MODERN ATOM TEORİSİ SORULAR

11. sınıflar ve üniversiteye hazırlık kimya konusu. Modern atom teorisi kuramları. Dalga boyu, enerji düzeyi, orbitaller ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

1 elektron yükünün Coulomb cinsinden miktarını bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Joseph Thomson

B) Antonie Lavoisier

C) Andrew Milikan

D) John Dalton

E) Michael Faraday


Soru – 2 

Nötronların varlığını aşağıdaki bilim adamlarından hangisi keşfetmiştir?

A) Joseph Thompson

B) Antonie Lavoisier

C) Ernest Rutherford

D) Henry Moseley

E) James Chadwick


Soru – 3

En büyük baş kuantum numarası 4 olan atomun, bu kuantumdaki açısal momentum kuantum sayısı sadece 0 değerine sahiptir. Bu atomun açısal momentum kuantum sayısı 2 olan enerji bölgesindeki manyetik kuantumları -2, -1, 0 şeklindedir. Bu atomun elektron sayısı kaçtır?

A) 18                        B) 23                        C) 28

D) 36                        E) 45


Soru – 4 

Boşlukta hareket etmekte olan ve dalga boyu 5 . 10-6 m olan bir elektromanyetik ışımanın frekansı kaç Hz’dir?

(c = 3.108 m/s)

A) 8 . 1016

B) 3.1016

C) 6.1013 

D) 8. 1012

E) 5.1011


Soru – 5 

I. 1S2 2S2 2P6 3S2 3d4

II. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1

III. 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3d10 4f5

IV. 1S2 2S2 2P6 3S2 


Yukarıda bazı atomların elektron dizilimi verilmiştir.

Bu dizilimlerden hangileri doğru biçimde verilmiştir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve IV

D) III ve IV

E) I, II ve IV


Soru – 6

 MATM_TeorisiT1S6


Yukarıda orbitaller ve bu orbitallerdeki elektronlar gösterilmiştir.

Buna göre hangi orbitallerde elektron yerleşimleri doğru verilmiştir?


A) Yalnız I                    B) I ve II                     C) I ve III

D)II ve III                    E) I, II ve III


Soru – 7 

Elektron dağılımı 4d5 ile sonlanan elementin periyot ve grup numarası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) 4. Periyot 5A grubu

B) 5. Periyot 7B grubu

C) 4. Periyot 5B grubu

D) 4. Periyot 7B grubu

E) 5. Periyot 5B grubu


Soru – 8 

Elektron dağılımı 5f10 ile biten X elementi ile ilgili olarak,

I. Halojendir.

II. Geçiş metalidir.

III. Aktinittir.

IV. Radyoaktif özellik gösterir.

İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                B) II ve III                 C) III ve IV

D) II ve IV               E) II, III ve IV


Soru – 9 

53X elementi ile ilgili olarak,

I. Bileşiklerinde -1 değerlik alır.

II. Elektron dağılımı 5P5 ile sonlanır.

III. Elektron dağılımı 5f5 ile sonlanır

IV. ( - 1) yüklü iyonu soygaz elektron dizilimine sahiptir.


İfadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                   B) I ve II                 C) II ve IV

D) I ve IV                    E) I, II ve IV


Soru – 10 

X ve Y ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler veriliyor.

X elementi 3 elektron verirse, Y elementi ise 2 elektron alırsa soygaz atomlarının elektron dizilimine sahip olmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?


A) X metal, Y ametaldir

B) X, bileşiklerinde pozitif değerlik alır.

C) X elementi 3A, Y elementi 6A grubundadır.

D) X ile Y arasında kovalent bağlı X2Y3 bileşiği oluşur.

E) X ile Y elementleri aynı periyottadır.


Soru – 11 

Hidrojen atomunda bir elektron n = 4. Enerji seviyesinden n = 2. Enerji seviyesine geçiş yapmaktadır.

Bu geçiş sırasında oluşan spektrum çizgisinin frekansı kaç Hz’dir?

(RH = 2,18 . 10-18 J, h = 6,626.10-34 J.s)


A) 6,2 . 1014  

B) 2,25 . 1014

C) 5,2 . 1015

D) 3,1 . 1015

E) 2,8 . 1016


Soru – 12 

Doğrusal bir yol üzerinde hareket eden bir parçacığın hızı 5. 107 m/s olduğuna göre dalga boyu kaç metredir?

(h = 6,626.10-34 J.s, mp = 1,6 . 10-25 kg)


A) 4,3 . 10-13

B) 5,8 . 10-15

C) 8,3 . 10-17

D) 11,1 . 10-18

E) 12,3 . 10-18


Soru – 13 

Dalga boyu 85 . 105 pm olan bir fotonun enerjisi kaç joule’dür?

(c = 3.108 m/s, h = 6,626.10-34 J.s)

A) 5. 10-23

B) 8,6 . 10-22

C) 4,25 . 10-21

D) 6,6 . 10-21

E) 2,3 . 10-20


Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

05/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
serkan şen
sorularınız fena değil ama müfredat dışı çok kazanım içeriyor.
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI