6. SINIF ELEKTRİK ÇÖZÜMLÜ SORULAR

6. Sınıflar fen bilgisi dersi. Elektrik enerjisinin iletimi. İletken ve yalıtkan maddeler. İletken maddelerin dirençleri. Çözümlü sorular.


Soru – 1 

Bakır

Altın

Gümüş

Alüminyum

Yukarıdaki maddelerden hangisi elektriği en iyi iletir?

A) Bakır                        B) Altın

C) Gümüş                     D) Alüminyum


Soru – 2 

Aşağıdaki maddelerden hangisi elektrik akımını iletmez?

A) Demir                  B) Tuzlu su

C) Çinko                   D) Kauçuk


Soru – 3 

I. Nemli ortamlarda elektrikli cihaz çalıştırmamak

II. Eskiyen Prizleri yenisi ile değiştirmek

III. Islanan elektrik kablolarını ısıtarak kurutmak


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri elektriğin tehlikelerinden korunmamıza yardımcı olur?


A) Yalnız I                        B) Yalnız II

C) I ve II                         D) I, II ve III


Soru – 4

I. Isı enerjisi

II. Hareket enerjisi

III. Işık enerjisi

Elektrik enerjisi yukarıdakilerden hangi enerji türlerine çevrilebilir?

A) Yalnız I                              B) I ve II

C) II ve III                             D) I, II ve III


Soru – 5

Elektriğin uzak mesafelerde direkler üzerinde taşınmasında alüminyum tel kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Elektriği en iyi iletmesi                 B) Tehlikesiz olması

C) Dayanıklı olması                          D) Bol ve ucuz olması


Soru – 6 

Yüksek güçlerde elektrik üreten yapılara ne ad verilir?

A) Elektrik tesisleri                   B) Üreteçler

C) Elektrik santrali                   D) Trafo


Soru – 7 

Elektrik enerjisi aşağıdaki cihazlardan hangisinde hareket enerjisine dönüşür?

A) Lamba                          B) Elektrik motoru

C) Elektrikli ısıtıcı             D) Televizyon


Soru – 8

Aşağıdaki değerlerden hangisi büyüdükçe iletkenin direnci azalır?


A) Uzunluk                               B) Kesit alanı

C) Elektrik yük miktarı              D) Koruyucu kılıf


Soru – 9 

İletkenlerin kendilerine özgü olan ve birim uzunluklarının direncini belirten büyüklüğe ne ad verilir?

A) Özdirenç                    B) Kesit alanı

C) İletkenlik                   D) İletkenlik değeri


Soru – 10

İletken içinde hareket eden elektrik yüklerine ne ad verilir?

A) Isı                                   B) Akım

C) Gerilim                            D) Enerji


Soru – 11

Bir üretecin uçları arasındaki potansiyel farkın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akım                        B) İletkenlik

C) Enerji                       D) Volt


Soru – 12 

I. Devredeki pil sayısını artırmak

II. Pillerin büyüklüğünü artırmak

III. İletken kesitini artırmak

Yukarıdakilerden hangisi bir elektrik devresindeki lambanın parlaklığını artırır.


A) Yalnız I                     B) I ve II

C) II ve III                    D) I, II ve III


Soru – 13

I. Üretecin gerilim değeri voltmetre ile ölçülür

II. Devreden geçen akım ampermetre ile ölçülür

III. Direncin büyüklüğü direnç ölçer ile ölçülür

IV. Pilin gerilim değeri ohm metre ile ölçülür.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                            B) II ve III

C) I, II ve III                      D) II, III ve IV


Soru – 14

10 ohm değerindeki bir dirençten 5 amper akım geçmektedir. Bu direncin uçları arasındaki elektrik enerjisinin büyüklüğü (potansiyel farkı) kaç Volt olur?


A) 5                      B) 10

C) 25                    D) 50


Soru – 15

30 ohm değerindeki bir direnç 60 Voltluk bir üretece bağlanmıştır. Bu üreteçten çekilen akım kaç amper olur?

A) 2                        B) 3

C) 6                       D) 9


Soru – 16 

Bir elektrik devresi bir üreteç ve bir dirençten meydana gelmektedir. Bu devrede üretecin gerilimi 40 Volt, dirençten geçen akım 4 A olduğuna göre bu devredeki direncin büyüklüğü kaç ohm dur?


A) 5                           B) 10

C) 20                         D) 40


Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

25/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI