6. SINIF KUVVET TEST ÇÖZÜMLERİ

6. Sınıflar fen bilgisi dersi, kuvvet ve hareket konusu. Kuvvet, bileşke kuvvet, dengedeki cisimler ve sürat, yol, zaman konuları ile ilgili çözümlü testin çözümleri. Çözüm – 1 

I. İfade doğrudur.

II. İfade doğrudur.

III. ifade yanlıştır. Cisme kuzey yönünde 40 N kuvvet uygulanırsa cismin dengede kalması için güney yönünde 40 N luk kuvvet uygulanmalıdır.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2

KuvvetTest_I6OT1C1K cismine F1 ile F3 kuvvetleri doğu yönünde, F2 kuvveti batı yönünde etki etmektedir. Bileşke kuvvet bulunurken aynı yöndeki kuvvetler toplanır, zıt yöndeki kuvvetler çıkarılır.

R = F1 + F3 – F2

R = 7 + 8 – 11

R = 15 – 11

R = 4 N

Sistemi doğuya çeken kuvvetlerin toplamı 15 N, batıya çeken kuvvet 11 N dur. Cisim büyük kuvvetin yönünde hareket edeceğinden doğu yönünde hareket edecektir.


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 3

KuvvetTest_I6OT1C2


F1 ile F3 kuvvetleri cismi doğuya, F2 kuvveti ise cismi batıya doğru çekmektedir.

F1 ile F3 kuvvetinin bileşkesine R1 diyelim.

R1 = F1 + F3

R1 = 9 + 7

R1 = 16 N olur. Cismi doğuya çeken F1 ile F3 kuvvetlerinin bileşkesi 16 N dur.


Cismi batıya çeken F2 kuvvetinin büyüklüğü ise 18 N dur. R1 ile F2 kuvvetinin bileşkesine R diyelim.

R = 18 – 16

R = 2 N

Cismi batıya doğru çeken F2 kuvvetinin büyüklüğü, doğuya doğru çeken F1 ile F3 kuvvetinin toplamından büyüktür. Bu nedenle cisim F2 ile aynı yönde batıya doğru hareket eder.


Doğru cevap C seçeneği.Çözüm – 4

KuvvetTest_I6OT1C3


F1 ile F2 kuvvetlerinin bileşkesi;

R = F2 – F1

R = 21 – 12

R = 9 N dur.

Cismin dengede kalması için her iki yönde çeken kuvvetlerin toplamı birbirine eşit olmalıdır. Yani F1 ile F3 kuvvetlerinin toplamı 21 N olursa cisim dengede kalır. F1 ile F3 kuvvetlerinin bileşkesi 9 Newton'dur. Cismin dengede kalması için cismi doğuya doğru çekecek 9 Newton'luk bir kuvvete ihtiyaç vardır.

F3 kuvveti 9 N olursa cisim dengede kalır.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5

KuvvetTest_I6OT1C4F1, F3 ve F4 kuvvetlerinin bileşkesini bulalım.

Kuvvetlerin bileşkesini bulurken aynı yönlü kuvvetler toplanır, zıt yönlü kuvvetler çıkarılır.

Cismi doğuya doğru çeken kuvvetlerin bileşkesi 36 N, batıya doğru çeken F4 kuvveti 11 N dur. Bu üç kuvvetin bileşkesi;

R = F1 + F3 – F4

R = 20 + 16 – 11

R = 25 N

Cismin dengede kalması için cismi doğuya doğru çeken kuvvetlerin toplamı, cismi batıya doğru çeken kuvvetlerin toplamına eşit olmalıdır.

F2 kuvveti 25 N olursa K cismi dengede kalır.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 6

KuvvetTest_I6OT1C5


F1 ile F2 kuvvetlerinin bileşkesine R1, F3 ile F4 kuvvetlerinin bileşkesine R2 diyelim.

R1 = F1 + F2

R1 = 20 + 16

R1 = 36 N


R2 = F3 + F4

R2 = 28 + 12

R2 = 40 N

R1 bileşke kuvvetinin büyüklüğü 36 N dur ve sistemi doğuya doğru çekmektedir.

R2 bileşke kuvvetinin büyüklüğü 40 N dur ve sistemi batıya çekmektedir.

Bu iki kuvvetin bileşkesi R olsun.

R = F2 –F1 

R = 40 – 36 

R = 4 N 

R2 bileşke kuvveti R1 bileşke kuvvetinden büyük olduğundan sistem batıya doğru hareket edecektir. Sistemi dengede tutmak için doğu yönünde 4 N büyüklüğünde bir kuvvet uygulanması gerekmektedir.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 7

v = x denkleminden;
tv = 800
5
v = 40 m/s dir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8

12 dakikanın kaç saniye olduğunu bulalım.

t = 12 x 60

t = 720 saniye

v = x
tv = 2160
720v = 3 m/s

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9


5 dakikanın kaç saniye olduğunu bulalım.

t = 5 x 60

t = 300 saniye

v = 1200
300v = 4 m/s dir.


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 10

Aracın aldığı yol;

x = v.t bağıntısı ile bulunur.

10 dakika;

t = 10 x 60 = 600 saniyedir.

Bu değeri eşitlikte yerine koyalım.

x = 20 x 600

x = 12000 m olarak bulunur.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 11

 Yol km cinsinden süre saat cinsinden verilmiştir.

v = x
tv = 240
3v = 80 km/h olarak bulunur.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 12

Yol uzunluğu ve hız biliniyorken süre aşağıdaki gibi bulunur.

t = x
vYolun uzunluğu 3000 m, aracın hızı 6 m/s olduğuna göre;

t = 3000
6
t = 500 saniye

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 13

Süre ve hız verilirse yol aşağıdaki eşitlikle bulunur.

x = v.t


Aylin 12 dakikada evine gelmiştir. Bu süreyi saniyeye çevirelim.

t = 12 x 60

t = 720 saniye


Aylin’in hızı 2 m/s idi. Bu durumda yol;

x = v.t

x = 2 x 720

x = 1440 m olarak bulunur.


Doğru cevap D seçeneğidir.


Çözüm – 14

I. İfade doğrudur.

II. ifade doğrudur.

III. ifade doğrudur.

IV. İfade yanlıştır. Cisim dengede ise bileşke kuvvetin büyüklüğü 0 dır.


Doğru cevap C seçeneği


Kuvvet ve Hareket Test Soruları

Kuvvetler Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

02/06/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI