YÜKSELTGENME BASAMAKLARI TEST I ÇÖZÜMLERİ

11. sınıflar ve üniversiteye hazırlık kimya dersi. Atomların yükseltgenme basamakları ve bu basamakların hesaplanması ile ilgili test – 1 in çözümleri.


Çözüm – 1 

Al2(SO4)3

Bileşikteki (SO4) kökünden 3 tane Al metalinden 2 tane var. Buradan Al metalinin değerliğinin +3, SO4 kökünün değerliğinin -2 olduğunu anlarız. Çünkü Al2(SO4)3 bileşiğinde toplam yükün 0 olması gereklidir. Al metaldir, 2 Al atomu +3 . 2 = +6 değerlikli olur. SO4 kökü -2 değerlikli olursa 3 tane SO4 atomu 3.(-2) = - 6 değerlikli olur. +6 – 6 = 0 olacağından bileşiğin toplam yükü 0 olmuş olur.

SO4 kökü – 2 değerlikli ise S ve O atomlarının değerlikleri toplamı -2 olmalıdır. O atomu OF2 ve peroksitler dışında – 2 değerliklidir.

S + 4. O = - 2 

S + 4. ( - 2) = -2

S – 8 = -2

S = +6 olur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 2 

K2SO4 bileşiğinde K atomu 1A grubu elementidir. Dolayısıyla bileşiklerinde +1 değerlik alır. 2 K atomu toplamda 2. ( + 1) = +2 değerlikli olduğundan SO4 kökünün – 2 değerlikli olması gerekir. O atomu S ile yapmış olduğu bileşikte – 2 değerliklidir.S elementi ametaldir, geçiş elementi değildir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 3 

Ca(NO3)2 bileşiğinde N atomunun değerliğini bulmamız için NO3 kökünün değerliğini bilmemiz gerekir. Ca atomunun katsayısı1 NO3 atomunun katsayısı 2 dir. Ca atomunun 2A grubunda yer aldığını biliyorsak bileşik formülünden NO3 kökünün – 1 değerlikli olduğunu bulabiliriz. Aksi durumda bileşik formülünden tahmin etmeliyiz veya NO3 kökünün değerliğini ezberlemiş olmalıyız.

Ca + 2NO3 = 0

+2 + 2NO3 = 0

2NO3 = - 2

NO3 = - 1 olur.

NO3 kökü – 1 değerliklidir. O atomu – 2 değerlikli olduğuna göre,

N + 3. (-2) = - 1

N = +5 olur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

H2C2O4 bileşiğinde,


H atomunun yükseltgenme basamağı +1 dir.

O atomunun yükseltgenme basamağı – 2 dir.


C atomunun yükseltgenme basamağı,

4. ( - 2) + 2. ( + 1) + 2.C = 0

2C = +6

C = 3

C atomunun yükseltgenme basamağı +3 dür.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5

Ca2XO3 bileşiğinde,

Ca atomu +2 yükseltgenme basamağında bulunur. 2 Ca atomu +4 değerliklidir.

O atomu – 2 yükseltgenme basamağında bulunur. 3 O atomu -6 değerliğe sahiptir.

+4 – 6 + X = 0

X = +2

X elementinin yükseltgenme basamağı +2’dir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6 

H2Cr2O7 bileşiğinde O atomu -2, H atomu +1 değerliklidir.

2. (+1) + 2. Cr + 7. (-2) = 0

+2 – 14 + 2Cr = 0

2Cr = 12

Cr = +6

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 7 

1. (HCO3)- bileşiğinde atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı -1 olmalıdır. Bu bileşikte H atomu +1 , O atomu -2 yükseltgenme basamağında bulunur.

+1 + C + 3. (-2) = -1

C – 5 = -1

C = +4

2. C2O4-2 bileşiğinde de atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı -2 olmalıdır. Bu bileşikte O atomu -2 değerliklidir.

2C + 4. ( - 2) = -2

2C= +6

C = +3

3. CO2 bileşiğinde atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı 0’dır.

C + 2. ( - 2) = 0

C = +4

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

I. Cr2O3 

II. Na2Cr2O7 

III. K2CrO4 


Cr2O3 bileşiğinde O atomu (-2), Cr atomu +3 değerliklidir.

2. Na2Cr2O7 bileşiğinde Na atomu +1, O atomu +7 değerliklidir. Cr atomu,

2. (+1) + 2.Cr + 7. ( -2) = 0

2. Cr + -12 = 0

2Cr = 12

Cr = +6


K2CrO4 bileşiğinde K atomu + 1, O atomu – 2 yükseltgenme başmağında bulunurlar. Cr atomu,

2. ( + 1) + Cr + 4. ( - 2) = 0

Cr = +6

Buna göre Cr atomunun bileşiklerdeki yükseltgenme basamakları arasındaki ilişki

II = III > I şeklinde olur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9 

I.NaClO4

Na atomu +1, O atomu (-2) yükseltgenme basamağındadır. Cl atomu;

Cl +1 – 8 = 0

Cl = +7 yükseltgenme basamağında bulunur.

II. Cl2

Temel haldeki atomların yükseltgenme basamağı 0’dır.

III. HClO2

H atomu +1, O atomu ( -2) yükseltgenme basamağında bulunur. Cl atomu,

+1 +2. ( -2) + Cl = 0

Cl = +3 yükseltgenme basamağındadır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

I. CO2 bileşiğinde O atomu -2, C atomu +4 yükseltgenme basamağındadır.

II. CaO2

Ca atomu 2A grubunda yer alır. 2A grubu elementleri bileşiklerinde sadece +2 yükseltgenme basamağında bulunurlar.

Ca atomu +2 değerlikli ise O atomlarının aldığı değerliklerin toplamının – 2 olması gerekir.

2. O = - 2 

O = -1 olur O atomu - 1 yükseltgenme basamağındadır.

O atomu aktif metallerle bu şekilde peroksit oluşturabilir. Peroksitlerde O atomu – 1 değerliklidir. 

III. OF2

F atomu en aktif ametaldir. Bileşiklerinde sadece – 1 yükseltgenme basamağında bulunur.

O atomu bu bileşikte +2 yükseltgenme basamağında bulunur.

IV. KOH

K +1, H, +1 O – 2 yüksletgenme basamaklarında bulunurlar.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 11 

I. Na3

Na atomu 1A grubundadır. Sadece + 1 yükseltgenme basamağında bulunur. 3 Na atomu toplam +3 değerliğe sahip olur. Buradan N atomunun – 3 yükseltgenme basamağında bulunduğu anlaşılır.

II. N2O5 

O atomu ( - 2) yükseltgenme basamağındadır. N atomu,

2.N + 5 .( - 2) = 0

N = +5 olur.

III. NO2 

O atomu ( - 2) yükseltgenme basamağındadır. N atomu,

N + 2. ( - 2) = 0

N = +4 olur.

IV. AlN 

Al atomu 3A grubundadır. Ametallerle bileşiklerinde pozitif değerlik alır. N atomu 5A grubundadır. Metallerle bileşiklerinde – 3 değerlik alır.

Buradan Al atomunun +3, N atomunun – 3 yükseltgenme basamağında oldukları anlaşılır.

Buna göre N atomu I ve IV. Bileşiklerde aynı yükseltgenme basamağındadır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 12 

NO3 kökü – 1 değerliğe sahiptir. O halde bu kök ile birleşecek metalin +1 yükseltgenme basamağında olması gerekir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 13

AlPO4 bileşiğinde PO4 kökünün iyon yükünün bilinmesi gereklidir.

PO4 bileşiği -3 yüklü iyonik bir köktür. Buna göre;

Al + ( - 3) = 0

Al = +3

Al atomu +3 yükseltgenme basamağındadır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14

ZnSO4 bileşiğindeki SO4 kökü -2 yüklü iyonik köktür.

Bu kök ile bileşik oluşturan metalin +2 yükseltgenme basamağında bulunması gerekir.


Doğru cevap B seçeneği.


Test Soruları

Yükseltgenme Basamakları Konu Anlatımı
SANATSAL BİLGİ

04/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
ecaktan
cok guzel sorular tam aradıpım gibi:)
Rümis
Vallahi çok efsane bu site ya aradığım konuların hepsi var sanatsal bilgi'de. Süperrrrrrrrrr çok tesekkur ederimmmmm. Çok ihtiyacım vardı. Elinize sağlık efso yani...
Yaprak
Çok güzel olmuş ellerine emeğinize sağlık çok işime yaradı teşekkürler
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI