ORGANİK BİLEŞİKLER TEST ÇÖZÜMLERİ

12. sınıflar kimya dersi. Karbon kimyası, karbon atomunun yaptığı bağlar ve oluşturduğu bileşiklerin özellikleri, karbon atomunun allotropları konulu çözümlü testin çözümleri.Çözüm – 1 

Yapısında C ve H atomları bulunduran bileşikler kesinlikle organik bileşiktir.

Yapısında C atomu bulundurup, H atomu bulundurmayan bileşiklerin hepsi organik değildir. Karbonatlı (CO3) bileşikler, CO, CO2 gibi bileşikler organik değildir.

Doğru cevap D seçeneği.Çözüm – 2 

Organik bileşiklerde izomerleşme vardır,

Organik bileşiklerde erime ve kaynama noktası düşüktür.

Organik bileşiklerin tepkime hızları çoğunlukla düşüktür.

Organik bileşikler suda çözünmezler.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

Organik bileşikler C atomunun genellikle H atomu ile bazende O, N, Cl gibi atomlarla oluşturdukları bileşiklerdir. Bu elementler arasındaki bağlar kovalent bağlıdır. Organik bileşiklere bazen metal atomlarının katılmasıyla bileşikte iyonik bağ da bulunabilir.

H atomu organik bileşiklerin çoğunda bulunmakla birlikte tamamında bulunmaz.

Organik maddeler yavaş tepkime verirler ve tepkimeleri basamaklıdır. Reaksiyonları sonucunda genellikle yan ürünler oluşur.

Organik maddeler genel olarak yanıcı maddelerdir.

III ve IV doğru, I ve II yanlıştır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

Organik-Maddeler_T1C4


1 nolu bağ tekli bağdır. Tekli bağlar her zaman sigma bağıdır.

2, 3 ve 4 üçlü bağı oluşturur. Üçlü bağlardan birisi sigma diğerleri Pi bağıdır.

Seçeneklerde verilen bağlardan 1 ve 2 sigma bağı, 3 ve 4 Pi (π) bağıdır.


 Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

Organik-Maddeler_T1S5


Çözüm – 5 te belirttiğimiz gibi tekli bağların tamamı sigma bağıdır.

İkili ve üçlü bağlardan sadece birisi sigma bağıdır.

Şekilde görülen kırmızı renkli bağlar sigma bağı, diğerleri Pi bağıdır. Bunların sayısı 8’dir.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

Elmas ve grafit karbonun doğal allotroplarıdır.

Fulleren karbonun yapay bir allotropudur. Fulleren ailesinin en küçük üyesi 60 karbonlu C60 izotopudur.

C540 fulleren ailesinin bir üyesidir. Dolayısıyla bu madde de allotroplar arasına girer. 

C atomunun yukarıdaki gibi numaralandırılmış bir diğer allotropu C70 dir. C70 de fulleren ailesindendir.

C350 diye bir allotrop yoktur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 7 

Fullerenler, grafit allotroplarından özel yöntemlerle elde edilen C allotroplarıdır. Fulleren adı verilen maddenin çeşitli biçimlerde katlanarak tüp haline getirilmesiyle nanotüpler oluşturulur. Bu nanotüpler ihtiyaca göre çeşitli elektronik devrelerde kullanıldığı gibi son dönemlerde temizlik, boya, koruyucu vb. gibi alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır.

 Kontaktörler, elektromıknatıs prensibiyle çalışırlar ve büyük elektrik Akımlarını otomatik olarak açmak ve kapatmak için kullanılırlar.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

İhtiyaca göre çelikten daha sağlam nanotüpler geliştirilebilmektedir. Gelecekte asker üniformalarının nanoteknoloji ile yapılması planlanmaktadır.

Nanotüpler, tıpta kanser tedavisi, ilaç yapımı ve HIV tedavisinde kullanılmaktadır.

Tekstilde nanoteknoloji kullanılarak süper elbiseler üretilmektedir. Örneğin yağ, kir, su tutmayan elbiseler üretilmiştir.

Gıda alanında nano teknoloji yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan biri gıda ambalajlarında kullanılmasıdır.

Verilen seçeneklerin hepsi nanoteknolojinin kullanım alanlarındandır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9 

Atom sayı ve cinsleri aynı, molekül geometrileri farklı olan organik bileşiklere izomer bileşikler denilir. İzomerleşme sadece organik bileşiklerde görülür.

Örneğin;

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH

Bileşiği ile

CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH3 – CH3 


Bileşikleri birbirlerinin izomeridirler, her ikisinin de kapalı formülü C6H14 şeklindedir. 1. Bileşik düz zincir yapısında, 2. Bileşik dallanmış yapıdadır.

Organik bileşiklerin yapısında mutlaka C atomu bulunur, fakat H atomu bulunmayabilir. 

C elementi farklı hibritleşmeler ve bağlar yaparak molekül kütlesi ve atom cins ve sayıları aynı fakat fiziksel özellikleri farklı olan birden fazla madde oluşturabilir.

1 atom sadece 1 hibritleşme yapabilir. Bununla birlikte bir molekülde bulunan birden fazla C atomunun her biri farklı hibritleşme yapabilir.

I, III ve IV doğru, II yanlıştır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 10 

C2H6 bileşiğinde her C atomuna 3 H atomu düşmektedir. Dolayısıyla her bir C atomu 3 bağı H atomlarıyla yapmak zorundadır. Geri kalan tek bağı ise C atomları birbiri ile yapar. Bu durumda 4 tane tekli bağ oluşturacakları için SP3 hibritleşmesi yapmak zorundadırlar.

Organik-Maddeler_T1C10


Ayrıca bu bağların hepsi sigma bağıdır.

C3H4 bileşiğinde C atomlarının her birine bir tane ve 1 C atomuna 2 tane H atomu düşmektedir. Her C atomu 4 bağ yapacağına göre kalan bağları birbirleri ile ikili ve üçlü bağlar yaparak tamamlarlar. Bu durumda C atomları arasında SP2 ve SP hibritleşmesi görülebilir.

C2H3N bileşiğinde N atomunun 5 değerlik elektronu vardır. Oktedini tamamlaması için C atomu ile üçlü bağ yapması gerekir. Bu durumda C atomlarından biri sadece 2 doğrultuda bağ yapabileceğinden SP hibritleşmesi yapacaktır.

CH2O bileşiğinde C atomu 2 H ile birer, 1 O ile 2 bağ yapar. Dolayısıyla SP2 hibritleşmesi yapmış olur.

C4H6 bileşiğinde C atomlarından 2 tanesine 1, 2 tanesine 2’şer H atomu düşer. H atomu ile tek bağ yapan C atomları kalan bağlarını birbirleri ile tamamlarlar. Bunun sonucunda tekli ve ikili bağlar oluşur. Bu durum da SP3 dışında hibritleşme de yapılır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 11 

CH3 – C ≡ C – CH3

Bileşiğinde,

CH3 ifadesi 1 C atomuna bağlı 3 adet H atomunu gösterir. C atomu bu H’lerle tekli bağ yapmıştır. Tekli bağlar sigma bağıdır.

Formülde 2 adet CH3 var, buradan toplam 6 sigma bağı olduğunu anlarız.

CH3 kalıp yapısı dışında bir de formülde gördüğümüz tekli bağlar ve üçlü bağ var.

Tekli bağlar sigma bağıdır, üçlü bağın bir tanesi sigma diğerleri pi bağıdır.

Buna göre 9 adet sigma, 2 adet Pi bağı vardır.

Yapı formülü aşağıdaki gibidir.


Organik-Maddeler_T1C11


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 12 

CH3 – CH2 – COH

Bileşikte CH3 kısmında 3 tane, CH2 kısmında 2 tane sigma bağı vardır. CH3 ve CH2 arasında yine sigma bağı vardır. CH2 ile COH arasında yine bir tane sigma bağı vardır.

COH yapısında C atomu H ile tekli bağ, O ile çift bağ yapar. Bir C atomu toplam 4 bağ yapar. COH grubundaki C atomu bir elektronunu solundaki C ile ortaklarken, 1 elektronunu H ile 2 elektronunu ise O ile paylaşmıştır. Bileşiğin yapı formülü aşağıdadır.

Organik-Maddeler_T1C12


C atomunun O ile oluşturduğu ikili bağın biri Pi bağı, diğeri sigma bağıdır.

Toplam sigma bağı sayısı 9 dur.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 13 

Grafit, karbonun bir allotropudur. Grafitte C atomu 3 elektronunu komşu atomlarla paylaşırken, bir atomu bağ yapımına katılmaz. Bağ yapımına katılmayan bu elektron grafiti iyi bir iletken yapar. Aynı zamanda 3 elektronu bağ yapımına katıldığından C atomu SP2 hibritleşmesi yapmıştır.

Grafit çok yüksek sıcaklıklara dayanabildiğinden demir – çelik endüstrisinde kullanılır.

Yumuşak, yağlı, sağlam ve esnek bir maddedir.


Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 14 

C atomunda her C atomu komşu 4 C atomu ile tetrahedral bağlar yapmıştır. Her C atomunun hibritleşmesi SP3 tür. Bağ yapımına katılmayan elektron bulunmaz, bu nedenle elektriği iletmez. Molekül yapısı düzgün dörtyüzlüdür.

Elmas ısıyı en iyi ileten maddedir. Doğadaki elmasın %25 i mücevher sektöründe kullanılmaktadır.

Doğru cevap E seçeneği.


Organik Bileşikler Test Soruları

Hibritleşme Çözümlü Sorular

Fonksiyonel Gruplar Çözümlü Sorular


SANATSAL BİLGİ

04/01/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI