ORGANİK BİLEŞİKLER TEST

12. sınıflar kimya dersi, organik ve inorganik bileşikler konusu. Karbon atomunun yapısı, özellikleri ve allotropları, fullerenler ve nanotüpler ile ilgili çözümlü sorular.Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangisi organik bir madde değildir?

A) CH3              B) CH2O       C) CH3N

D) CaCO3          E) CH3Cl


Soru – 2 

I. İzomerleşme vardır.

II. Erime ve kaynama noktaları yüksektir.

III. Tepkime hızları genellikle düşüktür

IV. Suda iyi çözünürler

Yukarıdaki ifadelerden hangileri organik bileşiklerin özelliklerindendir?

A) Yalnız I                B) I ve II            C) I ve III

D) I, II ve III            E) I, II ve IV


Soru – 3 

I. Çoğunluğu iyonik bağlı bileşiklerdir

II. Tüm organik bileşiklerde H atomu bulunur

III. Tepkimelerinde çoğunlukla yan ürünler oluşur

IV. Genellikle yanıcı maddelerdir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri organik bileşiklerin özelliklerindendir?

A) Yalnız I                  B) I ve II              C) II ve III

D) III ve IV                E) II, III, IV


Soru – 4 

Organik-Maddeler_T1S4


Şekilde bir karbon atomunun yaptığı bağlar görülmektedir.

Bu bağlardan hangileri sigma bağı olabilir.

A) Yalnız 1               B) 1 ve 2            C) 2 ve 3

D) Yalnız 3              E) Yalnız 4


Soru – 5 

Organik-Maddeler_T1S5


Şekilde 3 adet C atomu ve bu atomların oluşturdukları bağlar görülmektedir.

Şekilde görülen bağlardan kaç tanesi sigma bağıdır?

A) 2                     B) 3                    C) 5

D) 6                     E) 8


Soru – 6 

Aşağıdakilerden hangisi C atomunun allotroplarından biri değildir?

A) Elmas                      B) Grafit                 C) Fulleren

D) C350                        E) C540


Soru – 7 

Aşağıdakilerden hangisi fulleren allotropunun kullanım alanlarından biri değildir?

A) Diyot

B) Fotoiletken

C) Kontaktör

D) İşlemci

E) Fotodedektör


Soru – 8 

I. Çelikten daha sağlam olabilirler

II. Tıpta kullanılabilirler

III. Tekstilde giyim ürünlerinde kullanılmaktadırlar

IV. Yiyecek ürünlerinin saklanmasında kullanılmaktadır.

Nanotüpler ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV


Soru – 9 

I. Aynı sayıda C ve H atomundan faklı özelliklerde maddeler oluşabilir

II. Yapılarında mutlaka C ve H atomları bulunur

III. Molekül kütleleri, atom sayıları ve atom cinsleri aynı olabilir

IV. Bir bileşikte bir C atomu sadece bir hibritleşme türü yapabilir.

Organik bileşiklerle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV


Soru – 10 

C atomu, aşağıdaki bileşiklerden hangisinde sadece SP3 hibritleşmesi yapabilir?

(C = 6, H = 1, O = 8, N = 7)

A) C2H6                    B) C3H4                 C) C2H3N

D) CH2O                   E) C4H6


Soru – 11 

CH3 – C ≡ C – CH3

Yukarıdaki bileşikte yer alan sigma bağlarının sayısı kaçtır?

A) 12                      B) 10                C) 9

D) 8                       E) 6


Soru – 12 

CH3 – CH2 – COH

Bileşiğinde bulunan sigma bağlarının sayısı kaçtır?

A) 9                     B) 8                   C) 7

D) 6                     E) 5


Soru – 13 

Grafit ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Karbonun bir allotropudur

B) Elektrik akımını iletir

C) C atomu SP3 hibritleşmesi yapmıştır

D) Çok yüksek sıcaklıklara dayanabilir

E) Yumuşak, yağlı ve esnektir
Soru – 14 

Elmas ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) C atomu SP3 hibritleşmesi yapmıştır

B) Isı iletkenliği en yüksek maddedir

C) Doğadaki en sert maddedir

D) Doğadaki elmasın sınırlı bir bölümü mücevher yapımında kullanılır.

E) C atomları üçgen düzlemsel yapı oluşturmuşturOrganik Bileşikler Test Çözümleri


  

SANATSAL BİLGİ

04/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI