VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER TEST

6. Sınıflar fen bilgisi dersi. Hücre yapısı, destek ve hareket sistemi, solunum sistemi ve dolaşım sistemi konularını kapsayan çözümlü sorular.


Soru – 1 

Aşağıdakilerden hangi organelin görevi depo yapmaktır?

A) Golfi Aygıtı                          B) Koful

C) Lizozom                              D) Sentrozom


Soru – 2 

Çekirdek ile hücre zarı arasında uzanan ve madde iletiminde görev alan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sentrozom                                      B) Ribozom

C) Endoplazmik Retikulum                    D) Lizozom


Soru – 3

Aşağıdaki organellerden hangisinin görevi protein sentezlemektir?

A) Mitokondri                           B) Koful

C) Klorofil                                D) Ribozom


Soru – 4

İzlenmekte olan bir hücrenin organellerinden birine zarar verilince hücrenin enerji üretemediği ve canlılığını yitirdiği görülmüştür. Bu organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ribozom                             B) Golgi Aygıtı

C) Lizozom                              D) Mitokondri


Soru – 5

I – Uzun kemiklerin baş kısmında ve kısa kemiklerin içinde bulunurlar

II – Alyuvar hücrelerini üretirler

III – Kemiğe şeklini verirler

IV – Akyuvarları üretirler

Kırmızı kemik iliği için yukarıda verilen yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                           B) I ve II

C) I ve III                            D) I, II ve III


Soru – 6

I – İsteğimiz dışında çalışırlar

II – iplikli yapıda bulunurlar

III – Hücre çekirdekleri fazladır

IV – İç organların çalışmasını sağlarlar


Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri çizgili kasların özellikleridir?

A) Yalnız I                            B) I ve II

C) II ve III                           D) I ve IV


Soru – 7

Akciğerlerde yer alan ve kan ile CO2 ve O2 alışverişi yapan yapılara ne ad verilir?

A) Bronş                     B) Bronşcuk

C) Gırtlak                    D) Alveol


Soru – 8

Aşağıdaki damarlardan hangisinde temiz kan bulunur?

A) Sağ Karıncık                      B) Akciğer Toplardamarı

B) Sağ Kulakçık                      D) Akciğer Atardamarı

Soru – 9

Vücuttan gelen kan, kalbin aşağıda verilen bölümlerden hangisine akar?

A) Sağ karıncık                         B) Sağ kulakçık

C) Sol karıncık                          D) Sol kulakçık


Soru – 10

Aşağıdaki damarlardan hangisi kalpten çıkıp vücuda temiz kan gönderir?

A) Akciğer atardamar                       B) Akciğer toplardamar

C) Ana toplardamar                         D) Aort


Soru – 11

I – Hücreleri beslemek

II – Vücudun savunmasına yardım etmek

III – Enerji alışverişini sağlamak

IV – Mikroplara karşı akyuvar üretmek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanın görevleridir?


A) Yalnız I                         B) I ve II

C) I, II ve III                     D) I, II ve IVSoru – 12

I – Akciğerler içerisine dallanmalar yapmıştır

II – Uçlarında hava kesecikleri bulunur

III – Hava iletiminde görev alırlar

Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alveol                                B) Bronş

C) Bronşcuk                            D) Toplardamar


Soru – 13 

I – Kemiklerin enine büyümesini sağlar

II – Bol miktarda kan damarı ve sinir bulunur

III – Bağ dokudan yapılmıştır

Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?


A) Sert Kemik                          B) Kemik Zarı

C) Kıkırdak                              D) Süngerimsi Kemik


Soru – 14

I – Üst ana toplardamar

II – Akciğer toplardamarı

III – Alt ana toplardamar

IV – Aort


Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinde temiz kan bulunur?


A) I ve II                           B) II ve III

C) I ve IV                          D) II ve IV


Soru – 15

I – Lenf düğümleri

II – Sarı kemik iliği

III – Kırmızı kemik iliği

IV – Kan plazması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri akyuvarların üretildiği yerlerdir?

A) I ve II                              B) I ve III

C) II ve III                            D) I, II ve IV


Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

18/08/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI