LİMİT TEST ÇÖZÜMLERİ

12. sınıflar matematik dersi. Limit kavramı, limit özellikleri, parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların limiti, limitlerde sonsuzluk ve belirsizlik ile ilgili testin çözümleri.Çözüm – 1 

Polinom şeklindeki fonksiyonların x = a nokasındaki limitleri f(a) ile bulunur.

f(x) = 3x2 – 4x + 9

= 3.22 – 4.2 + 9

= 13

Doğru Cevap E seçeneği.


Çözüm – 2 

f(x) = 4x2 – 5, x < 2 ise

f(x) = 3x + 5, x≥ 2 ise

f(x) fonksiyonunun kritik noktası 2’dir. Fonksiyon x’in 2’den büyük veya küçük oluşuna göre 2 şekilde tanımlanmaktadır.

Bu tip fonksiyonları çözerken sağdan ve soldan yaklaşımın limitlerini ayrı ayrı hesaplamamız gerekir.

x’e soldan yaklaştığımızda 4x2 – 5 fonksiyonunu kullanırız.

Limx→2-  (4x2 – 5) = 4.22 – 5

Limx→2-  (4x2 – 5) = 11


x’e sağdan yaklaştığımızda 3x + 5 fonksiyonunu kullanırız.

Limx→2+ = 3x + 5 = 3.2 + 5 = 11

Sağ ve sol limitler eşit olduğundan f(x) fonksiyonunun x →2 için limiti 11’dir.

Doğru Cevap C seçeneği.


Çözüm – 3 

Limitler_T1C3Seçenekleri inceleyelim

A) Limx→-6-  f(x) = 2

  Yeşil renkli parçayı soldan takip ederek x = -6 noktasına geldiğimizde y = 2 olmaktadır. A seçeneği doğrudur.

B) Limx→4+  f(x) = 2

Mavi renkli parçayı sağdan takip ederek x = 4 noktasına geldiğimizde y değeri 2 olmaktadır. B seçeneği doğrudur.

C) Limx→8  f(x) = 0

Mor renkli çizginin her iki ucundan x = 8 değerine doğru gelirsek y değeri 0 olmaktadır. C seçeneği doğrudur.

D) Limx→6  f(x) = -2

Mavi renkli çizgiyi ucundan takip ederek x = 6 noktasına gelirsek y değeri – 2 olmaktadır. Mor renkli çizgiyi ucundan takip ederek x = 6 noktasına gelirsek y = –4 olmaktadır. x = 6 noktası fonksiyon için bir kritik noktadır. Fonksiyon bu noktada sağdan ve soldan farklı biçimlerde tanımlanmıştır. Sağ limit, sol limite eşit olmadığından fonksiyonun bu noktada limiti yoktur. D seçeneği yanlıştır.


E) Limx→-6+ f(x) = 2

-6 noktasına sağdan yaklaşırken kırmızı çizgiyi takip ederiz. x = –6 olduğunda y = 2 olduğundan E seçeneği doğrudur.


Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 4 

Limitler_T1C4Şekildeki grafikle ilgili olarak;

I. Limx→–7 f(x) = 3

II. Limx→ 4+ f(x) = 6

III. Limx→7 f(x) = –2

IV. Limx→4 f(x) = 6


I. ifade doğrudur. -7 noktası tek parça üzerinde tanımlıdır. Bu parçanın her iki ucundan x = -7 noktasına gelirsek y değeri 3 olmaktadır.

II. ifade yanlıştır. Limx→ 4+  f(x) = 3'tür.

III. ifade doğrudur. Sağ taraftaki grafik parçasının her iki ucundan x = 7 noktasına gelirsek = -2 olmaktadır.

IV. ifade yanlıştır. Bu noktada sağdan limit 3, soldan limit 6’dır. Sağ ve sol limitler farklı olduğundan fonksiyonun bu noktada limiti yoktur.

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 5 

Limitler_T1C5A


x = 4 için 0/0 belirsizliği oluşmaktadır.

x2 + x – 20 = (x - 4)(x + 5)

x2 – 7x + 12 = (x – 3)(x – 4)

olduğundan;

Limitler_T1C5B


Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 6 

Limitler_T1C6


  belirsizliği oluşur.
Fonksiyonu çarpanlarına ayıralım.

x2 – 2x – 15
x – 5= (x + 3)(x – 5)
x – 5
= x + 3

f(x) fonksiyonu x + 3 e eşittir.

limx→+∞  (x + 3) = ∞ + 3 = ∞ olur.

Doğru cevap B seçeneği.


Çözüm – 7 

Limitler_T1C7A


∞/∞ belirsizliği oluşmaktadır.


Rasyonel ifade üzerinde bir dizi işlem yapalım.

Pay ve paydayı x2 ye bölelim.

Limitler_T1C7B


= 6 + 0 - 0
2 + 0 + 0
= 6 = 3
2
Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 8 

Limitler_T1C8


=Belirsizliği vardır.

Limitler_T1C8BYukarıda herbir terimin ve terimlerin pay ve paydasındaki ifadelerin limit değeri aşağıda verilmiştir.

limx→∞  3x2 = ∞

limx→∞ 1 = 1

limx→∞ 5= 0
x2
limx→∞ 2 = 0 
xBu sonuçları yerine yazarsak limit aşağıdaki gibi olur.

=  + 0
1 + 0
= ∞

Doğru cevap A seçeneği.

 

Çözüm – 9 

Limitler_T1C9


∞/∞ belirsizliği vardır.

Rasyonel ifade üzerinde bir dizi düzenleme yapalım.

Limitler_T1C9B

Yukarıda paydada x'in çarpan parantezindeki 1 ve 0'lar limit değerleridir. 

= 1 
+ 1
x2
xBu ifadelerin limit değerleri de 0'a eşittir.

= 0 + 0

= 0

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 10 

f(x) = mx + 12, x < -2 ise

f(x) = 6 , x = -2 ise

f(x) = nx – 2, x > -2 ise

f(x) fonksiyonu x = 2 noktasında sürekli ise;

f(-2) Limx→-2 = f(-2) olmalıdır.

f(-2) = 6 olduğundan, sağ ve sol limitler 6'ya eşit olmalıdır.


limx→-2- mx + 12 = 6

limx→-2+ nx – 2 = 6 olmalıdır.

limx→-2- mx + 12 = 6 ise -2m + 12 = 6

-2m = -6

m = 3 olur.

limx→-2+ nx – 2 = 6 ise -2n – 2 = 6

-2n = 8

n = - 4 

m + n = - 1 olur.

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 11 

f(x) = x2 + 1

g(x) = 4x – 2 

Olduğuna göre;

limx→3 5.f(x) + Limx→3 4.g(x)

İşlemini yapmanın pratik yolunu kullanalım.

limx→3 (x2 + 1) = 10

limx→3 (4x – 2) = 10

limx→3 5.f(x) + Limx→3 4.g(x)

= 5. Limx→3 f(x) + 4. Limx→3 g(x)

= 5.10 + 4.10

= 90

Doğru cevap E seçeneği.


Çözüm – 12 

f(x) = x3 + 2x2 – 5

g(x) = x2 – 4x + 5limx→3 f(x) = 27 + 18 – 5 = 40

limx→3 g(x) = 9 – 12 + 5 = 2

limx→3f(x)
g(x)
= limx→3 f(x)
limx→3 g(x)
= 20

Doğru cevap D seçeneği.


Çözüm – 13 

Limitlerin mutlak değer özelliğinden;

limx→3 (|x – 4|) 

= |limx→3 (x – 4)|

Şimdi mutlak değer içine almadan Limx→3 f(x) değerini bulalım

Limx→3 (x – 4) = 3 – 4 = -1

Şimdi bulduğumuz değerin mutlak değerini alalım.

|limx→3 (x – 4)|= | - 1| = 1

Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 14 

Limitler_T1C14


x yerine 2 koyarsak 0/0 belirsizliği oluşur.

İfadeyi çarpanlarına ayırırsak;

x6 – 64 
= (x3 + 8)(x3 – 8)
x3 – 8
x3 – 8
= x3 + 8 sonucunu elde ederiz. Bunu limit ifadesinde yerine koyarsak;

limx→2 (x3 + 8) = 8 + 8 = 16 buluruz.


Doğru cevap C seçeneği.


Çözüm – 15 

Limitler_T1C15


Bu ifadede x = 4 değerini yerine koyarsak 0/0 belirsizliği oluşur.


Rasyonel ifadenin pay ve paydasını 5 + √4x + 9  ile çarpalım.

Limitler_T1C15BŞimdi x yerine 4 değerini koyarsak;

5 + √16 + 9 
-2= 10
-2= -5 bulunur.


Doğru cevap B seçeneği.


Test Soruları

Limit Konu Anlatımı

Süreklilik Konu Anlatımı
SANATSAL BİLGİ

27/10/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI