YÜKSELTGENME BASAMAKLARI TEST I ÇÖZÜMLERİ

11. sınıflar ve üniversiteye hazırlık kimya dersi. Atomların yükseltgenme basamakları ve bu basamakların hesaplanması ile ilgili test – 1 in çözümleri.


Çözüm – 1 

Al2(SO4)3

Bileşikteki (SO4) kökünden 3 tane Al metalinden 2 tane var. Buradan Al metalinin değerliğinin +3, SO4 kökünün değerliğinin -2 olduğunu anlarız. Çünkü Al2(SO4)3 bileşiğinde toplam yükün 0 olması gereklidir. Al metaldir, 2 Al atomu +3 . 2 = +6 değerlikli olur. SO4 kökü -2 değerlikli olursa 3 tane SO4 atomu 3.(-2) = - 6 değerlikli olur. +6 – 6 = 0 olacağından bileşiğin toplam yükü 0 olmuş olur.

SO4 kökü – 2 değerlikli ise S ve O atomlarının değerlikleri toplamı -2 olmalıdır. O atomu OF2 ve peroksitler dışında – 2 değerliklidir.

S + 4. O = - 2 

S + 4. ( - 2) = -2

S – 8 = -2

S = +6 olur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 2 

K2SO4 bileşiğinde K atomu 1A grubu elementidir. Dolayısıyla bileşiklerinde +1 değerlik alır. 2 K atomu toplamda 2. ( + 1) = +2 değerlikli olduğundan SO4 kökünün – 2 değerlikli olması gerekir. O atomu S ile yapmış olduğu bileşikte – 2 değerliklidir.S elementi ametaldir, geçiş elementi değildir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 3 

Ca(NO3)2 bileşiğinde N atomunun değerliğini bulmamız için NO3 kökünün değerliğini bilmemiz gerekir. Ca atomunun katsayısı1 NO3 atomunun katsayısı 2 dir. Ca atomunun 2A grubunda yer aldığını biliyorsak bileşik formülünden NO3 kökünün – 1 değerlikli olduğunu bulabiliriz. Aksi durumda bileşik formülünden tahmin etmeliyiz veya NO3 kökünün değerliğini ezberlemiş olmalıyız.

Ca + 2NO3 = 0

+2 + 2NO3 = 0

2NO3 = - 2

NO3 = - 1 olur.

NO3 kökü – 1 değerliklidir. O atomu – 2 değerlikli olduğuna göre,

N + 3. (-2) = - 1

N = +5 olur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 4 

H2C2O4 bileşiğinde,


H atomunun yükseltgenme basamağı +1 dir.

O atomunun yükseltgenme basamağı – 2 dir.


C atomunun yükseltgenme basamağı,

4. ( - 2) + 2. ( + 1) + 2.C = 0

2C = +6

C = 3

C atomunun yükseltgenme basamağı +3 dür.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5

Ca2XO3 bileşiğinde,

Ca atomu +2 yükseltgenme basamağında bulunur. 2 Ca atomu +4 değerliklidir.

O atomu – 2 yükseltgenme basamağında bulunur. 3 O atomu -6 değerliğe sahiptir.

+4 – 6 + X = 0

X = +2

X elementinin yükseltgenme basamağı +2’dir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 6 

H2Cr2O7 bileşiğinde O atomu -2, H atomu +1 değerliklidir.

2. (+1) + 2. Cr + 7. (-2) = 0

+2 – 14 + 2Cr = 0

2Cr = 12

Cr = +6

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 7 

1. (HCO3)- bileşiğinde atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı -1 olmalıdır. Bu bileşikte H atomu +1 , O atomu -2 yükseltgenme basamağında bulunur.

+1 + C + 3. (-2) = -1

C – 5 = -1

C = +4

2. C2O4-2 bileşiğinde de atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı -2 olmalıdır. Bu bileşikte O atomu -2 değerliklidir.

2C + 4. ( - 2) = -2

2C= +6

C = +3

3. CO2 bileşiğinde atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı 0’dır.

C + 2. ( - 2) = 0

C = +4

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

I. Cr2O3 

II. Na2Cr2O7 

III. K2CrO4 


Cr2O3 bileşiğinde O atomu (-2), Cr atomu +3 değerliklidir.

2. Na2Cr2O7 bileşiğinde Na atomu +1, O atomu +7 değerliklidir. Cr atomu,

2. (+1) + 2.Cr + 7. ( -2) = 0

2. Cr + -12 = 0

2Cr = 12

Cr = +6


K2CrO4 bileşiğinde K atomu + 1, O atomu – 2 yükseltgenme başmağında bulunurlar. Cr atomu,

2. ( + 1) + Cr + 4. ( - 2) = 0

Cr = +6

Buna göre Cr atomunun bileşiklerdeki yükseltgenme basamakları arasındaki ilişki

II = III > I şeklinde olur.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 9 

I.NaClO4

Na atomu +1, O atomu (-2) yükseltgenme basamağındadır. Cl atomu;

Cl +1 – 8 = 0

Cl = +7 yükseltgenme basamağında bulunur.

II. Cl2

Temel haldeki atomların yükseltgenme basamağı 0’dır.

III. HClO2

H atomu +1, O atomu ( -2) yükseltgenme basamağında bulunur. Cl atomu,

+1 +2. ( -2) + Cl = 0

Cl = +3 yükseltgenme basamağındadır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

I. CO2 bileşiğinde O atomu -2, C atomu +4 yükseltgenme basamağındadır.

II. CaO2

Ca atomu 2A grubunda yer alır. 2A grubu elementleri bileşiklerinde sadece +2 yükseltgenme basamağında bulunurlar.

Ca atomu +2 değerlikli ise O atomlarının aldığı değerliklerin toplamının – 2 olması gerekir.

2. O = - 2 

O = -1 olur O atomu - 1 yükseltgenme basamağındadır.

O atomu aktif metallerle bu şekilde peroksit oluşturabilir. Peroksitlerde O atomu – 1 değerliklidir. 

III. OF2

F atomu en aktif ametaldir. Bileşiklerinde sadece – 1 yükseltgenme basamağında bulunur.

O atomu bu bileşikte +2 yükseltgenme basamağında bulunur.

IV. KOH

K +1, H, +1 O – 2 yüksletgenme basamaklarında bulunurlar.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 11 

I. Na3

Na atomu 1A grubundadır. Sadece + 1 yükseltgenme basamağında bulunur. 3 Na atomu toplam +3 değerliğe sahip olur. Buradan N atomunun – 3 yükseltgenme basamağında bulunduğu anlaşılır.

II. N2O5 

O atomu ( - 2) yükseltgenme basamağındadır. N atomu,

2.N + 5 .( - 2) = 0

N = +5 olur.

III. NO2 

O atomu ( - 2) yükseltgenme basamağındadır. N atomu,

N + 2. ( - 2) = 0

N = +4 olur.

IV. AlN 

Al atomu 3A grubundadır. Ametallerle bileşiklerinde pozitif değerlik alır. N atomu 5A grubundadır. Metallerle bileşiklerinde – 3 değerlik alır.

Buradan Al atomunun +3, N atomunun – 3 yükseltgenme basamağında oldukları anlaşılır.

Buna göre N atomu I ve IV. Bileşiklerde aynı yükseltgenme basamağındadır.

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 12 

NO3 kökü – 1 değerliğe sahiptir. O halde bu kök ile birleşecek metalin +1 yükseltgenme basamağında olması gerekir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 13

AlPO4 bileşiğinde PO4 kökünün iyon yükünün bilinmesi gereklidir.

PO4 bileşiği -3 yüklü iyonik bir köktür. Buna göre;

Al + ( - 3) = 0

Al = +3

Al atomu +3 yükseltgenme basamağındadır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14

ZnSO4 bileşiğindeki SO4 kökü -2 yüklü iyonik köktür.

Bu kök ile bileşik oluşturan metalin +2 yükseltgenme basamağında bulunması gerekir.


Doğru cevap B seçeneği.


Test Soruları

Yükseltgenme Basamakları Konu Anlatımı
SANATSAL BİLGİ

04/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
ecaktan
cok guzel sorular tam aradıpım gibi:)
Rümis
Vallahi çok efsane bu site ya aradığım konuların hepsi var sanatsal bilgi'de. Süperrrrrrrrrr çok tesekkur ederimmmmm. Çok ihtiyacım vardı. Elinize sağlık efso yani...
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI