6. SINIF IŞIK VE SES ÇÖZÜMLÜ SORULAR

6. Sınıflar fen bilgisi dersi. Işık ve ses bilgisi Işığın özellikleri ve yansıması. Sesin özellikleri ve yayılması ile ilgili çözümlü test.Soru – 1

Işığı iyi geçiren maddelere ………….. maddeler denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A) Yansıtıcı                       B) Düzgün yüzeyli

C) Saydam                       D) Pürüzsüz


Soru – 2 

Işık ışınları pürüzsüz yüzeyli cisimlerin üzerine düştüğünde birbirlerine …….. ……… biçimde yansır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


A) Dik                             B) Paralel

C) Eğik                            D) Karışık


Soru – 3

I. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.

II. Gelen ışının normal ile yaptığı açı, yansıyan ışının normal ile yaptığı açıya eşittir.

III. Yansıyan ışınlar daima birbirlerine paralel bir şekilde geldikleri ortama dönerler.


Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                         B) Yalnız II

C) I ve II                           D) I, II ve III


Soru – 4

Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?

A) Buzlu cam                       B) Pet şişe

C) Tahta                              D) Hava


Soru – 5 

Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam maddeye örnektir?

A) Cam                              B) Tahta

C) İnce kağıt                      D) Saf su


Soru – 6 

Yansima_I7S1

Düzgün ve pürüzsüz bir yüzeye şekildeki gibi gelen ışık ışını yansıdıktan kaç numaralı noktadan geçer?


A) 1                             B) 2

C) 3                             D) 4


Soru – 7 

 Yansima_I7S2


Şekildeki gibi düzgün ve pürüzsüz bir cisim üzerine gelen I ışını yansıdıktan sonra kaç numaralı noktadan geçer?

A) 1                            B) 2

C) 3                            D) 4


Soru – 8 

 Yansima_I7S3


Düzgün yansıtıcı bir yüzeye şekildeki gibi gelen I ışını yansıdıktan sonra kaç numaralı noktadan geçer?


A) 1                    B) 2 

C) 3                    D) 4


Soru – 9

Aşağıdaki maddelerden hangisinde ses en iyi yayılır?

A) Su                        B) plastik

C) Demir                   E) Boşluk


Soru – 10

I. Odada bulunan yumuşak ve pürüzlü eşyalar sesi soğurur

II. Duvarları sünger ve elyaf gibi maddelerle kaplamak ses yalıtımı sağlar

III. Arabaların egzozlarında bulunan cihazlar sesin daha iyi çıkmasını sağlar

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I                       B) Yalnız II

C) I ve II                         D) I, II ve III


Soru – 11

I. Ses belli bir yönde yayılır.

II. Işık ışınları kaynaktan uzaklaştıkça dağılır

III. Ses sert bir maddeye çarpınca tekrar döner


Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                       B) I ve II

C) I ve III                       D) II ve III


Soru – 12

I. Işık bir enerji çeşididir

II. Ses dalgalar halinde yayılır

III. Işık ve ses soğurulabilir


Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                         B) I ve II

C) II ve III                        D) I, II ve III


Soru – 13

I. Konutlarda ses yalıtımı yapılmalıdır

II. Konutlarda güneş ışınlarına karşı yalıtım yapılır

III. Sokaklarda çıkarılan gelişigüzel sesler gürültü kirliliği oluşturur.


Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                           B) I ve III

C) II ve III                          D) I, II ve III
6. Sınıf Işık ve Ses Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

19/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI