KÜMELER ÇÖZÜMLÜ TEST

9. sınıflar ve ygs matematik konusu. Kümelerin kesişim, birleşim, tümleme özellikleri ve küme problemleri konularını kapsayan çözümlü test.

Soru - 1. 

Bir sınıfta bulunan öğrencilerin 17’si bale kursuna, 13’ü tiyatro kursuna gitmektedirler. Her iki kursa birden giden öğrenci sayısı 5, hiç kursa gitmeyen öğrenci sayısı 6 olduğuna göre sınıf mevcudu kaç kişidir.


A)45                  B)42              C) 36

D)31                  E)25


Soru - 2. 

42 kişilik bir grupta 12 kişi Pamukkale’yi, 24 kişi Peribacaları bölgesini gezmek istiyor. Her iki bölgeyi de görmek isteyenlerin sayısı 6 dır.

Buna göre Pamukkale’yi veya Peribacalarını gezmek istemeyenlerin sayısı kaç kişidir?


A) 6                  B)9                C)12

D)15                 E)18


Soru - 3. 

Bir toplulukta bulunan kişiler bilgisayar, muhasebe ve İngilizce kursuna giden kişilerden oluşmaktadırlar. Sadece bir kursa giden kişi sayısı 36, her üç kursa giden kişi sayısı 8 dir.

Topluluk 72 kişiden oluştuğuna göre sadece iki kursa giden kişi sayısı kaçtır.


A) 28                  B)32                 C)36

D)40                   E)45


Soru - 4. 

Fransızca, Rusça ve İspanyolca bilenlerin bulunduğu bir grupta Fransızca bilenlerin sayısı 16, Rusça bilenlerin sayısı 12, İspanyolca bilenlerin sayısı ise 17 dir. Her üç dili bilenlerin sayısı 6 dır.

Bu grupta toplam 63 kişi olduğuna göre, iki dil bilenlerin sayısı kaçtır.

A) 21                  B)18                  C)15

D)12                   E)9


Soru - 5. 

Bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerden 10 fazladır. Kız öğrencilerin %30 u, erkek öğrencilerin %40 ı gözlüklüdür.

Gözlüksüz kız öğrenci sayısı 28 olduğuna göre, gözlüksüz erkek öğrenci sayısı kaçtır?

A) 24                  B)18              C)15

D)12                   E)9


Soru - 6. 

60 kişilik bir sınıfta fizik dersinden geçenler sınıf mevcudunun %40 ına, kimya dersinden geçenler sınıf mevcudunun %50 sine, biyoloji dersinden geçenler sınıf mevcudunun %60 ına eşittir. 4 kişi her üç dersten kalmış 6 kişi her üç dersi de geçmiştir. 

Buna göre, sadece bir dersten geçen öğrenci sayısı kaçtır?

A)10                B)11               C)15

D)18                E)22


Soru - 7. 

A = {1, 8, {15}, 3, {12}, 7, 9} olduğuna göre A kümesinin en az 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?


A) 23                B)26              C) 29

D)32                 E)35


Soru - 8. 

Öz alt küme sayısı 255 olan bir kümenin 6 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

A) 32                B)28                   C)24

D)20                 E)18


Soru - 9. 

s(A – B) = 5

s(B – A) = 8

s(AUB)’ = 3

s(E) = 21 olduğuna göre, s(A∩B) kaçtır?


A) 5                    B)6                   C)7

D)8                     E)9


Soru - 10. 

40 kişilik bir grupta futbol oynayanlar her iki oyunu oynayanların 5 katı, basketbol oynayanlar her iki oyunu oynayanların 3 katıdır. Her iki oyunu oynamayanların sayısı 4 tür.

Buna göre bu grupta basketbol oynamayan kaç kişi vardır.

 

A)12                  B)16                     C)18

D)20                  E)24TEST ÇÖZÜMLERİSANATSAL BİLGİ

02/01/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI