MOLARİTE ÇÖZÜMLÜ SORULAR

11. sınıflar kimya dersi çözelti derişimleri konusu. Çözeltilerde molaritenin hesaplanması. Mol sayısı, hacim ve molarite ilişkisi. Kütlece yüzde oranı ve molarite ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

23,2 gram NaCl, 400 cm3 suda çözünerek bir çözelti hazırlanıyor.

Oluşan çözeltinin molar derişimi kaçtır?

(Na = 23, Cl = 35)

A) 1,5                   B) 1                 C) 0,75

D) 0,50                 E) 0,25


Soru – 2 

2,5 M 800 mL H2SO4 çözeltisinde çözünmüş halde bulunan H2SO4 miktarı kaç gramdır?

(H = 1, S = 32, O = 16)

A) 78,4                  B) 98 g                    C) 156,8

D) 196                   E) 245


Soru – 3 

Molaritesi 1,5 olan NaOH çözeltisinin hacmi 600 mL dir.

Bu çözeltinin molaritesini 2 mol/L yapmak için kaç gram NaOH eklenmelidir?

(Eklenecek NAOH'in hacimde meydana getireceği değişme önemsizdir)

(Na = 23, H = 1, O = 16)

A) 5                     B) 7                    C) 12

D) 16                   E) 20


Soru – 4 

Molaritesi 2 mol/L olan 1500 cm3 KCl çözeltisinin derişimini 0,8 M yapmak için eklenmesi gereken su miktarı kaç mL dir?

(K = 39, Cl = 35)


A) 750                B) 1250               C) 1600

D) 1800              E) 2250


Soru – 5 

0,5 M 800 mL NaCl çözeltisi ile 0,8 M 700 mL NaCl çözeltileri karıştırılıyor.

Karışımın molaritesi kaçtır?

(Na = 23, Cl = 35)

A) 0,5                 B) 0,64                  C) 0,72

D) 0,75               E) 0,9


Soru – 6 

Molaritesi 0,8 olan 400 mL NaOH çözeltisine 28 g NaOH, 300 mL su eklenirse çözeltinin yeni derişimi kaç mol/L olur.

(28 g NaOH'in hacimde meydana getireceği değişme önemsizdir)

(Na = 23, H = 1, O = 16)

A) 1, 46                   B) 1, 25               C) 0,95

D) 0,58                    E) 0,55


Soru – 7 

46,4 g NaCl ve 453,6 g su kullanılarak hazırlanan çözeltinin özkütlesi 1,1 g/mL olduğuna göre molar derişimi kaçtır?

(Na = 23, Cl = 35)

A) 1,60                 B) 1,68                C) 1,76

D) 1,80                 E) 2


Soru – 8 

34 gram XNO3 kullanılarak 500 mL çözelti oluşturuluyor. Çözeltinin molaritesi 0,8 olduğuna göre X’in mol kütlesi kaç gramdır?

(N = 14, O = 16)

A) 7                   B) 12                 C) 19

D) 23                 E) 39


Soru – 9 

32 gram NaOH bir miktar suda çözünerek özkütlesi 1,2 g/mL olan 4,8 M çözelti oluşturuyor.

Çözeltideki suyun ağırlığı kaç gramdır?

(Na=23, H = 1, O = 16)

A) 300                    B) 250                C) 224

D) 195                    E) 168


Soru – 10 

3 M, 500 mL Ca(NO3)2 bileşiği için,

I. 1,5 mol Ca(NO3)2 vardır.

II. 92 g O vardır.

III. 42 g N atomu vardır.


Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

(Ca = 40, N = 14, O = 16)

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III


Molarite Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

29/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
ayıbaoğan
sorular çok zor
kimyager
Mis gibi sorularr
idare ediyoruz artık
sorular baya iyi
Mahir
Güzel hazırlanmış
Mf
Güzel
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI