KESİRLER VE ÖZELLİKLERİ

Kesirlerle ilgili özellikler, formüller, kesir çeşitleri, basit, bileşik, tamsayılı kesirler. Kesirleri genişletme ve sadeleştirme.

a, b ɛ Z ve b ≠ 0 olmak üzere


a İfadesine kesir denir.
b
a ya kesrin payı, b ye ise kesrin paydası denir.

b = 0 olursa ifade tanımsız olur.

a = 0 isea= 0 olur.
b


   

  

Kesir Çeşitleri

Basit Kesir

Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir.

5
,1
,-3
,-4 kesirleri birer basit kesirdir.
9
7
2
6
Bileşik Kesir

Payı paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir.

7
,9
,11
,-3kesirleri birer bileşik kesirdir.
2
7
4
6
Tamsayılı Kesir

Bir tamsayı ile birlikte yazılan kesirlerdir.

Bileşik kesirler aynı zamanda birer tamsayılı kesirlerdir.

31
, 42
, -12 kesirleri birer tamsayılı kesirdir.
7
5
6
a, b, c ɛ Z olmak üzere 


ab
= ac + b
c
c
Kesri Genişletme

Bir kesrin pay ve paydasının aynı sayı ile çarpılması işlemine, kesrin genişletilmesi denir. Genişletme işlemi sonucunda, kesrin değeri değişmez.

k≠ 0 olmak üzere a
=a.k
b.k
bKesri Sadeleştirme

Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayıya bölme işlemine kesrin sadeleştirilmesi denir. Sadeleştirme işlemi sonucunda kesrin değeri değişmez.

k ≠ olmak üzere a
= a:k
b:k
b     

Bileşik Kesri Tamsayılı Kesre Çevirme


a kesri bir bileşik kesir olsun. Bu kesri tam sayılı kesre çevirmek için,
bkesrin payı paydasına bölünür. Bölüm tam sayı kısmı olarak alınır. Kalan, paya yazılır. Payda değiştirilmez.Tamsayılı Kesri Bileşik Kesre Çevirme

cd 
bTamsayılı kesrini bileşik kesre çevirmek için tamsayı kesrin paydası ile çarpılır, pay ile toplanarak paya yazılır. Payda aynen kalır.

cd
= bc + d
b
b
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

Örnek-1.


34 kesrinin bileşik kesre çevrilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
7A)17 
                               B)4
                           C)21
7
21
7D)25
                              E)28
7
7
ÇÖZÜM.

34
= 3.7 + 4
= 25
7
7
7
Cevap D seçeneğidir.


Örnek-2.


72 kesrinin en sade şekli aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
60
A) 36
                              B) 18
                              C) 6
5
15
15
D) 4
                              E) 18
30
5   

Çözüm


Pay ve paydayı 4 ile bölelim

72
= 72:4
= 18
15
60:4
60Bu kez pay ve paydayı 3 ile bölelim.

=18
=18:3
=6
5
15:3
15
Cevap C seçeneğidir.


Örnek-3.


Aşağıdaki kesirlerden hangisi 


3 kesrine denktir.
7A) 21
                                  B) 12
                         C) 9
14
21
6D) 18
                                 E) 24
56
35     

Çözüm


A seçeneğinde kesrin paydası 7’nin katı değil A seçeneği olamaz.

B seçeneğinde kesrin payı 4 ile paydasının 3 ile çarpılmış olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla B seçeneği de olamaz.

C seçeneğinde kesrin payı 3 ile paydası 2 ile çarpılmış C seçeneği de olamaz.

D seçeneğinde payı 6 ile paydası 5 ile çarpılmış D seçeneği de farklı bir kesir.

E seçeneğinde kesrin pay ve paydasını 8 ile bölersek


24:8
=3
7
56:8
Dolayısıyla cevap E seçeneğidir.

Örnek-4

Değeri 3 olan bir kesrin payına 5 eklenip,
4
paydasından 4 çıkarılırsa kesrin yeni değeri 


11oluyor. 
4Buna göre ilk kesir aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A)1
                           B)3
                               C)6
8
4
2D)12
                       E)9
12
16
ÇÖZÜM


Değeri 3 olan bir kesri 
43k biçiminde gösterebiliriz.
4k
Bu kesrin payına 5 ekler, paydasından 4 çıkarırsak;


3k +5 kesrini elde ederiz. 
4k -4
3k +5
= 11
4
4k -4
12k + 20 = 44k -44


32k = 64

k =2

k değerini kesirde yerine koyalım.


3k
=3.2
=6
8
4.2
4k     

Cevap C seçeneği olur.

SANATSAL BİLGİ

03/09/2016
  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Derya
Çok güzel olmuş
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI