOH çözeltisinin kütlece derişiminin 20 olması istenmektedir. Gerekli su miktarını bulalım.

20 = 100 . 100
100 + m
100 + m = 500

m = 400

400 g su gereklidir. Suyun mol sayısını bulalım.

1 mol H2O               18 g

x mol H2O               400

x = 22,22 mol

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

60 g NaCl ve 440 g sudan oluşan çözeltinin derişimini bulalım.

Ky =60 . 100
500
Ky = 12

Derişimin artması için ya tuz miktarı artırılmalı ya da su buharlaştırılmalıdır.

Suyu sabit tutup NaCl ilavesi yaparak derişimi 15 yapalım.

15 =m . 100
m + 440
6600 + 15m = 100m

85m = 6600

m = 77,65

60 g NaCl zaten var eklenmesi gereken NaCl,

77,65 - 60 = 17,65 g NaCl ilavesi gerekir. Bu miktarın mol sayısını bulalım.

17,65 = 0,3 mol NaCl ilavesi gerekir.
58
Tuzu sabit tutup H2O buharlaştıralım.

15 =60
60 + A
900 + 15A = 6000

15A = 5100

A = 340 g

440 – 340 = 100 g su buharlaştırmak gerekir. Bu miktarın mol sayısı,

100  = 5,56 mol
18
Bu ikisinden birinin yapılması kütlece yüzde derişimini 15 yapar.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6 

Çözeltinin toplam kütlesini bulalım.

d = m
V
1,2 = m
500
m = 600 g

Çözeltide bulunan NaOH’in mol sayısı 3 ise kütlesi,

mNAOH = 40 . 3 = 120 g

Ky = 120 .100
600
Ky = 20


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7 

Çözeltinin toplam derişimi 14 ise bu veriden yararlanarak 2. Çözeltinin kütlesini bulabiliriz. 2. Çözeltinin kütlesini bulunca yüzde derişim oranından şeker miktarını hesaplarız.

10. 200 + 12.x + 20 . 300 = 14.(500 + x)

2000 + 12x + 6000 = 7000 + 14x

1000 = 2x

x = 500 g

2. çözeltinin kütlesi 500 gramdır. Şimdi çözeltideki şeker miktarını bulalım.

12 = m . 100
500
m = 60 g

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

600 g tuz – su karışımındaki tuz ve su miktarlarını bulmalıyız.

20 = m . 100
600
m = 120 g

Çözeltideki tuzun kütlesi 120 gramdır. Suyun kütlesi ise 600 – 120 = 480 g olur.

Tuz miktarı 120 gramdır. 100 gram su 30 g tuz çözebiliyorsa,

30 g tuzu              100 g su

120 g tuzu             x


x = 120 . 100
30
x = 400 g

25 °C de 400 g su 120 g tuzu tamamen çözebilir. Çözeltiyi doygun hale getirmek için,

480 – 400 = 80 g su buharlaştırılmalıdır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9 

400 gram tuz çözeltisindeki tuz ve su miktarını bulalım.

40 = mtuz  . 100
400
mtuz = 160 g

msu = 400 – 160 = 240 g


Çözeltiye 140 gram tuz, 260 g su ilave edilirse tuzun kütlesi 300 g, suyun kütlesi 500 g, çözeltinin kütlesi 800 g olur.

Ky = 300 . 100
800
Ky = 37,5

Doğru cevap B seçeneği.Çözüm – 10 

Suyun mol kütlesi, 1.2 + 16 = 18 g

Çözeltideki su miktarı:

18 . 10 = 180 g

Yüzde derişimden yararlanarak x’in çözeltideki miktarını buluruz.

40 = m . 100
m + 180
40m + 7200 = 100m

60m = 7200

m = 120 g

Çözeltideki X miktarı 120 g’dır. Bu miktar X’in 2 molünün kütlesidir. Buna göre X’in 1 molünün kütlesi,

120  = 60 g olur.
2
Doğru cevap C seçeneği.


Kütlece Yüzde Derişim Test-1 Soruları

Molarite Çözümlü Test


SANATSAL BİLGİ

21/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI