6. SINIF HÜCRE TARİHİ

6. Sınıflar fen bilgisi dersi. Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklar ve hücrenin tarihsel gelişimi konusu. Konu anlatımı.


Bitki ve Hayvan Hücreleri Arasındaki Farklar


1- Bitki hücrelerinde hücre duvarı bulunur. Hayvan hücrelerinde hücre duvarı bulunmaz.

2- Bitki hücreleri köşeli yapılara sahiptir. Hayvan hücreleri yuvarlaktır.

3- Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Hayvan hücrelerinde sentrozom bulunur.

4- Bitki hücreleri kloroplasta sahiptir. Hayvan hücrelerinde kloroplast bulunmaz.

5- Bitki hücrelerinde koful büyük ve az sayıdadır. Hayvan hücresinde kofullar küçük ve fazladır.

6- Bitki hücrelerinde genel olarak lizozom organeli bulunmazken, hayvan hücrelerinde lizozom organeli bulunur.


Bitki ve Hayvan Hücrelerinin Ortak Özellikleri

1- Her iki hücre cinsinde de hücre zarı vardır.

2- Her iki hücre tipinin de çekirdeği bulunur.

3- Enerji üretimi yapan mitokondri hem hayvan hem de bitki hücrelerinde bulunur.

4- Protein sentezi yapan ribozom ve madde iletiminde görev yapan endoplazmik retikulum hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunur.

5- Salgı maddesi üreten golgi aygıtı ve depo yapan koful organeli her iki hücre bulunur.

6- Hem hayvan hem de bitki hücreleri çıplak gözle görülemeyip ancak mikroskop yardımıyla incelenebilir.


Hücre Bilgisinin Tarihi

Çok eski çağlardan beri insanlar her zaman çok zor görebildikleri veya çok uzakta bulunan cisimleri daha ayrıntılı ve yakındaymış gibi görüp inceleme uğraşı içinde olmuşlardır.

Eski çağlarda insanlar gökcisimlerine ilgi duyuyor ve bu cisimleri daha ayrıntılı olarak incelemeye çalışıyorlardı. O devirlerdeki bilim insanları gök cisimlerini daha ayrıntılı görebilmek amacıyla teleskopları icat ettiler. Bu teleskoplarla gökcisimleri çıplak gözle görüldüğünden daha yakındaymış gibi incelenebiliyordu.

Hollandalı bilim adamı Zacharias Janssen gökcisimlerini incelediği teleskobunu temizlerken mercekleri ters çevirerek baktığında cisimlerin büyük göründüğünü fark etti. Zacharias Janssen bu şekilde çalışmalar yaparak çıplak gözle görülemeyen canlıların bu şekilde görülebileceğini keşfetti ve ilk mikroskobu geliştirdi.

Galileo adlı fizikçi 1609 yılında Janssen’in mikroskobunu biraz daha geliştirdi ve cisimleri daha büyük ve daha ayrıntılı gösteren mikroskobu geliştirdi.


17. yüzyılda Antonie Van Leeuwenhoek( Antoni Fan Leyvenhuk) ilk ışık mikroskobunu geliştirdi. Aynı tarihlerde Robert Hooke (Rabırt Huk) da bir mikroskop tasarlamıştır.

Robert Hook 1665 yılında mikroskobuyla ölü bir mantar dokusunu incelemiş ve bu dokuda gördüğü boş odacıklara hücre adını vermiştir.

Antonie Van Leeuwenhoek mikroskobuyla su damlasında yaşayan canlıları, bakterileri ve maya mantarlarını gözlemlemiştir. Kılcal damarlarda kan ile dolaşan parçacıklar da ilk defa bu bilim adamı tarafından incelenmiştir.

1880 li yıllarda daha iyi görüntü veren mikroskopların geliştirilmesiyle İngiliz fizikçi Robert Brown ( Rabırt Bravn) 1831 yılında bitki hücreleri üzerinde inceleme yaparken hücre çekirdeğini keşfetti. Robert Brown tüm bitki hücrelerinde yuvarlak bir merkezi yapının bulunduğunu görmüş buna çekirdek (nükleus) adını vermiştir.


Alman bilim adamı Matthias Schleiden (Matyas Şilayden) bitkilerin hücre denen yapılardan meydana geldiğini ortaya çıkarmıştır. 

1839 yılında Alman bilim adamı Thedor Schwan, Schleiden’den habersiz olarak hayvanların hücre denen yapılardan meydana geldiğini ortaya çıkarmıştır.

Hücre yapısıyla ilgili olarak yapılan bu buluşlarla bir hücre teorisi ortaya atılmıştır.

1- Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Canlılardaki hücre sayısı bir veya daha fazla olabilir.

2- Tüm canlıların temel yapı ve fonksiyonel birimleri hücrelerdir.

3- Bir hücre daha önce var olan bir hücrenin bölünmesiyle meydana gelir.

4- Metabolik faaliyetler hücre içinde meydana gelir.

5- Hücrelerde kalıtım materyalleri bulunur ve bu materyaller ana hücreden yavru hücreye aktarılır.

6- Çok hücreli canlılarda hücreler farklı gruplar halinde bir araya gelerek bir tek birim gibi çalışır. Böylece dokular oluşur.


Bugüne kadar yapılan çalışmalar ve incelemeler sonucunda tüm canlıların hücrelerden meydana geldiği anlaşılmıştır. Bir canlı tek hücreli olabileceği gibi milyarlarca hücreden de meydana gelebilir. Bir hücre tek başına uygun ortamlarda hayatsal faaliyetlerini devam ettirme yeteneğine sahiptir. Eğer bir hücreyi parçalayarak içinde bulunan organları ayrı ayrı yaşatmaya çalışırsak bu organeller ve bu organellerin alındığı hücre yaşayamaz ve ölür.
Hücrenin Yapısı ve OrganelleriSANATSAL BİLGİ

14/07/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI