6. SINIF ELEKTRİK TEST ÇÖZÜMLERİ

6. Sınıflar fen bilgisi dersi. Elektrik enerjisinin iletimi. İletken ve yalıtkan maddeler. İletken maddelerin dirençleri. Çözümlü testin çözümleri.


Çözüm – 1

Elektriği en iyi altın iletir. Sonra gümüş, sonra bakır ve daha sona alüminyum iletir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2 

Demir, çinko, tuzlu su elektriği ileten maddelerdir. Kauçuk elektriği iletmez.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 3

Nemli ortamlarda elektrikle çalışan cihazları çalıştırmamak ve eskiyen prizleri yenisi ile değiştirmek elektriğin zararlarından korunmamıza yardımcı olur.

Islanan kablolara yaklaşmak bunları ısıtarak kurutmak tehlikelidir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

Elektrik enerjisi lambalarda ışık enerjisine, elektrik motorlarında hareket enerjisine, elektrikli ısıtıcılarda ısı enerjisine dönüşmektedir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 5 

Elektriği en iyi altın, gümüş, bakır metalleri iletir. Alüminyumun elektrik iletkenliği de iyidir. Fakat altın, gümüş ve bakırın iletkenlikleri kadar iyi değildir.

Buna rağmen havai hatlarda alüminyum kullanılmasının sebebi bu maddenin ucuz olması ve tabiatta diğer maddelerden daha fazla olmasıdır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6

Yüksek güçlerde üretilen elektrik şehir ve sanayilerde kullanılır. Bu elektrik enerjisinin üretildiği yerlere elektrik santrali adı verilir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 7 

Elektrik enerjisi televizyonda ses ve ışık, lambalarda ışık, ısıtıcılarda ısı enerjisine dönüşür. Elektrik enerjisi elektrik motorlarında hareket enerjisine dönüşmektedir.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 8 

Bir iletkenin uzunluğu arttıkça direnci artar. Kesit alanı arttıkça direnci azalır.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 9 

Her iletkenin aynı miktardaki uzunluğunun direnci farklıdır. Örneğin altın ile gümüşün 1 metrelik uzunluklarının direnci birbirinden farklıdır. Her element için farklı değer alan bu dirence o elementin özdirenci denir. Özdirenç maddeler için ayırt edici özelliklerdendir.


Doğru cevap A seçeneği.

Çözüm - 10

İletkenlerde hareket eden elektrik yüklerine elektrik akımı adı verilir. Elektrik akımı hareket halindeki elektronlardır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 11

Üreteçler potansiyel farklarına göre sınıflandırılırlar. Örneğin 1,5 Voltluk pil, 3 Voltluk pil gibi. Şehir şebekesi ise 220 Volt tur. İşte elektrik kaynaklarının uçlarındaki potansiyel farkına Volt denir. Potansiyel farkını üretecin elektrik enerjisinin büyüklüğü gibi de düşünebilirsiniz. Volt ibaresi bir büyüklüktür. Uluslararası Birim Sisteminde potansiyel farkının birimi Volt tur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 12

Pillerin sayısını artırınca lamba daha parlak yanar. Pillerin büyüklüğünün artırmak gerilim değeri daha yüksek pil kullanmak demektir. Örneğin 3 voltluk bir pil 1,5 voltluk iki pilin gördüğü işi tek başına görür.

İletken kesitini artırmak lambanın parlaklığını değiştirmez.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 13

I, II ve II. İfadeler doğrudur. IV. İfade yanlıştır. Ohm metre direnç ölçerlere verilen addır.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14 

Direnç üzerindeki gerilim;

V = I x R ile bulunur.

I = 5 Amper

R =10 ohm ise

V = 5 x 10

V = 50 Volt olur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 15 

Üreteçten çekilen akım;

I = V ile bulunur.
R
Potansiyel farkı 60 Volt, direnç değeri 30 ohm ise akım;

I = 60
30
I = 2 Amper olarak bulunur.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 16 

Elektrik devrelerinde direncin değeri;

R = V ile bulunur.
IV = 40 Volt

I = 4 Amper ise direnç;

R = 40
4
R = 10 ohm bulunur.


Doğru cevap B seçeneği.


Test Soruları

Elektrik İletimi Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

25/05/2017


  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI