ÖNERMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

9. sınıflar ve ygs matematik dersi. Mantık konusu. Önermeler, bileşik önermeler, koşullu önermeler, önermelerin özellikleri, niceleyiciler ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1

p, q, r önermeleri aşağıdaki şekildedir.

p: "3:2 + 4 <5"

q: "8.4-12 = 20"

r: "her tam çemberin çevresi 360° dir"

Buna göre;

(p Λ q’)V(p’ Λq)

İşlemi aşağıdakilerden hangisine denktir?


A) p Λ p’

B) p V q’

C) q Λ r

D) q Λ r’

E) p V r’


Soru – 2 

p: "Aslı sabah elini yıkadı mı?"

q: "Annesi Aslı’ya ders çalışmasını söylesin"

r: "Aslı’nın boyu 1,70’tir"

s: "Aslı’nın en sevdiği çiçek hangisidir?"

Yukarıdaki ifadelerin hangileri bir önermedir.

A) Yalnız p

B) Yalnız r

C) p ve q

D) p, q ve r

E) r ve s


Soru – 3 

Aşağıda üç adet önerme yer almaktadır.

p: "3 asal bir sayıdır"

q: "5 sayısının 3 katının 2 eksiği 13’tür"

r: "7 çift sayıdır"

Buna göre aşağıdakilerden hangilerinin doğruluk değeri 1’e eşittir?


I. (p Λ q’) V (q’ Λ p)

II. (r V q) Λ (r’ V p)

III. (q Λ r) V (r Λ p’)

IV. (p’ V r’) Λ (p V p’)


A) Yalnız I

B) I ve II

C) III ve IV

D) II ve IV

E) II, III ve IV


Soru – 4 

p: " 3’ün karesi 9’dur"

q: "Türkiye’nin en soğuk bölgesi Güneydoğu Anadolu’dur"

r: "Türkiye Cumhuriyetini Atatürk kurmuştur"

Yukarıda üç önerme verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu 1’dir.


I. p → q

II. (p → q) V (q V r)

III. (p V q) → (p Λ q’)

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III


Soru – 5 

 p: "52 + 2 = 25"

q: "1 – 42 > 0"

r: "3 – 5 < 0"

Yukarıda verilen önermelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangilerinin doğruluk değeri 1’e eşittir?

A) p ↔ r

B) q ↔ r’

C) r’↔ q’

D) p’ ↔ q

E) p ↔ q


Soru – 6 

p: "x ϵ Z, x2 + 6 < 20"

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 0’dır?

A) p(1)

B) p(2)

C) p(-4)

D) p(-3)

E) p(-2)


Soru – 7 

p: "x ϵ Z+, 3x + 2 < 10"

p açık önermesinin doğruluk kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 6                    B) 5                     C) 4

D) 3                    E) 2


Soru – 8 

p: "x, y ϵ N, x + 3y = 10"

iki bilinmeyenli açık önermesi veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu önermenin doğruluk değerini 1 yapar?


A) p(3, 1)

B) p(2, 3)

C) p(3, 3)

D) p(5, 2)

E) p(4, 2)


Soru – 9 

Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1’dir?

A) p: "∀ x ϵ N , x2 – 4 > 0"

B) q: "∀ x ϵ N+, x ≥ 0"

C) r: "∀ x ϵ R, x3 /2 = 2k + 1" (k ϵ N)

D) s: "∀ x, y ϵ R, x2 + y2 > 1"

E) t: "∀ x ϵ Z- , 3 – x3 > 0"


Soru – 10 

Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 0’dır?

A) p: "Ǝ x ϵ N, x3 <0"


B) q: "Ǝ x ϵ Z, x2 -10 <0"


C) r: "Ǝ x, y ϵ R, x2 – y2 <0"


D) s: "Ǝ x, y ϵ Z-, x2 - y2 > 0"


E) t: "Ǝ x, y ϵ R,y – x < 0"
3
Soru – 11

Aşağıda önermelerle ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) (p v q)’ ≡ p’ Λ q’ 

B) (p Λ q )’ ≡ p’ v q’ 

C) (p V q) Λ (p V r) = p V (q Λ r) 

D) (p Λ q) V (p Λ r) = p Λ (q V r) 

E) (p Λ q) V (p Λ r) = p Λ (q Λ r) 


Önermeler Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

26/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Ahmetcan Kadıoğlu
Proje Ödevi için 1'e 1. :) Teşekkürler
Yiğit CEYLAN
Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bu çalışmada kimin emeği geçtiyse teker teker teşekkürlerimi sunuyorum bir öğrenci olarak sizin sayenizde bilgi sahibi oldum teşekkür ederim... Yiğit CEYLAN
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI