MOLALİTE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. sınıflar ve YKS kimya dersi. Çözeltilerde molalite ve mol kesri hesaplamaları. Molalite ve Mol kesri ile ilgili çözümlü soruların çözümleri.


Çözüm – 1 

Molaliteyi veren eşitlik,

molalite = Çözünen maddenin mol sayısı
Çözücü maddenin kütlesi

1 litre su 1 kg’dır, 5 litre su 5 kg olur.

molalite = 2,5
5
molalite = 0,5 mol/kg

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 2 

400 mL suyun kaç kg olduğunu buluruz, daha sonra 23,2 gram NaCl’ün kaç mol olduğunu buluruz. Bu değerleri molalite formülünde yerine koyarak molaliteyi hesaplarız.

400 mL = 4 dL = 0,4 L

0,4 L su = 0,4 kg

1 mol NaCl = 23 + 35 = 58g

23,2 g NaCl = 23,2 = 0,4 mol
58
molalite = 0,4
0,4molalite = 1 mol/kg


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

117,6 g H2SO4 ün kaç mol olduğunu bulalım.

1 mol H2SO4 = 2.1 + 32 + 4.16 = 98 g


1 mol                   98 g

n mol                  117,6

n = 1,2 mol

molalite = n
m0,6 = 1,2
m
m = 2 kg

m = V.d

2000 g = V. 1 g/mL

V = 2000 mL

V = 2 L

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 4 

600 mL = 0,6 L

0,6 L su = 0,6 kg su

1,5 = n
0,6
n = 0,9 mol

1 mol NaOH = 23 + 1 + 16 = 40 g

0,9 mol NaOH = 40 . 0,9 = 36 g


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

Kütlece yüzde derişimden H3PO4 tın kütlesini ve kütlesinden mol sayısını buluruz.

Çözeltinin toplam kütlesinden H3PO4 kütlesini çıkardığımızda suyun kütlesini buluruz. 

H3PO4 ün kütlesi,

20 = m . 100
500
m = 100 g

H3PO4 ün mol sayısı,

100 = 1,02
98
Suyun kütlesi = 500 – 100 = 400 g = 0,4 kg

Molalite =1,02
0,4
Molalite = 2,55 mol/kg

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

Kütlece yüzde derişim formülünden NaCl kütlesini ve buradan da NaCl mol sayısını buluruz.

20 = m . 100
800 + m
100m = 16000 + 20m

80m = 16000

m = 200 g

1 mol NaCl = 58 

200 g NaCl = 200 = 3,45 mol
58
Suyun yoğunluğu 1 g/mL olduğundan 800 mL suyun kütlesi 0,8 kg’dır.

molalite = 3,45
0,8
molalite = 4,3 mol/kg

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7 

Mol kesri = Çözünen maddenin mol sayısı
Toplam mol sayısı
Çözünen maddenin mol sayısı =162
180
= 0,9 mol

Suyun mol sayısı = 540
18
= 30 mol

Mol kesri = 0,9
39
= 0,02 Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 8 

Çözünen maddenin kütlesi, çözeltinin yoğunluğu, kütlece yüzde ve hacim arasında aşağıdaki gibi bir bağlantı vardır.

m = d.Ky.V

m : Çözünen maddenin kütlesi

d: Çözeltinin yoğunluğu

Ky: Çözeltinin kütlece yüzdesi

V: Çözeltinin hacmi


Eşitliğin sağ tarafındaki değerler soruda verilmiştir.

m = 0,5 . 0,6 . 500

m = 150 g

Çözeltideki NaOH miktarı 150 gramdır.

Çözeltinin hacmi 500 mL, yoğunluğu 0,5 ise çözeltinin toplam kütlesi,

d = m
V
m = V.d

m = 500 . 0,5 = 250 g

Çözeltinin toplam kütlesi 250 gramdır. Bunun 150 gramı NaOH olduğuna göre 100 gramı sudur.

NaOH mol sayısı = 150
40
= 3,75

H2O’nun mol sayısı = 100
18= 5,56

Mol kesri = 3,75
9,31
= 0,4

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9 

Çözeltideki KOH kütlesini bulalım.

m = d.Ky.V

m = 1,4 . 0,9 . 400

m = 504 gram

Çözeltideki su miktarını bulalım. Kütlece yüzde formülünden,

90 = 504 . 100
504 + msu
45360 + 90.msu = 50400

90.msu = 5040

msu = 56

Başlangıçta 56 g su, 504 g KOH bulunmaktadır. Çözelti su ilave edilerek 750 mL ye tamamlanırsa çözeltideki KOH miktarı değişmez, su miktarı artar.

KOH’in mol sayısı = 504
56= 9

Son durumda suyun kütlesi,

56 + 750= 806 g

Son durumda suyun mol sayısı,

806 = 44,8
18Mol kesri =9
53,8
= 0,17

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 10 

Çözelti 1 litreymiş gibi hesap yapabiliriz.

1 litre çözeltinin kütlesi,

d = m
V
m = d.V

m = 1,18 . 1000

m = 1180 gram

H3PO4’ün mol sayısı, molariteden bulunabilir.

nH3PO4 = 3
1nH3PO4 = 3 mol

1 litre çözeltide 3 mol H3PO4 bulunur. Bunun kütlesi,

3 . 98 = 294 gramdır.

1180 gramın 294 gramı H3PO4 ise,

1180 – 294 = 886 gram H2O bulunur.

Molalite = n
m
Molalite = 3
0,886
= 3,39

Doğru cevap B seçeneği.


Molalite Test Soruları

Molarite Çözümlü Test


Sanatsal Bilgi

31/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI