6. SINIF ÜREME VE GELİŞME SORULARI

6. Sınıflar fen bilgisi dersi. Eşeyli ve eşeysiz üreme. Hayvanlarda ve bitkilerde üreme ve gelişme konulu çözümlü sorular.


Soru – 1

Erkek ve dişi üreme hücresinin birleşmesiyle meydana gelen yapıya ne ad verilir?

A) Gamet                     B) Embriyo

C) Yumurta                  D) Zigot


Soru – 2

I. Döllenme sadece aynı türün bireyleri arasında olabilir

II. İç döllenmede yumurta ve sperm suda kaynaşır

III. Dış döllenmede embriyo suda oluşur

IV. Memeli hayvanlar iç döllenme yaparlar

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur.


A) Yalnız I                     B) II ve III

C) III ve IV                   D) I, III ve IV


Soru – 3 

Aşağıdaki canlılardan hangisinde embriyo gelişimini anne vücudunda tamamlar?

A) Kartal                      B) Keçi

C) Balık                       D) Kelebek


Soru – 4

Ana canlıdan meydana gelen bir çıkıntının büyüyerek yeni bir canlı meydana getirmesine ne ad verilir?

A) Rejenerasyon                   B) Tomurcuklanma

C) Vejetatif Üreme                D) Partenogenez


Soru – 5

Sünger ve denizyıldızı gibi canlılarda hangi üreme şekli görülür?

A) Bölünme                          B) Vejetatif

C) Rejenerasyon                   D) Tomurcuklanma


Soru – 6

I. Sperm ve yumurta hücresi dişi vücudunda birleşir

II. Embriyo anne karnında oluşur ve gelişir.

III. Yavru bakımı vardır.

Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yukarıdaki tanımlara uyar?

A) Tilki                               B) Serçe

C) Kertenkele                      D) Uğurböceği


Soru – 7 

Bitkilerde erkek ve dişi organın içinde bulunduğu renkli yapraklara ne ad verilir?

A) Çiçek Tablası                  B) Çanak Yaprak

C) Taç Yaprak                     D) Çiçek Gövdesi


Soru – 8

Çiçekli bir bitkinin dişi organında aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

A) Tohum taslağı                        B) Dişicik borusu

C) Başcık                                   D) Tepecik


Soru – 9

I. Erkek organların baş kısmında üretilirler

II. Rüzgar ve böcekler vasıtasıyla farklı tür bitkileri dölleyebilirler

III. Sadece aynı bitki çiçeğinin yumurtasını dölleyebilirler.

IV. Sadece aynı çiçeğin yumurtasını dölleyebilirler.

Polen ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                            B) I ve II

C) I ve III                             D) I ve IV


Soru – 10

Aşağıdakilerden hangisi çiçeğin bölümlerinden biri değildir?

A) Çiçek sapı                          B) Çiçek tablası

C) Çiçek yuvası                       D) Çanak yaprak


Soru – 11

Aşağıdakilerden hangisi tohumun besin kısmını oluşturur?

A) Endosperm                         B) Meyve

C) Kabuk                                D) Çanak yapraklar


Soru – 12

I. Rüzgar, kuş, böcek gibi faktörlerle meydana gelir

II. Polenlerin dişi organın tepeciğinde yumurtayı döllemesine verilen addır

III. Polenlerin döllediği yumurta dişicik borusundan tohum taslağına iner

IV. Dişi organın salgıladığı sıvı polenlerin yapışmasını sağlar


Tozlaşma olayı ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                       B) II ve III

C) I ve IV                      D) I, II, III ve IV


Soru – 13

Aşağıdakilerden hangisi tohumun çimlenmesi için gerekli faktörlerden biri değildir?

A) Hava                         B) Nem

C) Sıcaklık                      D) Gübre


Soru – 14

I. Polenler bu kısımdan ovaryuma iner

II. Tepecik ile ovaryum arasında bulunur

III. Döllenme bu bölümde gerçekleşir

IV. Embriyo bu bölümde oluştuktan sonra tohum taslağına inerek tohum oluşumunu başlatır

Dişicik borusu ile ilgili olarak verilen yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II                           B) I, II ve IV

C) II ve III                         D) II, III ve IV


Soru – 15

I. Dış döllenme görülebilir.

II. Döllenme dişi bireyin vücudunda gerçekleşir.

III. Yavru büyüyünceye kadar anne bakımındadır


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri memelilerin özelliklerindendir?

A) Yalnız I                              B) Yalnız II

C) II ve III                             D) I, II ve III


6. Sınıf Üreme ve Gelişme Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

19/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI