SANATSAL BİLGİ VE SANAT TÜRLERİ

Sanat nedir, sanat çeşitleri nelerdir. Neler sanat olarak tanımlanır. Sanatsal bilgiye örnekler. Görsel, sessel, karma ve ritmik sanatlar. 

Sanat; özetle insanların yaratıcılıklarını ve yeteneklerini kullanarak ortaya çıkardıkları göze ve kulağa hoş gelen, beğeni kazanan eserlerdir. Bu eserler müzik, mimari, video, resim vb. olabilir. 

Bununla beraber sanatın tarihi insanın varoluşuyla başladığı için her dönemde farklı tanımlar yapılmıştır. Bazı kişiler sanatı bir form ortaya çıkarabilme yetenek ve becerisi olarak tanımlamıştır. 

 Bazı kişiler sanatı bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ve bu anlatım sonucu ortaya çıkan üstün yaratıcılıktır.

Sanatın tanımını şu şekilde de toplayabiliriz. Sanat; insan yaratıcılığının, yeteneklerinin ve düş gücünün; mimari resim, heykel, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi çeşitli sanat etkinliklerinde biçimlenmesidir.


Sanat ve Zanaat

Zanaat: insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla yaptıkları bakırcılık, halıcılık, duvarcılık, boyacılık gibi etkinliklere denir. Bunlara pratik sanatlar denir. Pratik sanatlarda amaç maddi bir ihtiyacın karşılanmasıdır.

Sanat: Bir yerde güzel ve hoş bir etki bırakmak amacıyla yapılan çalışmalara denir. Bunlara güzel sanatlar denir.


Görsel Sanatlar

İnsanların maddelere çeşitli şekillerde biçimler vererek yarattıkları sanata görsel sanat denir. Görsel sanatlar resim, mimari ve heykel olmak üzere 3 grupta incelenebilir.

Resim Sanatı: Resim çizgi ve boya kullanılarak herhangi bir yüzey üzerinde, herhangi bir nesnel varlığın yansıtılmasıdır. 

Heykel ve Kabartma Sanatı: Çeşitli maddelerin yontularak veya kalıba alma tekniği ile biçimlendirilerek ortaya çıkarılan bir sanat türüdür.

Mimari Sanatı: Her türlü bina, cami, köprü, kemer vb. yapı sanatıdır. Mimari eserler yapıldıkları döneme ait izler taşırlar ve o dönemin yaşam tarzı hakkında bir fikir verirler.Sessel (fonetik) Sanatlar

Sözcüklerle veya ses yeteneği ile biçim kazanmış eserlere denilir.En önemli olanları edebiyat ve müziktir.

Edebiyat Sanatı: Duyguların, düşüncelerin, hayallerin sözcüklerle veya yazı ile güzel ve etleyici biçimde anlatılmasıdır.

Müzik Sanatı: Duygu ve düşüncelerin etkileyici bir ses tarzı ile biçimlendirildiği sanat türüdür. Müzik kulağa hitap eden bir sanat türüdür.


Ritmik Sanatlar

Ritmik sanatlar insan vücudunun hareketlerinden doğan bir sanat türüdür. Opera, bale, tiyatro, dans bu gruptandır.

Dans: Genellikle bir çalgı eşliğinde yapılan beden hareketleridir.

Opera: Sözlerinin tamamı ve ya bir bölümü orkestra tarafından seslendirilen sahne oyunlarıdır.

 Bale: Sahne düzenine ve müziğe dayalı olarak yapılan belirli figürler ve yürüyüşlerle yapılan sanat türüdür.

Tiyatro: Olay ve olguların insanlar tarafından kurgulanarak sahnede canlandırılması sanatıdır.

Karma Sanatlar

Temel malzemesi insan ve toplum ilişkileri olan hareketli dramatik çalışmalardır. Sinema, tiyatro, kukla bu gruba girer.


Sinema: Çeşitli etkinlikler ve hareketlerin olayların canlandırılarak film şeridine alınması ve bir perde üzerinde insanlara gösterilmesidir.

Orta Oyunu: Sahne, dekor, perde kullanmadan halkın arasında oynanan Türk halk tiyatrosudur.

Kukla: Kartondan yapılmış insan figürlerinin hareketli yerlerinden ipliklere bağlanması ve bu ipliklerin bir ucunun da sanatçının parmaklarına bağlandığı ve hareketlerin bir perde üzerinden izleyiciye aktarıldığı bir oyundur.

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

YORUMLAR
ELVİN KAYA
Çok güzel bir site
Osman
Başarılar
mustfa sfft andl lissi öğrncsi
Başarılı birsite
COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI