İŞÇİ HAVUZ PROBLEMLERİ

Ortaöğretim Matematik dersi, denklem kurma problemleri. İşçi – havuz problemleri. İşçi sayısı, kapasite ve iş süresi ilişkisi. Muslukların havuzu doldurma süresi ve kapasite ilişkisi. Çözümlü sorular.


Soru – 1 

Eşit kapasiteli belli sayıdaki işçi bir işi 5 günde yapabilmektedir. Bu işçilere 6 kişi daha katılırsa aynı işi 2 gün daha erken bitirmektedirler.

Buna göre başlangıçtaki işçi sayısı kaçtır?

A) 5                  B) 9                C) 12

D) 15                E) 18


Soru – 2 

Kapasiteleri aynı olan işçilerden 5’i işten ayrılıyor ve işin zamanında tamamlanabilmesi için geri kalan işçiler kapasitelerini % 10 artırmak zorunda kalıyorlar.

Buna göre başlangıçtaki işçi sayısı kaçtır?

A) 10             B) 20               C) 30

D) 40             E) 50


Soru – 3 

Aylin bir işi günde 6 saat çalışarak 12 günde, Ebru aynı işi günde 8 saat çalışarak 6 günde bitirebilmektedir.

İkisi birlikte günde 6 saat çalışırlarsa işi kaçıncı gün bitirirler?

A) 2              B) 4                  C) 5

D) 6              E) 8


Soru – 4 

Mehmet bir işin yarısını bitirdikten sonra aynı hızla 6 gün daha çalışınca geriye işin 1/5 i kalıyor.

İşin kalanını Mahmut 6 günde bitiriyor.

Buna göre ikisi birlikte bu işi kaç günde bitirir?

A) 5                 B) 6                    C) 8

D) 10               E) 12


Soru – 5 

Bir işi aynı kapasitedeki 8 işçi 24 günde yapabilmektedir. 8 işçi 3 gün çalıştıktan sonra işçilerden 2’si ayrılıyor. Kalan 6 işçi 3 gün daha çalışıyor ve ardından bu işçilere aynı kapasitedeki 4 işçi dahil oluyor ve bu şekilde işi bitiriyorlar.

Buna göre işin tamamı kaç günde bitmiştir?

A) 30                B) 21                  C) 18

D) 16                E) 15


Soru – 6 

Bir işi Cem 10 günde, Mahmut 15 günde bitirebilmektedir. İkisi birlikte x gün çalıştıktan sonra Cem işten ayrılıyor. Kalan işi Mahmut tek başına bitiriyor.

İşin tamamı 12 günde bittiğine göre x kaçtır?

A) 2               B) 3               C) 4

D) 5               E) 6


Soru – 7

Boş bir havuzu A musluğu tek başına 45 saatte, B musluğu tek başına 40 saatte, C musluğu tek başına 50 saatte doldurmaktadır. 

Bu musluklardan A musluğunun debisi 1/3 oranında azalır, B musluğunun debisi %50 artar ve C musluğunun debisi %20 azalırsa bu üç musluk boş havuzu kaç saatte doldururlar.

A) 18              B) 15               C) 12

D) 10              E) 8


Soru – 8

Boş bir havuzu A musluğu tek başına 40 saatte, B musluğu tek başına 60 saatte, C musluğu tek başına 48 saatte doldurmaktadır.

Bu muslukların üçü birden açıldıktan 8 saat sonra A musluğunun suyu kesiliyor, 18 saat sonra B musluğunun suyu kesiliyor, 24 saat sonra C musluğunun suyu da kesiliyor.

Buna göre havuzun kaçta kaçı dolmuştur?

A) 1/1              B) 5/6               C) 2/3

D) 1/2              E) 1/3


Soru – 9 

Bir havuzu kapasiteleri eşit A, B, C muslukları birlikte 24 saatte doldurmakta, deponun dibindeki D musluğu ise 24 saatte boşaltmaktadır.

Havuza A, B, C muslukları ile aynı kapasitede 4. bir doldurucu musluk ilave edilirse havuzun taşmaması için D musluğunun kapasitesinin en az yüzde kaç artırılması gerekir?

A) 30              B) 28                C) 25

D) 20              E) 10


Soru – 10 

480 m3  lük bir havuzu A ve B muslukları doldurmakta, C musluğu boşaltmaktadır.

A musluğu 1 saatte 20 m3, B musluğu 1 saatte 30 m3, C musluğu 1 saatte 40 m3 su akıtmaktadır.

Havuz boş iken 3 musluk birlikte açılırsa havuz kaç saatte dolar?

A) 12                B) 16                C) 24

D) 36                E) 48


Soru - 11

Havuz problemleri_t2i11


Şekildeki gibi bir depoyu A musluğu tek başına 12 saatte, B musluğu tek başına 20 saatte, C musluğu tek başına 30 saatte dolduruyor. Deponun tabanından 1/3 yükseklikte bulunan 1. Musluk deponun 2/3 ünü 8 saatte, tabandan 2/3 yükseklikte bulunan 2. Musluk kendi hizasına kadar olan 1/3 lük kısmı 6 saatte boşaltmaktadır.

Havuz boş iken bu 5 musluk birlikte açılırsa depo kaç saatte dolar.

A) 36           B) 32            C) 24

D) 20           E) 18


Soru – 12 

Boş bir havuzu A musluğu 12 saatte, B musluğu 16 saatte doldurabilmektedir. Havuzun tabanındaki C musluğu ise t saatte boşaltmaktadır.

Havuz boş iken 3 musluk birlikte açıldığında havuz 48 saatte dolduğuna göre C musluğu dolu havuzu kaç saatte boşaltmaktadır?

A) 8               B) 12                C) 16

D) 24             E) 32


Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

03/09/2019  

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI