6. SINIF ONDALIK SORU ÇÖZÜMLERİ

6. sınıflar matematik dersi ondalık sayılar konusu. Kesirlerin ondalık gösterimi. Ondalık gösterimlerle işlemler. Ondalık çözümleme ile ilgili testin çözümleri.Çözüm – 1 

3 
+12
4
5toplamında paydaları eşitlemek için 1. Kesrin pay ve paydasını 4 ile, 2. Kesrin pay ve paydasını 5 ile çarpalım.

3 
+12
4
5
= 3.4 
+ 12.5
4.5
5.4
= 12 
+60
20
20= 72
20
Pay ve paydayı 2’ye bölelim.

72:2
20:2= 36
10= 3,6 doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 2

18
60kesrinde pay ve paydayı 6’ya bölelim.

18:6 
= 3
10
60:6
= 0,3 

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 3 

615
24kesrinde pay ve paydayı 3’e bölelim.

615:3
24:3= 205
8Burada bölme işlemi ile sonucu bulabiliriz. 205’i 8’e bölersek sonuç 25,625 olacaktır. Sonucu bulmak için 2. Bir yol kesrin pay ve paydasını 125 ile çarpmaktır.

205 . 125
8.125
= 25625
1000= 25,625


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 4 

OndalikSayı_S6T1S4

Toplamını ondalıklı sayı olarak iki şekilde gösterebiliriz.

1. si kesirlerin tek tek ondalık karşılığını bulur, daha sonra bu ondalıklı sayıları toplarız.

2. Önce kesirleri toplar, sonra ondalık sayıya çeviririz.


Önce 2. Yoldan yapalım.

OndalikSayı_S6T1S4X


Kesirlerini toplamak için kesirleri, paydalarını 45 olacak şekilde düzenleyelim.

OndalikSayı_S6T1C4

= 98
45
Şimdi 98 sayısını 45 sayısına böleceğiz.

OndalikSayi_S6T1C4CX


Şimdi 1. Yoldan yapalım.

OndalikSayı_S6T1C4B


4/9 kesrinde 4 sayısı sürekli devretmektedir.

7/5 sayısında devreden basamak yoktur. Ondalık basamak sayısı 1’dir.

1/3 kesrinde 3 rakamı sürekli devretmektedir.

Ondalık toplamı devreden kısmıyla beraber göstermek için devreden basamağın bulunduğu ondalık sayılarında devreden basamak sayısını 2 basamaklı göstereceğiz. Bunun sebebi 1,4 ondalık sayısında ondalık basamak sayısının 1 olmasıdır. Eğer devirli olmayan ondalık sayıda 2 ondalık basamak olsaydı biz devreden ondalıklı sayıların devreden basamaklarını 3 hane olarak alırdık ki devreden basamakları da gösterebilelim.


Bu ondalık sayıları toplarsak,

OndalikSayı_S6T1C4C

OndalikSayı_S6T1C4D


Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 5 

2 
+15
12
3
1. kesrin pay ve paydasını 4 ile çarparak kesirlerin paydalarını eşitleyelim ve toplama işlemini yapalım.

OndalikSayı_S6T1C5


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 6 

0,65 + 1,289 + 2,2 toplama işlemini yapalım.

Ondalık basamak sayısı en fazla olan ondalık sayı 1,289’dur. 0,65 sayısında iki ondalık basamak var. 2,2 sayısında bir ondalık basamak var. 0,65’in sonuna bir 0, 2,2’nin sonuna iki 0 ilave ederek her üç sayıyı da 3 ondalık basamaklı hale getiririz. Daha sonra toplama işlemini yaparız.

OndalikSayı_S6T1C7


Onda birler basamağında elde olursa birler basamağına ilave edilir. Yukarıda ( 6+ 1) + 2 + = 11 dir. Burada 1 sayı birler basamağına ilave ediyoruz.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

0,8975 + 2,548 + 3,983 toplamını 2 basamaklı ondalık sayı şeklinde göstermek için önce 2 basamaklı sayılara yuvarlayıp, sonra toplayabiliriz veya önce toplayıp sonra yuvarlama yapabiliriz.


1. Yol

Sayıları önce ondalık basamak sayısı 2 olacak şekilde yuvarlayıp sonra toplayalım.

0,8975 = 0,90

2,548 = 2,55

3,983 = 3,98

0,90 + 2,55 + 3,98 = 7,43

2. yol 

Önce sayıları toplayıp sonra yuvarlama yapalım.

OndalikSayı_S6T1C7


Bu sonucu iki haneye yuvarlayalım. Virgülden sonraki 2. Basamak 2’dir. Bu sayının sağındaki rakam 5 olduğundan 2’ye 1 ilave edip geri kalan kısmı atacağız.

Sonuç:

0,8975 + 2,548 + 3,983 ≅ 7,43

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 8 

2,785 sayısının sağdan 3. Rakamı 7’dir. Bu rakamın basamak değeri;

7. 1 
= 7 = 0,7
10
10
Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 9

158,9658 sayısında sağdan 2. Rakam 5’tir. Bu rakamın bulunduğu basamak binde birler basamağıdır. O halde 5 sayısının

1 = 0,001
1000ile çarpımı basamak değerini verir.


5 . 0,001 = 0,005

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 10 

0,98167 sayısında sağdan 4. Rakam 8’dir. Soruda bu rakamın sayı değeri sorulmuştur. Herhangi bir basamaktaki rakamın sayı değeri kendisine eşittir.

Doğru cevap A seçeneği.


Çözüm – 11 

125,684 sayısının sağdan 5. Basamağındaki rakam 2’dir. Bu basamak onlar basamağıdır.

125,684 sayısının sağdan 2. Basamağındaki rakam 8’dir. Bu basamak yüzde birler basamağıdır.

Sağdan 5. Basamağın basamak değeri 10 . 2 = 20 dir.

Sağdan 2. Basamağın basmak değeri 0,01 . 8 = 0,08 dir.

Bu iki sayının toplamı: 20 + 0,08 = 20,08 dir.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 12 

1206,907 Sayısının sağdan 3. Basamağı onda birler basamağıdır. Bu basamaktaki rakam 9’dur. Bu rakamın basamak değeri:

 0,1 . 9 = 0,9 dur.

1206,907 sayısının 6. Basamağı yüzler basamağıdır. Bu basamaktaki rakam 2’dir. Bu rakamın basmak değeri: 

2.100 = 200 dür.

Bu iki sayının toplamı: 200 + 0,9 = 200,9 dur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 13 

0,365 . 2,45

Ondalık sayıları kesir şeklinde yazalım.

0,365 =365
10002,45 = 245
100
0,365 . 0,245 

= 365 
. 245
100
1000= 365 . 245
1000 . 100
= 89425
100000
= 0,89425

2. Bir yol olarak iki sayı virgül yokmuş gibi düşünülerek ondalık haliyle çarpılır ve çarpım sonunda çarpılan sayıların ondalık basamaklarının sayısı kadar basamak virgülle ayrılır.

OndalikSayi_S6T1C13Çarpılan sayılarda 3 + 2 = 5 ondalık basamak olduğundan sağdan 5 haneyi virgülle ayırıyoruz. 5 hane gidince sayının başına geldiğimizden sayının başına 0 ekleyip virgül koyuyoruz.


= 0,89425

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 14

12,45 . 0,32 çarpımını yapalım.

1. Yol

12,45 = 1245
100
0,32 = 32
100
1245 
.32
100
100
= 39840
10000
= 3,9840

Ondalık basamaklarda en sonda yer alan 0’ın değeri yoktur.

= 3,984

2. Yol

OndalikSayi_S6T1C14


3. Yol

OndalikSayi_S6T1C14B


Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 15 

24,5 : 12,6

1. Yol

Ondalık sayıları kesre çevirerek bölme işlemini yapalım.

24,5 = 245
1012,5 =125
10
245 
.10
125
10
Burada pay ve paydadaki 10’lar sadeleşir.

= 245
125
Pay ve paydayı 5’e bölersek,

245:5
125:5= 49
25Burada sonucu ondalık göstermek için pay ve paydayı 4 ile çarparız veya 49:25 işlemini yaparız her iki halde de sonuç aynı çıkar.

49.4 
= 196
100
25.4
= 1,96

2. Yol

Her iki sayıyı tamsayıya tamamlarız. Bunun için her iki sayıyı da aynı sayı ile çarparak ondalık basamaklarını kaldırırız.

24,5’i 10 ile çarparsak;

24,5 . 10 = 245 olur.

12,5’i 10 ile çarparsak;

12,5 . 10 = 125 olur.

Burada dikkat edilmesi gereken sayılardan biri 10 ile çarpılırsa diğeri de 10 ile çarpılmalı, sayılardan biri 100 ile çarpılırsa diğeri de 100 ile çarpılmalıdır.

Bu genişleterek tamsayıya tamamlama işleminden sonra normal bölme işlemi yapılır.

245 : 125 = 1,96

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 16 

3,24 : 2,16

Sayıları ondalık kesre çevirerek işlem yapalım.

3,24 = 324
1002,16 = 216
100
3,24 : 2,16 = 324 
.100
216
100
= 324
216324 : 4
216 : 4= 81
54
81:9
54:9
= 9
6
= 3
2= 1,5

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 17 

0, 32 : 0,016 işlemini sayıları kesre çevirerek yapalım.

0,32 = 32
100
0,016 = 16
1000
0, 32 : 0,016 = 32
. 1000
16
100
= 320
16= 20

Doğru Cevap A seçeneği.


Çözüm – 18 

2,5 . 100 + 0,2568 . 1000 + 0,33 . 10

2,5 . 100 = 250

0,2568 . 1000 = 2,568

0,33 . 10 = 3,3

250 + 2,568 + 3,3 = 255,868


Doğru cevap C seçeneği.


Test Soruları

Ondalık Sayılarda Bölme Konu Anlatımı

Ondalık Gösterim Konu AnlatımıSANATSAL BİLGİ

24/11/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI