NÖTRALLEŞME TEPKİMELERİ

10. sınıflar ve ygs – lys kimya dersi. Asit ve bazların nötralleşme reaksiyonları konusu. Titrasyon olayı. Asit ve bazların tuz ve su oluşturması.


Bir asit ve bir bazın reaksiyona girmesi olayına nötralleşme tepkimesi denir.

Asitler suya H+ iyonu verebilen maddeler, bazlar ise OH- iyonu verebilen maddelerdir. Bu iyonlar simgelerinden de anlaşılabileceği gibi + ve – yüklüdür. Asit ve baz karışımında bu iyonlar birbirlerinin etkisini yok ederek çözeltiyi nötrleştirir. Bu olaya nötralleşme denir. Nötralleşme sonucu tuz ve su oluşur. Oluşan su, H+ ve OH-  iyonlarının birleşmesiyle meydana gelir.

HCl + NaOH → NaCl + HOH (H2O)

Yukarıdaki tepkimede HCl suya H+ iyonu, NaOH suya OH- iyonu vermiştir. Na ve Cl iyonları NACl tuzunu oluştururken H+ ve OH- iyonları su oluşturarak nötrleşmişlerdir.

H+ + OH- → H2O

Titrasyon

Asit – baz titrasyonu genellikle asit baz reaksiyonları yoluyla, bilinen bir asidik ya da bazik bir madde miktarını bulmak için kullanılır. Temel amaç asit ya da bazın derişimini bulmaktır. Bunun için nötrleşme anında renk değiştiren bir indikatör kullanılır. 

Bir çözeltideki asit miktarını ölçmek için kuvvetli bir baz, bir baz miktarını ölçmek için kuvvetli bir asit kullanılır.

Titrasyon için incelenecek madde bir çözeltiye dağıtılarak hazırlanır. Çözelti (titrand) titrasyon için bir şişeye konulur. Daha sonra indikatör şişeye eklenir. Reaktif ürün (titrant) karışıma yavaş yavaş ilave edilir. İndikatör renk değiştirdiği anda madde ilavesi durdurulur.

HNO3 (nitrik asit) güçlü bir asit, KOH (Potasyum hidroksit) güçlü bir bazdır. Bu iki maddenin tepkimeye girmesi ile KNO3 (Potasyum nitrat) tuzu oluşur. Bu tepkime bir nötrleşme tepkimesidir.

HNO3 + KOH → KNO3 + H2O


H3PO4 kuvvetli bir asit, NAOH ise kuvvetli bir bazdır. Bu iki maddenin tepkimesi bir nötrleşme reaksiyonudur.

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2OH2SO4 (Sülfirik asit) kuvvetli bir asit, NH4OH (Amonyum hidroksit) zayıf bir bazdır. Bu iki maddenin tepkimeye girmesi ile NH4SO4 (Amonyum sülfat) ve su oluşur. Oluşan çözelti asidiktir.

H2SO4 + 2NH4OH → (NH4)2SO4 + 2H2O


H2CO3 (Karbonik asit) zayıf bir asittir. NaOH kuvvetli bir bazdır. Bu iki maddenin tepkimesi ile Na2CO3 (Sodyum karbonat) tuzu oluşur. Oluşan çözelti baziktir.

H2CO3 + 2NaOH → Na2CO3 + 2H2O


Sülfirik asit ile kireç suyunun tepkimesinden Kalsiyum sülfat tuzu ve su oluşur.

H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O


Metallerin Asit ve Bazlarla TepkimeleriSANATSAL BİLGİ

25/06/201

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
tyler durden
elinize sağlık açıklayıcı bir yazı olmuş
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI