PERİYODİK SİSTEM ÇÖZÜMLER

9. Sınıflar ve ygs – lys kimya konusu. Elementlerin periyodik cetvele yerleşmesi. Periyodik cetvelde grupların ve periyotların özellikleri. Çözümlü testin çözümleri.Çözüm – 1

Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe enerji düzeyi artacağından atom yarıçapı artacaktır.

Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı artar. Buna bağlı olarak atomun elektron alması zorlaşır. Dolayısıyla elektron ilgisi azalacaktır.

Periyodik cetvelde aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı artacağından iyonlaşma enerjisi azalacaktır.

Doğru cevap D seçeneği.

Çözüm – 2 

X-1 iyonu 1 elektron almış atom demektir. Bu atom 1 elektron alarak 20 elektrona sahip olmuşsa, nötr haldeki elektron sayısı 19’dur. Elektron dizilimini yapalım.

1S2 → 2S2 →2P6 →3S2 → 3P6 → 4S1

Bu element 4. Periyot 1A grubundadır. 1 elektron vererek kararlı hale geçer. Oksijenle X2O bileşiği oluşturur. Bu element alkali metaldir.

Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 3 

X toprak alkali metal, Y halojendir.

X elementinin 2, Y elementinin 7 değerlik elektronu vardır. X bileşiklerinde 2 elektron verir, Y ise 1 elektron alır. Her X atomuna karşılık 2 adet Y atomu olmalıdır. O halde X ve Y arasında XY2 bileşiği oluşur.

Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı azalır. 

Buna göre doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 4 

X elementi 2 elektron vererek kararlı duruma geçmiştir. Y elementi ise 3 elektron alarak kararlı duruma geçmiştir.

3 tane X elementi 2’şerden toplam 6 elektron vermeli, 2 tane Y elementi,3’er taneden toplam 6 elektronu almalıdır. Böylece X ve Y elementleri arasında X3Y2 bileşiği oluşur.

X elementi 2 adet değerlik elektronuna sahip olduğuna göre periyodik cetvelin 2A grubundadır. Y elementi ametal olabilir.

Z elementi, nötr halde kararlı bir yapıya sahip olduğundan bileşik oluşturmaz.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 5 

Periyotlarda aynı periyotta soldan sağa gidildikçe iyonlaşma enerjisi ve elektron ilgisi artar. Atom yarıçapı azalır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6 

Periyodik sistemde gruplarda yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı artar. Ametalik özellikler ve iyonlaşma enerjisi azalır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

X-3 iyonunun elektron dağılımı,

)2     )8     )8

Şeklinde ise X elementi 3 elektron alarak kararlı hale geçmiştir. Eğer 3 elektron almasaydı elektron dizilimi

)2     )8    )5 

şeklinde olacaktı. Periyodik cetvelin ilk 3 sırasında yer alan bir elementin son enerji düzeyinde kaç elektron varsa grup numarası o sayıya eşittir.


X elementi periyodik sistemin 3. Periyot 5A grubunda yer alır.

3. periyot 5A grubu elementi ametaldir.

Ametaller, metallerle iyonik bağlı bileşikler oluştururlar.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

Argon periyodik cetvelde 3. Periyot 8A grubunda bulunur. Buna göre;

X elementi 3 elektron alarak Argon’un elektron dizilimine ulaşıyorsa X elementi ametaldir ve 5A grubunda yer almaktadır.

Y elementi 1 elektron vererek Argon’un elektron dizilimine ulaşıyorsa, Y elementi 1A grubundadır ve alkali metaldir.

X ve Y elementlerinin bileşik oluşturabilmesi için X elementinin 3 elektron alması, Y elementinin de 3 elektron vermesi gerekir. Y elementinin 1 adet değerlik elektronu olduğundan 3 adet Y atomu bir araya gelerek X atomu ile bileşik oluşturabilir. Oluşan bileşiğin formülü Y3X şeklinde olacaktır.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9 

Metaller ısı ve elektriği iyi iletirler, erime ve kaynama noktaları yüksektir, tel ve levha haline getirilebilirler.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 10 

X-2 iyonu X atomunun 2 elektron almış halidir. X elementi 2 elektron alarak 40 elektrona sahip oluyorsa nötr halde 38 elektronu bulunur. O halde X elementinin atom numarası 38’dir.

X elementinin nötr haldeki elektron dağılımı;


1S2→2S2→2p6 →3S2 →3p6 →4S2

→3d10 →4P6 → 5S2

Şeklindedir.

X elementinin son enerji düzeyinde 2 elektron bulunduğuna göre X, 2A grubundadır.

X elementi 5 enerji düzeyine sahip. O halde X elementi 5. Periyotta yer almaktadır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 11

Neon elementinin atom numarası 10’dur. X elementi 3 elektron alırsa 10 elektrona sahip oluyorsa, X in atom numarası 7’dir. X in elektron dağılımı;

)2    )5 

Şeklindedir. X elementi 2. Periyot 5A grubunda yer alır.

2. Periyotta 4A, 5A, 6A ve 7A grupları ametaldir.

X elementi metal olmadığından su ile bazları oluşturmaz.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 12 

X elementinin elektron dizilimini yapalım.

1S2 →2S2 →2p6 →3S2 →3p6 →4S2

→3d10 →4P3

X elementinin son enerji düzeyi, 4. Enerji düzeyidir. Bu enerji düzeyinde 2 elektron S orbitallerinde, 3 elektron P orbitallerinde olmak üzere 5 elektron bulunur. O halde X elementi periyodik cetvelde 5A grubundadır.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 13 

Periyodik cetvelde soldan sağa ve yukarıdan aşağıya gidildikçe nötron sayısı ve proton sayısı artar.

Diğer özellikler bir yönde artarken, diğer yönde azalır.

Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 14 

kX, k+1Y, k + 2Z atomlarından Z alkali metal ise Y soygaz, X halojendir.

Halojenler ile metaller arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Periyodik cetvelde aşağıya inildikçe enerji seviyesi arttığından, atom yarıçapı artar.

Doğru cevap E seçeneği.


Periyodik Sistem Sorular

Periyodik Özellikler Konu Anlatımı


SANATSAL BİLGİ

31/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI