NEHİR AKINTI PROBLEMLERİ

Ygs ve 9. Sınıflar matematik konusu. Denklem kurma problemleri. Hız ve hareket konularından nehir – akıntı problemleri. Çözümlü sorular.


S1. 

Nehir Problemleri

Akıntı hızının 6 m/da olduğu bir nehirde dakikada 30 m yüzen bir yüzücü A noktasından nehrin akış yönü ile aynı doğrultuda yüzmeye başlıyor ve bir müddet sonra tekrar A noktasına gelerek nehirden çıkıyor. Yüzücü 40 dakika nehirde kaldığına göre su içinde almış olduğu toplam yol kaç m’dir?A) 540                       B)576                      C)762

D)1121                      E)1152


S2. 

Nehir Problemleri2


Dakikada 35 m hızla yüzen bir yüzücü akıntı hızının Va olduğu bir nehirde A noktasından B noktasına 18 dakikada gidip, 24 dakikada döndüğüne göre, bu nehrin akıntı hızı Va kaç m/da dır?


A) 3                            B)4                         C)5

D)6                             E)7


S3

Nehir Problemleri3

Akıntı hızının 7 m/da olduğu bir nehirde Vy hızı ile yüzen bir yüzücü A noktasından B noktasına 21 dakikada gidip 28 dakikada döndüğüne göre bu yüzücünün hızı Vy kaç m/da dır?A) 49                             B)42                        C)36

D)30                              E)24


S4. 

nehirakinti1


Akıntı hızının 6 m/da olduğu 600 m genişliğindeki bir nehirde, A noktasından karşı kıyıya nehre dik doğrultuda yüzmeye başlayan bir yüzücü, karşı kıyıya A noktasının 240 m aşağısında çıktığına göre, bu yüzücünün hızı kaç m/da dır?


A) 35                           B)20                            C) 15

D)12                            E)10


S5. 

nehirakinti2

900 m genişliğindeki bir nehrin kıyısındaki bir A noktasından nehrin karşı kıyısına geçmek için nehre dik doğrultuda yüzmeye başlayan yüzücü karşı kıyıya A noktasının 300 m aşağısında kalan bir noktadan çıkıyor. Yüzücünün hızı 36 m/da olduğuna göre, akıntı hızı kaç m/da dır.


A) 6                              B)8                            C)10

D)12                             E)14S6. 

nehirakintis6


Bir nehrin kıyısındaki bir A noktasından nehrin karşı kıyısında yer alan ve A noktasının 75 m yukarısında yer alan B noktasına doğru nehir kıyısıyla arasında 53  açı yapacak şekilde yüzmeye başlayan bir yüzücü, karşı kıyıya A noktasının tam karşısında çıkıyor. 

Nehrin genişliği 500 m ve yüzücünün karşı kıyıya ulaşma süresi 25 dakika olduğuna göre nehrin hızı kaç m/da dır.(sin53 = 0.8, cos53=0,6)


A) 6                              B)8                             C)12

D)14                             E)18


S7. Bir kayık bir nehrin A noktasından aynı kıyıdaki B noktasına 5/3 saatte gidip, 7/3 saatte dönüyor. Kayık hızı 24 km/sa olduğuna göre, akıntı hızı kaç km/sa tir?


A)1                                B)2                          C)3

D)4                                E)5


S8. 

540 m genişliğindeki bir nehirde karşı kıyıya geçmek isteyen yüzücü akıntı hızının Va = 5 m/da olduğu nehirde, girdiği noktanın tam karşısında karşı kıyıya çıkıyor.


Yüzücü karşı kıyıya 45 dakikada çıktığına göre yüzücünün hızı kaç m/da dır?


A) 5                                B)7                       C)9

D)11                               E)13


S9

760 m genişliğindeki bir nehirden karşıya geçmek üzere Vy = 25 m/da hız ile nehre giren yüzücü, girdiği noktanın tam karşısında karşı kıyıya çıkıyor. Yüzücünün karşı kıyıya çıkma süresi 38 dakika olduğuna göre akıntı hızı kaç m/da dır?

A) 15                              B)12                      C)9

D)7                                E)5S10. 60 m/da hıza sahip bir kayık nehrin karşı kıyısına geçmek üzere bir A noktasından nehre dik hareket ediyor. Bu kayık karşı kıyıya A noktasının 300 m altında varıyor.

Nehrin genişliği 1800 m olduğuna göre akıntı hızı kaç m/da dır?

A) 15                                 B)14                         C)13

D)12                                  E)10


TEST ÇÖZÜMLERİ
SANATSAL BİLGİ

26/12/2016

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
kurar
sorular daha ilgi çekici ve biraz daha seçici olmalıdır.
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI