6. SINIF KESİRLERDE BÖLME İŞLEMİ

6. sınıflar matematik konusu. Bir doğal sayının kesre bölünmesi. Bir kesrin doğal sayıya bölünmesi. İki kesrin birbirine bölünmesi. Konu anlatımı ve örnekler.Bir Kesrin Doğa Sayıya Bölünmesi

3 şeklinde bir kesri
56 gibi bir doğal sayıya iki yoldan bölebiliriz.


1. Yol

6 = 6 dir.
16 değeri 6 olan bir kesirdir.
1Bu durumda bölme işlemi,

3
:6 şeklinde olur.
1
5
İki kesir arasında bölme işlemi, bölen kesrin ters çevrilip bölünen kesir ile çarpılması şeklinde yapılır.

3
: 6
1
5= 3 
.1
6
5
= 3 olur.
30
Kesri en sade haline getirmek istersek,

Pay ve paydanın 3’e bölünebildiği görülmektedir. Pay ve paydayı 3 sayısı ile sadeleştirebiliriz.

3:3 
= 1 olur.
10
30:3
2. Yol

Doğal sayı yine kesir haline getirilir.

6 = 6
1
3 
kesri ile 6 kesrinin paydaları eşitlenir.
1
5
6 
= 30
5
1
Şimdi bölme işlemi yapılır.

3 
: 30
5
5
Bu bölme işlemi yapılırken paylar bölünüp paya, paydalar bölünüp paydaya yazılır.

3:30 
= 3:30
1
5:5 
= 3:30

= 3
30= 1 olur.
10
Örnek:

5 : 3
7işleminin sonucu kaçtır?


Çözüm:

1. yol

3 doğal sayısını kesir haline getirelim.

3 = 3
1
Şimdi bölme işlemine geçelim.

5 
: 3
1
7
= 5 
. 1
3
7
= 5.1
7.3= 5
21
2. yol

Bölen ve bölünen kesirlerin paydalarını eşitleyelim.

3 sayısını paydası 7 olan bir kesir haline getirelim. 

3 = 21
7Şimdi bölme işlemini yapalım.

5: 3
7= 5 
: 21
7
7
= 5:21 
7:7
= 5:21
1= 5:21

Bu bölme işlemi kesir şeklinde aşağıdaki gibi gösterilir.

5:21 = 21
5Bir Doğal Sayıyı Bir Kesre Bölmek

8 gibi bir doğal sayıyı,

3 gibi bir kesre 2 yoldan bölebiliriz.
4
1. Yol

Doğal sayıyı kesir biçiminde ifade ederiz.

8 = 8
1
Şimdi bölme işlemi;

8 
: 3 şeklinde olur.
4
1
İki kesir arasında bölme işlemi yapılırken bölen kesir (2. kesir) ters çevrilip bölünen kesir (1. kesir) ile çarpılır.

8
:3
4
1= 8 
.4
3
1= 8.4
1.3= 32 olur.
3
2. Yol

8 doğal sayısı kesir haline getirilir.

8 = 8
1
Şimdi bu kesrin paydası bölen kesrin paydasına eşitlenir.

8 
= 32
4
1
Şimdi bölme işlemi yapılır.

32 
: 3
4
4
Paylar birbirine bölünerek paya, paydalar birbirine bölünerek paydaya yazılır.

32:3
4:4= 32:3
1
= 32:3

= 32
3
Örnek:

4: 11 işleminin sonucu kaçtır?
6
Çözüm:

Doğal sayıyı kesre çevirelim.

4 = 4
1Şimdi iki kesrin bölme işlemini yapalım.

4
: 11
6
1
İkinci kesri ters çevirip 1. Kesirle çarpalım.

= 4 
. 6
11
1
= 4.6
11.1= 24
11
2. Yol

4 doğal sayısı kesre çevrilir ve paydası, bölüneceği kesrin paydası ile eşitlenir.

4 = 24
6Şimdi bölme işlemini yapalım.

24
: 11
6
6
Pay ve paydalar arasında bölme işlemini yapalım.

= 24:11
6:6
= 24:11
1
= 24:11

= 24
11
İki Kesrin Birbirine Bölünmesi

5 
ile 2
5
6kesirlerini iki yoldan birbirine bölebiliriz.

1. Yol

5 
: 2işleminde, 
5
6
2. Kesri ters çevirerek 1. Kesir ile çarparız.

5 
: 2
5
6= 5 
. 5
2
6= 5.5
6.2= 25
12
2. Yol

Kesirlerin paydaları eşitlenir, paylar bölünerek paya, paydalar bölünerek paydaya yazılır.

5 
: 2
5
6= 25
: 12
30
30
= 25:12
30:30= 25:12
1= 25
12Burada işlem birim kesir olmayan kesirlerde karışık olur. Bu nedenle iki kesrin bölme işleminde 1. Yolun kullanılması daha pratik olur.


Örnek:

12 
: 5
14
7
işleminin sonucu kaçtır?Çözüm:

İki kesir arasında bölme işlemi yapılırken 2. Kesir ters çevrilerek 1. Kesir ile çarpılır.

12
: 5
14
7= 12 
. 14
5
7=12.14
7.5Paydaki 14 sayısı 2 ile 7'nin çarpımıdır.

14 = 2.7

Dolayısıyla pay ve paydadaki 7 sayıları sadeleşir.

12.7.2 
= 24
5
7.5
Kesirlerde Toplama İşlemi

Kesirlerde Bölme İşlemiSANATSAL BİLGİ

14/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI