ORGANİK VE İNORGANİK MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

12. sınıflar kimya dersi. Organik ve inorganik maddeler. Organik ve anorganik maddelerin özellikleri. Organik anorganik maddeler arasındaki farklar.
Organik ve Anorganik Kimya

Kimya bilimi temel olarak organik kimya ve anorganik kimya olmak üzere ikiye ayrılır.

Organik kimya yapısında C, H, N ve O bulunduran maddeleri inceler. Organik kimyaya karbon kimyası adı da verilir. Bunun nedeni organik bileşiklerin tümünde C atomunun bulunmasıdır.

CH2, C3H8, CH2O, C5H8O2 gibi maddeler organik maddelerdir.

İnorganik kimya ise organik olmayan maddeleri, bu maddelerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını incelemektedir.

Fe, Cu, NaCl, MgCl gibi maddeler inorganik maddelerdir.


Organik Maddeler

Organik bileşikler;  kovalent bağlı olan, tepkimeleri yavaş yürüyen, genellikle suda çözünmeyen maddelerdir. Genellikle canlı yapısında bulunurlar.

İnorganik Maddeler

İnorganik maddeler; genellikle iyonik bağlı olan, tepkimeleri hızlı yürüyen, suda çözünebilen maddelerdir. Genellikle canlı olmayan kaynaklarda bulunurlar.


Organik bileşikler, yapılarında C (karbon) atomu içeren bileşiklerdir. C atomu tüm organik bileşiklerde bulunur. Fakat yapısında C atomu bulunan her bileşik organik bileşik değildir. Yapısında C ve H atomları bulunan bileşiklerin tamamı organiktir. Sadece C ve H atomları içeren bileşiklere "hidrokarbonlar" adı verilir.

Organik bileşiklerde C ve H atomları dışında başka atomlar da bulunabilir. N (azot), O (oksijen), kükürt (S), fosfor (P) elementleri organik bileşiklerde bulunabilen diğer elementlerdir.


1828 yılına kadar organik maddeler laboratuar ortamında sentezlenememişti. İlk yapay organik madde Friedrich Völler tarafından sentezlenen üredir. Bu tarihten sonra laboratuar ortamında birçok organik madde sentezlenmiştir. Bugün bilinen bileşiklerin %98 i organik maddedir.Organik Maddelerin Özellikleri

1- Bütün organik bileşiklerin yapısında Karbon ( C ) atomu bulunur. 

2- Organik maddelerin ana kaynağı canlılar ve canlıların binlerce, milyonlarca yıl içinde değişikliğe uğramış formlarıdır.

3- Organik bileşikler genellikle yanıcıdırlar. Bilinen en yanıcı maddeler hidrokarbonlar içinde bulunur.

4- Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları düşüktür.

5- Organik bileşikler genellikle kovalent yapılıdırlar.

6- Organik bileşiklerin tepkime hızları genel olarak düşüktür. Reaksiyon sonunda ana ürünle birlikte yan ürünler de oluşur.

7- Organik bileşiklerin kendilerine has renk ve kokuları vardır.

8- Organik bileşiklerin sayısı, bileşiklerde bulunan C atomunun bağ yapısı ve özellikleri nedeniyle oldukça fazladır.

9- Organik bileşikler çok küçük veya çok büyük molekül yapılarına sahip olabilirler.

10- Genellikle katalizörlerin varlığında tepkime verirler. Organik bileşiklerin reaksiyonlarının çoğu mekanizmalıdır.

11- Organik bileşikler genellikle suda çözünmezler, organik çözücülerde çözünürler. Çözeltileri elektriği iletmez.

12- İzomerleşme vardır.İnorganik Maddelerin Özellikleri

1- İnorganik maddelerin ana kaynağı doğadaki mineraller ve cevherlerdir.

2- İnorganik maddeler genellikle yanmazlar.

3- İnorganik maddelerin erime ve kaynama noktaları yüksektir.

4- İnorganik maddeler genellikle iyonik bağlı yapıdadır.

5- İnorganik maddelerin tepkime hızları yüksektir. Genellikle tek ürün oluşur.

6- İnorganik bileşiklerin tepkimelerinde genellikle katalizöre ihtiyaç duyulmaz. Reaksiyonları genellikle tek basamakta gerçekleşir.

7- İnorganik bileşikler genellikle suda iyi çözünür, sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

8- inorganik bileşikler genellikle kokusuzdurlar.

9- Sayıları organik bileşiklere göre oldukça azdır.

10- C (karbon) atomuna sahip olmayan tüm bileşikler inorganik bileşikler grubuna girer. Yapısında C bulunan bazı bileşikler de inorganiktir. Örneğin; CO, CO2, NaCO3  gibi.

11- İzomerleşme yoktur.Karbon Elementi ve AllotroplarıSANATSAL BİLGİ

21/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Ayıbohan
Çok iyi anlatılmış
pakize
gayet güzel
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI