REAKSİYON HIZLARININ HESAPLANMASI II

11. sınıflar kimya dersi. Reaksiyon hızları ile ilgili oluşma ve harcanma hızları. Entalpi ve aktivasyon enerjisi ilişkisi. Tepkime hızı – grafik ilişkisi ile ilgili açıklamalı çözümlü sorular.  


Soru – 8 

6 litrelik bir kapta yeterli miktarda A2 ve B2 alınarak 2 dakika boyunca 

A2 + 3B2 → 2AB3

 Tepkimesi gerçekleştiriliyor.

A2 maddesinin harcanma hızı 0,01 mol/s olduğuna göre oluşan AB3 kaç M’dir?


Çözüm – 8 

Tepkime denklemine göre 1 mol A2 den 2 mol AB3 oluşmaktadır.

A2 maddesinin harcanma hızı 0,01 mol/s ise AB3 ün oluşma hızı 0,02 mol /s dir.

1 saniyede 0,02 mol AB3 oluşmuş ise 120 saniyede 120 . (0,02) = 2,4 mol AB3 oluşmuştur.

Oluşan AB3 gazının Molaritesini bulalım.

M = n/V

M =2,4
6= 0,4 M


Soru – 9 

22,4 litrelik sabit hacimli bir kapta yeterli miktarda A2 ve B2 elementleri alınarak 0 °C de

2A2 + 3B2 → 2A2B3 denklemine göre reaksiyona giriyor. Tepkime 10 dakika sürüyor. Tepkimeye giren maddeler tamamen tükeniyor.

Başlangıçta kaptaki basınç 20 atm dir.

tepkime sonunda sıcaklık başlangıç şartlarında iken kaptaki basınç 20 atm den 8 atm’e iniyor.

Buna göre A2B3 maddesinin oluşma hızı kaç mol/dakika dır.


Çözüm – 9 

Bir kapta hacim ve sıcaklığı sabit tutarsak, mol sayısı ile basınç doğru orantılı olur.

N.K da P = 1 atm, T = 273 K

PV = nRT denkleminden,

20.22,4 =n.22,4 . 273
273
n = 20 mol.

Gazların tamamı tepkimeye girdiğine göre ,

5x = 20, x = 4 bulunur. 

Yani girenlerin katsayılarını 4 ile çarpacağız.

Neden 5x dedik, çünkü girenlerin katsayıları toplamı 5'tir.

8 mol A2, 12 mol B2 reaksiyona girmiştir.

Oluşan ürün 8 moldür.


Ürünün oluşma hızı,

V = 8 mol
10 dakika
=0,8 mol
dakika
Soru – 10 

2X(g) + 3Y2(g) → 2XY3 tepkimesinde 150 saniyede normal şartlarda 18 atm basınca sahip XY3  gazı oluşuyor.

Buna göre XY3 ün oluşma hızını, Y2 ve X in harcanma hızlarını atm/dakika cinsinden yazınız.


Çözüm – 10 

150 s = 2,5 dakika

Oluşan gaz 18 atm basınçta ise,

VXY3 = 18/2,5

= 7,2 atm/dakika


Tepkimeye giren X miktarı ile oluşan XY3 miktarı aynı olduğundan X’in harcanma hızı, XY3 ün oluşma hızına eşittir.

VX2 = 7,2 atm
dakika
2 mol X’e karşılık 3 mol Y2 harcandığından, Y2 nin harcanma hızı, X’in harcanma hızının 3/2 katına eşittir. 

VY3 = 7,2 .3
2
= 10,8 atm/dakika


Soru – 11 

Hiz HesaplariT2i1


Şekildeki grafiğe göre,

A) İleri aktivasyon enerjisi kaç kJ dür?

B) Geri aktivasyon enerjisi kaç kJ dür?

C) Tepkime entalpisi kaç kJ dür?

D) Tepkime 2 dakika sürdüğüne göre XY nin oluşma hızı kaç mol/dakikadır?


Çözüm – 11 

A) İleri aktivasyon enerjisi 315 kJ dür.

B) Geri aktivasyon enerjisi 245 kJ dür.

C) Tepkime entalpisi ileri ve geri aktivasyon enerjileri arasındaki farka eşittir.

ΔH = 315 – 245 = 70 kJ 

D) Grafikten tepkime denklemini çıkarabiliriz.

X2 + Y2 → 2XY

Buna göre 2 dakikada 2 mol XY oluşmuştur.

V = 2 mol/2 dk

= 1 mol/dk


Soru – 12 

Hiz HesaplariT2i2


Şekilde bir tepkimenin grafiği verilmiştir. Grafik 2 mol A ve 3 mol B’den 1 mol A2B3 oluşumunu göstermektedir. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

A) İleri aktivasyon enerjisi kaç kJ’dür?

B) Geri aktivasyon enerjisi kaç kJ dür?

C) Tepkime entalpisi kaç kJ dür?

D) Tepkime 2 litrelik bir kapta 10 dakikada gerçekleştiğine göre A2B3 ün oluşma hızı kaç M/dakikadır?


Çözüm – 12 

A) İleri aktivasyon enerjisi 289 – 180 = 109 kJ

B) Geri aktivasyon enerjisi 289 – 65 = 224 kJ

C) ΔH = 109 – 224 = -115 kJ

D) Tepkimede 5 mol üründen 1 mol A2B3 oluşmuştur.

M = 1/2 = 0,5 mol/L

V = 0,5 mol
10 dakika.L
V = 0, 05 mol
L. dakika
Reaksiyon Hızlarının Hesaplanması -1SANATSAL BİLGİ

27/09/2019

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI