ÖNERMELER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

9. sınıflar ve ygs matematik dersi. Mantık konusu. Önermeler, bileşik önermeler, koşullu önermeler, önermelerin özellikleri, niceleyiciler ile ilgili çözümlü sorular.


Soru – 1

p, q, r önermeleri aşağıdaki şekildedir.

p: "3:2 + 4 <5"

q: "8.4-12 = 20"

r: "her tam çemberin çevresi 360° dir"

Buna göre;

(p Λ q’)V(p’ Λq)

İşlemi aşağıdakilerden hangisine denktir?


A) p Λ p’

B) p V q’

C) q Λ r

D) q Λ r’

E) p V r’


Soru – 2 

p: "Aslı sabah elini yıkadı mı?"

q: "Annesi Aslı’ya ders çalışmasını söylesin"

r: "Aslı’nın boyu 1,70’tir"

s: "Aslı’nın en sevdiği çiçek hangisidir?"

Yukarıdaki ifadelerin hangileri bir önermedir.

A) Yalnız p

B) Yalnız r

C) p ve q

D) p, q ve r

E) r ve s


Soru – 3 

Aşağıda üç adet önerme yer almaktadır.

p: "3 asal bir sayıdır"

q: "5 sayısının 3 katının 2 eksiği 13’tür"

r: "7 çift sayıdır"

Buna göre aşağıdakilerden hangilerinin doğruluk değeri 1’e eşittir?


I. (p Λ q’) V (q’ Λ p)

II. (r V q) Λ (r’ V p)

III. (q Λ r) V (r Λ p’)

IV. (p’ V r’) Λ (p V p’)


A) Yalnız I

B) I ve II

C) III ve IV

D) II ve IV

E) II, III ve IV


Soru – 4 

p: " 3’ün karesi 9’dur"

q: "Türkiye’nin en soğuk bölgesi Güneydoğu Anadolu’dur"

r: "Türkiye Cumhuriyetini Atatürk kurmuştur"

Yukarıda üç önerme verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki işlemlerden hangilerinin sonucu 1’dir.


I. p → q

II. (p → q) V (q V r)

III. (p V q) → (p Λ q’)

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III


Soru – 5 

 p: "52 + 2 = 25"

q: "1 – 42 > 0"

r: "3 – 5 < 0"

Yukarıda verilen önermelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangilerinin doğruluk değeri 1’e eşittir?

A) p ↔ r

B) q ↔ r’

C) r’↔ q’

D) p’ ↔ q

E) p ↔ q


Soru – 6 

p: "x ϵ Z, x2 + 6 < 20"

olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 0’dır?

A) p(1)

B) p(2)

C) p(-4)

D) p(-3)

E) p(-2)


Soru – 7 

p: "x ϵ Z+, 3x + 2 < 10"

p açık önermesinin doğruluk kümesinin eleman sayısı kaçtır?

A) 6                    B) 5                     C) 4

D) 3                    E) 2


Soru – 8 

p: "x, y ϵ N, x + 3y = 10"

iki bilinmeyenli açık önermesi veriliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu önermenin doğruluk değerini 1 yapar?


A) p(3, 1)

B) p(2, 3)

C) p(3, 3)

D) p(5, 2)

E) p(4, 2)


Soru – 9 

Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 1’dir?

A) p: "∀ x ϵ N , x2 – 4 > 0"

B) q: "∀ x ϵ N+, x ≥ 0"

C) r: "∀ x ϵ R, x3 /2 = 2k + 1" (k ϵ N)

D) s: "∀ x, y ϵ R, x2 + y2 > 1"

E) t: "∀ x ϵ Z- , 3 – x3 > 0"


Soru – 10 

Aşağıdaki önermelerden hangisinin doğruluk değeri 0’dır?

A) p: "Ǝ x ϵ N, x3 <0"


B) q: "Ǝ x ϵ Z, x2 -10 <0"


C) r: "Ǝ x, y ϵ R, x2 – y2 <0"


D) s: "Ǝ x, y ϵ Z-, x2 - y2 > 0"


E) t: "Ǝ x, y ϵ R,y – x < 0"
3
Soru – 11

Aşağıda önermelerle ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) (p v q)’ ≡ p’ Λ q’ 

B) (p Λ q )’ ≡ p’ v q’ 

C) (p V q) Λ (p V r) = p V (q Λ r) 

D) (p Λ q) V (p Λ r) = p Λ (q V r) 

E) (p Λ q) V (p Λ r) = p Λ (q Λ r) 


Önermeler Test ÇözümleriSANATSAL BİLGİ

26/09/2017

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM
YORUMLAR
Ahmetcan Kadıoğlu
Proje Ödevi için 1'e 1. :) Teşekkürler
Yiğit CEYLAN
Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bu çalışmada kimin emeği geçtiyse teker teker teşekkürlerimi sunuyorum bir öğrenci olarak sizin sayenizde bilgi sahibi oldum teşekkür ederim... Yiğit CEYLAN
Ceylan köcek
Cok güzel
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI