GRAFİKTEN LİMİT BULMA

12. Sınıflar ve lys matematik dersi. Fonksiyon grafiklerinden limitlerini bulma. Parçalı fonksiyonların grafikleri üzerindeki noktaların limitleri. Çözümlü örnekler.
Örnek – 1 

Grafikten_LimitS12I1


Şekildeki f(x) fonksiyonunun x = 4 noktası için;


limx→4+ f(x)

limx→4- f(x)

limx→4  f(x)


Limitleri kaçtır?

Çözüm:

Fonksiyon x = 4 noktasında tanımsızdır. Fonksiyon grafiği üzerinde sağ taraftan x = 4 noktasına doğru gelirsek y değeri 6’ya yaklaşır. Eğer sol taraftan x = 4 noktasına yaklaşırsak y değeri yine 6 sayısına yaklaşmaktadır.

Fonksiyon grafiği dalgalı olsa da x değeri 4’e yaklaştıkça, y değeri de 6 sayısına yaklaşmaktadır.

Fonksiyonun x = 4 noktasında tanımsız olması bu noktada limitin varlığını engellemez.

Buna göre;

limx→4+ f(x) = 6

limx→4– f(x) = 6

limx→4  f(x) = 6


Örnek – 2 

Grafikten_LimitS12I2


Şekildeki f(x) fonksiyonu için;


A) 

limx→–4+ f(x)

B) 

limx→–4–  f(x)

C) 

limx→–4  f(x)

Değerlerini bulunuz.


Çözüm:

Fonksiyon iki parçadan oluşmaktadır. 1. Parça negatif yönden gelerek (-4, 3) noktasında sonlanan parçadır. 2. Parça x ekseninin pozitif tarafından gelen ve (-4, 1) noktasında sonlanan parçadır.

x = 4 noktasına sağdan giderken alttaki parçayı, soldan yaklaşırken üstteki parçayı kullanırız. Fonksiyon bu noktalara göre farklı biçimlerde tanımlanmıştır.


A) 

limx→–4+  f(x) = 1

B) 

limx→–4–  f(x) = 3

C) Sağ ve sol limitler eşit olmadığından x = –4 noktasında limit yoktur.


Örnek – 3 

Grafikten_LimitS12I3


Yukarıda grafiği verilen f(x) fonksiyonu için;

A) x = -3 noktasındaki limiti

B) x = 2 noktasındaki limiti

C) x = 4 noktasındaki limiti bulunuz.


Çözüm:

x = - 3 noktasındaki limiti inceleyelim.

Bu noktada limitin var olması için x = -3 değerine karşılık gelen y değerine grafiği hem sağdan hem de soldan takip ederek gelebilmemiz gerek. Yani grafik çizgisini bir kalemle x = -3 değerinin sağından ve solundan takip edersek aynı y değerine gelebilmeliyiz.

Grafikten_LimitS12I4


A)

x → -3 limitini inceleyeceğimiz fonksiyon parçaları yeşil renk ile gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü gibi ok yönünde çizgileri takip edersek y = 1 değerine gelmekteyiz.

Bu durumda;

limx→–3–  f(x) = 1

limx→–3+  f(x) = 1

limx→–3   f(x) = 1


B)

Grafikten_LimitS12I5


x = 2 noktasındaki limiti mor çizgiler üzerinde inceleyeceğiz. Soldan yaklaşırken üstteki parçayı, sağdan yaklaşırken alttaki parçayı kullanacağız.

x = 2 değerine soldan yaklaştığımızda f(x) değeri 2’ye yaklaşmaktadır.

x = 2 değerine sağdan yaklaştığımızda f(x) değeri 1’e yaklaşmaktadır.


Buna göre;

limx→2–  f(x) = 2

limx→2+ f(x) = 1


Sağ ve sol limitler eşit olmadığından fonksiyonun bu noktada limiti yoktur.


C)

Grafikten_LimitS12I6


Fonksiyonun x = 4 noktasındaki limitini incelerken mavi çizgileri takip edeceğiz. Soldan yaklaşmada (2, 4) aralığındaki grafiği, soldan yaklaşmada, [4, ∞] parçasını kullanacağız.


Buna göre soldaki parçayı takip ederek x = 4 değerine yaklaştığımızda y değeri – 1 ‘e yaklaşmaktadır.

limx→4–  f(x) = -1

Sağdaki parçayı takip ederek x = 4 değerine yaklaştığımızda y değeri – 2 ‘ye yaklaşmaktadır.

limx→4+ f(x) = -2

Sağ ve sol limitler eşit olmadığından x = 4 için limit yoktur.Örnek – 4 

Grafikten_LimitS12I7


A) Şekildeki grafikte x = 6 ve x = 10 noktalarındaki limitleri bulunuz.

B) x = -7 noktasındaki limiti inceleyiniz.

Çözüm:

A)

Grafik üç parçadan oluşmaktadır.

x = 6 noktasına yaklaşırken yeşil renkteki çizgiler takip edilir.

Grafikten_LimitS12I8


Sağdan ve soldan bu çizgileri takip ederek x = 6 değerime yaklaştığımızda y değeri 8’e yaklaşmaktadır.

limx→6–  f(x) = 8

limx→6+ f(x) = 8

limx→6  f(x) = 8


x = 10 noktasındaki limiti bulurken mor renkli çizgiyi takip ederiz.


Grafikten_LimitS12I9


x = 10 noktasına sağdan ve soldan yaklaştığımızda y değeri 5 olmaktadır. Sağ ve sol limitler eşit ve 5’dir. Sağ limit sol limite eşit olduğundan;

limx→10 f(x) = 5 tir.

B)

Grafikten_LimitS12I10


x = - 7 noktasındaki limiti incelerken mavi çizgileri takip ederiz.

Üstteki parça x = -7 değerine yaklaşırken, y değeri 5’e yaklaşmaktadır.

Alttaki parça x = - 7 değerine yaklaşırken, y değeri 3’e yaklaşmaktadır.

Sağ limit 5, sol limit 3’tür. Sağ ve sol limitler eşit olmadığından fonksiyonun bu noktada limiti yoktur.


Limit ve Grafik

Parçalı Fonksiyonların Limiti

Limitlerde BelirsizlikSANATSAL BİLGİ

28/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Gökhan
Daha iyi bir anlatım gerçekten olamazdı. Emekleriniz için teşekkürler.
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI