MOLARİTE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. Sınıflar ve YKS kimya konusu. Çözeltilerin molaritelerinin hesaplanması. Çeşitli oran ve hacimlerde karıştırılan çözeltilerde mol sayısı, hacim ve molaritenin bulunması ile ilgili testin çözümleri.


Çözüm – 1 

Molarite 1 litre çözeltide, çözünmüş halde bulunan maddenin mol miktarıdır. Molarite aşağıdaki eşitlikle verilir.

M =n
V
Bu eşitlikte n, mol sayısını, V ise litre cinsinden hacmi gösterir.

Soruda verilen 23,2 gram NaCl’ün kaç mol olduğunu bulalım.

1 mol NaCl = 23 + 35 = 58 g

23,2 gram NaCl: 23,2/58 = 0,4 mol

400 mL = 0,4 L

M =0,4
0,4M = 1

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

M =n
V2,5 =n
0,8
n = 2,5 . 0,8 = 2 mol

Çözeltideki H2SO4 miktarı 2 moldür. 1 mol H2SO4;

2.1 + 32 + 4.16 = 98 g

2 mol H2SO4 = 2.98 = 196 g

Doğru cevap D seçeneği.Çözüm – 3 

M =n
V
Molarite 1,5 iken çözünmüş maddenin mol sayısı ve kütlesini bulalım.

1,5 =n
0,6
n = 0,9 mol

1 mol NaOH            40 g

0,9 mol NaOH            m


m = 40 . 0,9 = 36 g

Bu çözeltide molaritenin 2 olması için gereken NaOH in mol sayısını ve kütlesini bulalım.

2 =n
0,6
n = 1,2 mol

1 mol NaOH           40g

1,2 mol NaOH         x


x = 1,2 . 40 = 48 g

Eklenmesi gereken NaOH miktarı 48 – 36 = 12 gramdır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

Çözeltideki KCl miktarını hesaplayalım.

M =n
V
1500 cm3 = 1,5 L dir.

2 =n
1,5
n = 3 mol

Çözeltide 3 mol KCl vardır.

V litre su eklenirse derişim 0,8 M olur.

0,8 =3
1,5 + V
1,2 + 0,8V = 3

0,8V = 1,8

V = 2,25 L

2,25 L = 2250 mL dir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 5 

Aynı cins çözeltiler karıştırıldığında kütlece yüzde, hacimce yüzde ve molar derişimde benzer formül kullanılır.

M1.V1 + M2.V2 + … +Mn.Vn = Mx.(V1 + V2 + … +Vn)

Bu formüle göre değerleri yerine koyalım.

0,5. 0,8 + 0,8 . 0,7 = M.1,5

0,4 + 0,56 = 1,5 . M

M = 0,64

Karışımın molaritesi 0,64 mol/L dir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6 

Önce NaOH in mol kütlesini bulalım.

NaOH = 23 + 1 + 16 = 40 g/mol

Şimdi çözeltide bulunan NaOH mol sayısını bulalım.

0,8 = n
0,4n = 0,32

Çözeltiye eklenen 28 gram NaOH ;

28 = 0,7 mol
40Toplam hacim; 0,3 + 0,4 = 0,7 L

Son durumda molarite,

M = 1,02
0,7M =1, 46

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 7 

Çözeltideki NaCl kütlesi ve çözeltinin kütlesi bilindiğine göre çözeltinin kütlece yüzde derişimi bulunabilir.

Çözeltinin toplam kütlesi: 453,6 + 46,4 = 500 g

Ky = 46,4 . 100
500
Ky = 9,28

Kütlece yüzde derişimi bilinen bileşiğin molaritesi aşağıdaki formülden bulunabilir.

M = Ky.d.10
Ma
Ky: Kütlece yüzde derişim

d: özkütle

M: Çözünen maddenin mol kütlesi


NaCl mol kütlesi: 23 + 35 = 58

M =9,28 . 1,1 . 10
58
M = 1,76

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

XNO3’ün mol sayısını bulalım.

0,8 =n
0,5
n = 0,4 mol

0,4 mol XNO3 34 gramdır. 1 mol XNO3 ’ün kaç gram olduğunu bulalım.

0,4 mol                      34 g

1   mol                       m


m = 85 g

1 mol XNO3 85 gramdır. Bunun 3.16 = 48 gramı O, 14 gramı N elementidir.

X = 85 – 48 – 14 

X = 85 – 62

X = 23 gram

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 9 

NaOH in molarite ve özkütlesinden kütlece yüzdesi bulunur.

4,8 = Ky. 1,2 . 10
40
Ky = 16


100 g bileşikte 16 gram NaOH var. Bunun anlamı 16 gram NaOH, 84 gram su ile çözelti oluşturmaktadır.

16 gram NaOH              84 g su ile

32 gram NaOH               m


m = 168 g

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 10 

I.

Ca(NO3)2 bileşiğinin mol sayısı,

3 = n
0,5
n = 1,5 mol

I. ifade doğrudur.


II.

Bileşik 1,5 mol ise 1,5 mol Ca atomu, 3 mol N atomu ve 9 mol O atomu bulunmaktadır.

O atomunun kütlesi : 9.16 = 144 gramdır.

II. ifade yanlıştır.

III. 

N atomunun kütlesi: 3 . 14 = 42 gramdır.

III. ifade doğrudur.


Doğru cevap C seçeneği.


Molarite Test Soruları

Hacimce Derişim Çözümlü Sorular

Kütlece Yüzde Derişim Soruları

SANATSAL BİLGİ

29/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
M hmrt
Çok iyi sorular ve. Soruçozumleri çok çok iyi tesekkurler
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI