6. SINIFLAR YOĞUNLUK

6. Sınıflar fen bilgisi dersi. Maddenin tanecikli yapısı konusu. Cisimlerin yoğunluklarının hesaplanması. Özkütle – hacim – kütle ilişkisi. Konu anlatımı.


Yoğunluk 

Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk (özkütle) denir.

Yoğunluk kütlenin hacme oranıdır. Yoğunluğu d ile, kütleyi m ile, hacmi V ile gösterirsek;

d = m olur.
V
özkütle (yoğunluk) nin birimi uluslararası birim sisteminde kg/m3 tür. Özkütleyi bu birim ile ifade etmek için kütle kg olarak hacim ise metreküp olarak alınmalıdır.

Örnek:

2 m3  hacminde bir cisim 10 kg ağırlığında olduğuna göre bu cismin özkütlesi kaç kg/m3 tür.


Çözüm:

d = m
Vd = 10
2d = 5 kg/m3  tür.


Metreküp çok büyük bir hacim birimidir. 1 m3, 1 milyon cm3 e karşılık gelir. Bu nedenle günlük yaşamda özkütle birimi genellikle g/cm3 cinsinden verilir.

Örnek:

20 cm3  hacme sahip bir maddenin ağırlığı 40 gram dır. Bu cismin özkütlesi kaç g/cm3 tür.


Çözüm:

Bu kez birimler gram ve cm3 olarak verilmiştir. Bu değerleri denklemimize yazarsak sonuç g/cm3 cinsinden çıkacaktır.

d = m
Vd = 40
20d= 2 g/cm3  tür.


Örnek:

Ozkutle_I6O1


Şekildeki dikdörtgenler prizması biçimindeki cismin ağırlığı 160 g olduğuna göre bu cismin özkütlesi kaç g/cm3 tür?


Çözüm:

Dikdörtgenler prizmasının hacmi V olsun.

V = 10 x 5 x 8

V = 400 cm3

d = m
Vd = 160
400d = 0,4 g/cm3  tür.


Hacim – Kütle – Özkütle Bağıntıları

Yoğunluğu veren ifade d = m/V idi. Bu denklemde; d özkütleyi, m kütleyi, V ise hacmi göstermektedir. Bu bağıntıdan yararlanarak özkütle, kütle ve hacim büyüklüklerinden herhangi biri diğer ikisi biliniyorken bulunabilir.

Özkütleyi veren ifade, d =m
VKütleyi veren ifade, m = V.d

Hacmi veren ifade, V = m
dŞeklindedir.


Örnek:


Ozkutle_I6O2Yukarıdaki dikdörtgenler prizması biçimindeki cismin boyutları 8 cm, 5 cm ve 6 cm dir. Bu cismin özkütlesi 0,6 g/cm3  olduğuna göre, bu cismin kütlesi kaç gramdır?


Çözüm:

Prizmanın hacmini bulalım.

V = 8 x 5 x 6

V = 240 cm3


Cismin kütlesi m = V.d bağıntısı ile bulunur.

m = 240 x 0,6

m = 144 gram


Örnek:

Kütlesi 300 gram, özkütlesi 2 g /cm3 olan bir cismin hacmi kaç cm3 tür?


Çözüm:

V = m şeklindedir.
dV = 300
2V = 150 cm3  olarak bulunur.

Kaplara Atılan Cisimlerin Taşırdığı Sıvı Miktarı

İçinde sıvı bulunan bir kaba atılan cisimler hacimleri kadar sıvının yerini değiştirirler. Bu yöntemle cismin hacmi bulunabilir. Cismin ağırlığı da biliniyorsa yoğunluğu bulunabilir.


Örnek:

Dereceli bir kapta 60 cm3    yüksekliğinde su bulunmaktadır. Suyun içerisine hacmi bilinmeyen bir cisim atılınca kaptaki sıvı yüksekliği 90 cm3 olarak ölçülmektedir. Cismin ağırlığı 15 gram olduğuna göre özkütlesi kaç g/cm3  tür.


Çözüm:

Cismin hacmi yerinin değiştirdiği sıvının hacmine eşittir.

Cismin hacmine V diyelim.

V = 90 – 60

V = 30 cm3

Cismin ağırlığı 15 gram ise özkütlesi;

d = 15
30d = 0,5 g/cm3 olur.


Örnek:

Dereceli bir kapta 140 cm3 su bulunmaktadır. Suyun içerisine bir cisim atılınca suyun seviyesi 190 cm3 olarak ölçülüyor.

Cismin özkütlesi 1,2 g/cm3 olduğuna göre ağırlığı kaç gramdır?


Çözüm:

Cismin hacmi dereceli kaptaki su seviyeleri arasındaki farka eşittir.

V = 190 – 140

V = 50 cm

m = V.d

m = 50 x 1,2

m = 60 gram


SANATSAL BİLGİ

26/05/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI