ÜÇGENDE AÇIORTAY SORULARI

9. sınıflar ve üniversiteye hazırlık geometri dersi, üçgenler konusu. Üçgenlerde açıortaylar. Açıortay teoremleri ve açıortay özellikleri ile ilgili çözümlü test.Soru - 1

Aciortay_t1s1


ABC bir üçgen,

[AD] açıortay,

[AD] ┴ [BC]

|AF| = 9 br

|BF| = 5 br

|AE| = 6 br

Olduğuna göre, |EC| = x kaç birimdir.


A) 3            B) 5             C) 8

D) 10          E) 12


Soru – 2 

Aciortay_t1s2


Şekildeki ABC üçgeninde,

[BD] açıortay,

[AC] ┴ [AB]

m(ACB) = 45°

|CD| = 6 br


Olduğuna göre, |AD| = x kaç br dir?


A) 6               B) 6√2             C) 3

D) 3√2           E) 2


Soru – 3 

Aciortay_t1s3


ABC bir üçgen,

[AD] açıortay,

|AB| = 12 br

|AC| = 10 br

A(DBA) = 30 br2


Olduğuna göre A(ADC) kaç br2 dir?


A) 20                B) 25                C) 30

D) 36                E) 42


Soru – 4 

Aciortay_t1s4


Şekildeki ABC üçgeninde,

[AD] açıortay,

|BD| = 7 br

|DC| = 9 br

Ç(ABC) = 64 br.

Olduğuna göre, |AC| uzunluğu kaç birimdir.

A) 48                  B) 42                  C) 36

D) 32                  E) 27


Soru – 5 

Aciortay_t1s5


[AF] açıortay,

|AB| = 15 br

|AC| = 12 br

|BE| = 5 br

|BF| = 4 br

|CD| = 6 br

Olduğuna göre |DF| + |EC| kaç br dir?


A) 12,4                B) 11                 C) 10,2

D) 8,8                  E) 6,5


Soru – 6 

Aciortay_t1s6


Yukarıdaki şekilde BC doğru parçası DBA açısının açıortayıdır.

|DB| = 4 br

|BA| = 9 br

|AC| = 12 br

olduğuna göre |DC| uzunluğu kaç br dir?


A) 4                 B) 9               C) 13

D) 15               E) 17


Soru – 7 

Aciortay_t1s7


ABC bir üçgen,

[AB] ┴ [BC]

|AB| = 12cm

|AC| = 15 cm

olduğuna göre, |AD| uzunluğu kaç cm’dir?


A) 13                B) 10             C) 3√5

D) 8                  E) 4√10


Soru – 8 

Aciortay_t1s8


ABC bir üçgen,

[AD] açıortay,

|AB| = 12 br

|CD| = 4 br

A(DBA) = 36 br2

A(DAC) = 48 br2

olduğuna göre, |BD| kaç br’dir?


A) 3                 B) 6               D) 9

D) 12               E) 16


Soru – 9 

Aciortay_t1s9


Yukarıdaki şekilde [AD], CAD açısının açıortayıdır.

|AB| = 12 br

|BC| = 5 br

|CD| = 15 br 

Olduğuna göre |AC| kaç birimdir?


A) 3               B) 6              C) 9

D) 12             E) 15


Soru – 10 

Aciortay_t1s10


ABC bir üçgen,

|BE| = |EC|

[AE] ┴ [BC]

m(BAE) = 32°


Yukarıda verilenlere göre m(DCA) kaç derecedir.

A) 150               B) 122               C) 115

D) 102               E) 75


Üçgende Açıortay Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

18/08/2018

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI