MODERN ATOM TEORİSİ ÇÖZÜMLER

11. Sınıflar ve üniversiteye hazırlık kimya dersi. Dalga boyu, hız ve orbital yerleşimi hesaplamaları. Modern atom teorisinin gelişimi ile ilgili çözümlü soruların çözümleri.Çözüm – 1 


Joseph Thompson: Elektronların yük/kütle oranını bulmuştur.

Antonie Lavoisier: Kütlenin korunumu yasasını bulmuştur.

Andrew Milikan: Elektronların yükünü ve kütlesini bulmuştur.

John Dalton: Kütlenin korunumu yasasını bulmuştur. Dalton atom modelini geliştirmiştir.

Michael Faraday: Elektroliz yasalarını ortaya koymuştur.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 2 

Nötronların varlığını keşfeden bilim adamı James Chadwick’dir.

Henry Moseley: Atomlardaki proton sayılarını deneysel olarak belirlemiştir.

Ernest Rutherford: Alfa tanecikleri deneyini yapmıştır, Rutherford atom modelini geliştirmiştir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 3

Baş kuantum sayısı elektronların bulunduğu enerji düzeyini gösterir. Bir atomdaki en büyük baş kuantum sayısı 4 ise bu atom en fazla 4. Enerji düzeyinde elektronlara sahiptir.

Açısal momentum kuantum sayısı s, p, d, f orbitallerini gösterir. Açısal momentum değeri;

0 → s orbitali

1 → p orbitali

2 → d orbitali

3 → f orbitalini gösterir.


Manyetik kuantum sayısı alt orbitalleri gösterir. Örneğin d orbitallerinden 5 adet vardır. Bu orbitallerin her biri manyetik kuantum numarası ile gösterilir. Manyetik kuantum sayısı;

ml = 0 ise s orbitali,

ml = -1, 0, 1 ise p orbitali

ml = -2, -1, 0, 1, 2 ise d orbitali

ml = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ise f orbitalleri olduğu anlaşılır.


Atomun baş kuantum numarası 4 ise 4. Enerji düzeyinde bulunur.

4. enerji düzeyinde açısal momentum değeri sadece 0 oluyorsa 4. Enerji düzeyinde sadece s orbitalinde elektron bulunmaktadır.

Açısal momentum kuantum numarası 2 olan bölgede s, p, d orbitalleri bulunur. 2 numara d orbitalini göstermektedir. d orbitalleri -2, -1,0 değerine kadar dolu ise bu orbitallerde 3 adet elektron olabilir.

S orbitalleri dolmadan d orbitalleri dolmaya başlamayacağından 4s orbitalinde 2 elektron bulunduğu anlaşılır. Sonuç olarak atomun elektron dizilimi;

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d3 şeklindedir.

Elektron sayısı 23’tür.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

Dalga hızı;

v = ʎ .ʋ

ile bulunur. Bu eşitlikte,

v: dalga hızı

ʎ : dalga boyu (m)

ʋ : frekanstır.


Elektromanyetik dalganın boşluktaki hızı ışık hızına eşittir.

3 .108 = 5.10-6 . ʋ


Eşitliğini kurabiliriz. Bu eşitliğin çözümünden frekans bulunur.

ʋ =3.108
5.10-6
ʋ = 6.1013 s

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Bir atomda 4. Enerji düzeyindeki S orbitalleri dolmadan 3. Enerji düzeyindeki d orbitalleri dolmaya başlamaz. 3. Enerji düzeyindeki P orbitalleri dolmadan 4. Enerji düzeyindeki S orbitalleri dolmaya başlamaz. I. dizilimde bu kurala aykırılık vardır.

I. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P4 şeklinde olmalıdır.

II. dizilim doğru biçimde verilmiştir.

III. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d10 4P5 şeklinde olmalıdır. f orbitalleri, 6. Düzeydeki s orbitalleri dolduktan sonra dolmaya başlayabilir.

IV. dizilim doğru biçimde verilmiştir.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

1. sıradaki orbitallerde Pz orbitaline 1 elektron yerleşmeden Py orbitaline 2 elektron yerleşmiştir. Bu şekildeki yerleşim yanlıştır. Px, Py ve Pz orbitallerine 1’er elektron yerleştikten sonra Px, Pve Pz orbitallerine 2. Elektron yerleşmeye başlayabilir.

Diğer seçeneklerdeki dizilimler doğrudur.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 7 

Elementin elektron dizilimi

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d10 4P6 5S2 4d5

En yüksek enerji düzeyi 5’tir. O halde 5. Periyotta yer alır. En yüksek enerji düzeyindeki S orbitali ile d orbitallerinde toplam 7 elektron bulunur. Buna göre 7B grubundadır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

X elementinin elektronik konfigürasyonu;

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d10 4P6 5S2 4d10 5P6 6S2 4f14 5d10 6P6 7S2 5f10


Şeklindedir.

X elementinin en yüksek enerji düzeyi 7’dir. Öyleyse element 7A grubundadır.

X elementinin elektron dağılımı f orbitalleriyle sonlanmaktadır. Elektron dağılımı f orbitalleriyle sonlanan 6. Periyot elementleri lantanitler, 7. Periyot elementleri aktinitler olarak isimlendirilirler. Buna göre X elementi aktinittir.

Aktinitlerin tamamı radyoaktiftir. Öyleyse X elementi de radyoaktiftir.

Halojenler 7A grubu elementleridir. 

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9 

53X elementinin elektron dizilimi;

1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d10 4P6 5S2 4d10 5P5

Şeklindedir. En yüksek enerji düzeyi 5 olduğundan 5. Periyot elementidir. Elektron dizilimi P orbitali ile sonlandıından A grubunda yer alır. 5 enerji düzeyinde 7 elektrona sahiptir, öyleyse 7A grubundadır. 1 elektron daha alırsa soygaz elektron dizilimine sahip olur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 10 

X elementi 3 elektron verirse soygaz elektron dizilimine sahip oluyorsa bu element 3A grubundadır.

Y elementi 2 elektron alırsa soygaz elektron dizilimine sahip oluyorsa bu element 6A grubundadır.

X elementi metaldir, Y elementi ametaldir. X, bileşiklerinde +3 değerlik alır.

X ile Y elementleri aynı veya farklı periyotta bulunabilir. X ile Y arasında kovalent bağlı bileşik oluşmaz. Oluşan bileşik iyonik bağlı olur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 11 

Bir elektronun n1 enerji düzeyinden n2 enerji düzeyine geçişinde verdiği veya aldığı enerji;

 

ΔE = RH .[1 
-1]
n22
n12

Bağıntısıyla bulunur.

ΔE = 2,18 . 10-18[1 
- 1]
4
16ΔE = 2,18 . 10-18 1 - 4
16ΔE = 2,18 . 10-18 -3
16
ΔE = - 0,41 . 10-18 

Işığın frekansı yaydığı enerjiden yararlanılarak bulunabilir.

ΔE = h .ʋ

0,41 . 10-18 = 6,626.10-34. ʋ

ʋ = 0,062 . 1016

ʋ = 6,2 . 1014 hertz


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 12 

Dalga boyu ile hız arasında;

ʎ = h
mv
bağıntısı vardır.

Soruda verilenleri yerine koyarsak,

ʎ = 6,626.10-34
(1,6 . 10-25) . (5. 107)
ʎ = 0, 83 . 10-16

= 8,3 . 10-17 m

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 13 


Dalga boyu ʎ olan bir fotonun enerjisi,

E = h.c
ʎ
Bağıntısıyla hesaplanır.

ʎ = 85.105 pm = 85.10-7 m


E = 6,626.10-34 . 3.108
85.10-7
E = 2,3 . 10-20 J olarak bulunur.

Doğru cevap E seçeneği.


Test Soruları

B grubu Elementlerinin Grup Numaraları
SANATSAL BİLGİ

05/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI