MOL KAVRAMI ÇÖZÜMLÜ SORULAR

10. sınıflar ve ygs – lys kimya mol kavramı konusu. Mol – tanecik sayısı, mol – kütle ilişkisi ve mol – hacim ilişkisi. Çözümlü sorular.Soru – 1

5,5 mol SO2 bileşiğinde kaç adet molekül bulunur?

(Avogadro sayısı = 6,02.1023 )

A) 30,5.1023               B) 32,25.1023                      C) 33,11.1023

D) 35,15 . 1023            E) 36,5 . 1023


Soru – 2

13,545.1023 adet H atomu kaç moldur.

(Avogadro sayısı = 6,02.1023 )


A) 4                           B) 3,5                          C) 3,25

D) 2,5                        E) 2,25


Soru – 3

Al2O3 bileşiğinin 2,5 molünde bulunan Al kütlesi kaç gramdır?

(Al = 27 g/mol, O = 16 g/mol)

A) 150                       B) 135                        C) 124

D) 110                       E) 105


Soru – 4

133 gram N2O3 bileşiği kaç moldür?

(N = 14 g/mol, O = 16 g/mol)


A) 1,5                          B) 1,75                      C) 2,2 

D) 2,5                          E) 3,5


Soru – 5

0,8 mol C6H12O6 bileşiğinde bulunan atom sayısı kaçtır?

(Avogadro sayısı = 6,02.1023)


A) 130,12 .1023                     B) 120,854.1023               C) 122,15.1023

D) 115,584 . 1023                  E) 110,752.1023


Soru – 6

0,8 mol XCl bileşiğinin kütlesi 59,2 g olduğuna göre X elementinin mol kütlesi nedir?

(Cl = 35 g/mol)

A) 65                     B) 56                     C) 45

D) 39                     E) 33


Soru – 7

Normal koşullarda 8,96 L CO2 gazı için;

I. 4,8 g C atomu içerir.

II. 760 mmHg basınca sahiptir.

III. 0,6 mol O atomu içerir.

İfadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

(C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)


A) Yalnız I                       B) I ve II                      C) I ve II

D) II ve III                      E) I, II ve IIISoru – 8

Oda koşullarında 0,5 mol N atomu içeren N2O3 gazı kaç L dir?


A) 6,125                         B) 8,225                    C) 10,5

D) 12,35                         E) 15,6


Soru – 9

C2Hn bileşiğinin 0,4 molü 11,2 g olduğuna göre n sayısı kaçtır?

(C = 12 g/mol, H = 1 g / mol)


A) 1                             B)2                        C)3

D) 4                             E) 6


Soru – 10

X2Yn bileşiğinin 0,2 molü 15,2 gram olduğuna göre n sayısı kaçtır?

(X= 14 g/mol, Y = 16 g/mol )


A) 1                            B) 2                          C) 3

D) 4                            E) 5


Soru – 11

3,01.1024 tane SO3 molekülünün kütlesi kaç gramdır?

(S = 32 g/mol, O = 16 g/mol, Avogadro sayısı = 6,02.1023)


A) 150                              B) 220                      C) 340

D) 400                              E) 480


Soru – 12

I. Normal şartlarda 11,2 L H2 gazında bulunan H atomu sayısı.

II. 0,6 mol NH3 bileşiğinde bulunan H atomu sayısı.

III. Normal şartlarda 5,6 L C2H4 gazında bulunan C atomu sayısı.


Yukarıda verilen atom sayılarının sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir?

(Avogadro sayısı = 6,02.1023)

A) I > II > III                          B) II> I > III                       C) I > III > II

D) III = II > I                          E) III > II > I


Soru – 13

I) 1 akb H atomu

II) 1 gram H atomu

III) 1 mol H2 gazındaki H atomu


Yukarıdaki atomların tanecik sayılarının büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


A) I > II > III                                   B) II = III > I                        C) I = II = III

D) II > I > III                                   E) III > II > I


Mol Kavramı Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

08/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Çisem
Ya bizim hoca hiç öğretmedi bunları
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI