ÖZEL ÜÇGEN ÇÖZÜMLÜ SORULAR

9. sınıflar ve üniversiteye hazırlık geometri dersi. Özel üçgenler konusu. Dik üçgenler, dik üçgen bağıntıları, özel dik üçgenler ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1 

Ozelucgen-t1-s1


ABC bir üçgen,

[AB] ┴ [AC]

|AB| = 8 br, |BC| = 16 br

Olduğuna göre, |AC| = x kaç birimdir.


A)3              B) 3√2             C) 4√3

D) 6√2         E) 8√3


Soru – 2 

Ozelucgen-t1-s2


ABC bir üçgen,

[AB] ┴ [BC]

|AB| = 2x

|BC| = 3x

|AC| = 13

Olduğuna göre x kaçtır?

A)3              B) 7             C) √13

D) 3√3         E) 2√7Soru – 3 

Ozelucgen-t1-s3


ABC ve DBC birer üçgen,

|BD| = 8 br

|DC| = 6 br

m(BAC) = 30°


Olduğuna göre, |AC| kaç birimdir?

A) 24             B) 20             C) 16

D) 12             E) 10


Soru – 4 

Ozelucgen-t1-s4


Yukarıdaki şekilde [AC] ┴ [AB] ve [AE] ┴ [BC]

|AB| = 6 br,

|BD| = 4 br,

|DC| = 12 br

Olduğuna göre, |EC| kaç birimdir?


A) 5            B) 8            C) 13

D) 15          E) 17


Soru – 5 

Ozelucgen-t1-s5


ABC bir dik üçgen,

[AB] ┴ [AC]

[AH] ┴ [BC]

|BH| = 6 br,

|CH| = 4 br


Olduğuna göre, |AC| kaç birimdir?


A) 2√6               B) 4√3             C) 7

D) 5√6               E) 2√10


Soru – 6

Ozelucgen-t1-s6


ABC bir üçgen,

M(ABC) = 45°

|AB| = 8 br

|AC| = 5√2 br

|BC| kaç birimdir?


A) √2                B) 3√2             C) 5

D) 3√3              E) 8


Soru – 7 

Ozelucgen-t1-s7


ABC bir üçgen,

ADC ikizkenar dik üçgen,

m(EAD) = 30°

|ED| = 2√3 br

[AD] ┴ [DE]

[AD] ┴ [AC]

|DC| kaç birimdir?


A) 3            B) 6             C) 6√2

D) 8            E) 8√2


Soru – 8 

Ozelucgen-t1-s8


[AD] ┴ [BC]

m(DCE) = 60°

m(ECA) = 30°

|AC| = 10 br

|BD| = 17 br

Olduğuna göre, |BE| kaç birimdir?


A) 15               B) 12            C) 10

D) 8                 E) 5


Soru – 9 

Ozelucgen-t1-s9


ABD ve ABC bir üçgen,

|AB| = |AD|

|AB| = 4√2 br

m(DCA) = 30°

Olduğuna göre |AC| kaç birimdir?


A) 20              B) 15           C) 12

D) 10              E) 8


Soru – 10 

Ozelucgen-t1-s10


ABC ve ABD birer üçgen,

[AE] ┴ [BC]

[AB] ┴ [AC]

[BD] ┴ [AB]


|BE| = 6 br

|DE| = 4 br

Olduğuna göre |EC| kaç birimdir?

A) 27/2             B) 10              C) 13/2

D) 6                  E) 5


Özel Üçgenler Testi Çözümleri
SANATSAL BİLGİ

07/09/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI