ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI

Atatürk İlkeleri ve inkılapları.Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik, devletçilik, inkılapçılık ilkelerinin açıklamaları. Önemli inkılaplar ve tarihleri.


Atatürk İlkeleri

1. Cumhuriyetçilik

Cumhuriyetçilik halkın kendi kendisini yönetmesidir. Halk hür iradesi ile sandığa gider oyunu kullanır ve temsilcisini seçer. Devlet halkın seçmiş olduğu bu temsilciler tarafından yönetilir. Kanun ve yönetmelikler bu temsilciler tarafından belirlenir.

Cumhuriyet iktidarı ele geçiren kişinin kendi keyfine göre hükmetmesine mani olur. Devletin bir anayasası vardır ve seçimle işbaşına gelen idareciler bu yasalara uymak zorundadır. Kanun önünde herkes eşit muamele görür.

2. Milliyetçilik

Türk milliyetçiliği Türk toplumunun özel karakterini ve bağımsız kimliğinin korumayı esas alır. Milliyetçilik diğer ulusların bağımsızlığına saygı göstermekle beraber kendi ülkemizde ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda kimliğimizi, dilimizi, kültürümüzü ve bağımsızlığımızı korumak ve yaşatmaktır. Milli değerlerimizi ve kimliğimizi korumak ve yaşatmaktır. Ekonomimizi, silah, araç ve gerekçelerimizi teknolojinin son imkanlarına göre dizayn etmek ve her alanda diğer ülkelerle yarışabilir olmaktır.


3. Halkçılık

Halkçılık, ülke yönetiminin halkın elinde bulunması demektir. Ülke hiçbir ailenin veya zümrenin malı değildir, halkın ortak malıdır.

Halkçılık;

a. Ülke yönetiminin demokratikliği,

b. Birey ve sınıflara ayrıcalık tanınmaması gibi öğelerden oluşur.

Eğitim yoluyla bilgi ve kültür sahibi olan çevresini ve dünyadaki gelişmeleri izleyen ve sorgulayan, sosyal sorumluluk taşıyan halk, demokrasinin ve bağımsız güçlü bir ülkenin yaşamasındaki tek güvencedir.

Halkçılık demek, devletin bütün kudret ve egemenliğinin halktan geldiğini, Türk camiası içinde, fert, aile, sınıf ayrımcılığı bulunmadığını, kanun önünde herkesin eşit olduğunu ifade etmek demektir.

4. Laiklik

Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin kişilerin şahsi görüşlerinin veya herhangi bir dinsel toplumun değil, kural ve kanunlarla belirlenmiş ve toplum tarafından benimsenmiş ortak yasalarla yönetilmesi demektir.

4. Devletçilik

Anayasamızda yer alan devletçilik ilkesi; toplumsal, ekonomik ve kültürel kalkınmada devletin üstlenmesi gereken görevleri açıklar.  

Devletçilik genel anlamı ile, özel girişimin yetki ve gücü dışında kalan ekonomik kalkınma ve örgütlenmeyi gerçekleştirme ilkesidir.

Atatürk, devletçiliği şöyle açıklamıştır. Bizim takip ettiğimiz devletçilik, bireysel çalışma ve gayreti esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ulaştırabilmek ve ülkeyi bayındır hale getirebilmek için, ekonomik sahada devleti fiilen ilgili kılmak esaslarımızdandır.

5. İnkılapçılık

İnkılapçılık, çağdaş, modern ve güçlü bir devlet haline gelebilmemiz için yapılan değişme iyileştirmelerdir.

Bir ulus, kabile tarzı yönetim, hayat ve felsefe anlayışıyla ancak diğer ülkelerin oyuncağı olur. İnkılapçılık, ülkeyi geri kalmış yönetim, ölçü, araç – gereç, anlayış vb. kurtarmak ve her alanda dünyanın güçlü medeniyetleri ile yarışabilir ve onlara galebe çalabilir bir ülke durumuna getirmeyi amaçlar.

Devrimcilik ilkesi, Atatürk ilkeleri arasında eylem ve atılım gibi kavramları içerisine alan tek ilkedir.

Atatürk’ün inkılap hakkındaki görüşleri:

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlam ve biçimi ile uygar bir toplum haline getirmektir. İnkılabımızın asıl hedefi budur.


Atatürk İnkılapları

1- Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

2. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

3. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

4. Türk Medeni Kanunu Kabul Edildi (17 Şubat 1926)

5. Eğitim ve Öğretimin Birleştirilmesi (2 Mart 1926)

6. Medreselerin Kapatılması (3 Mart 1924)

7. Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)

8. Tekke ve Zaviyeler Kapatıldı (30 Kasım 1925)

9. Kılık ve Kıyafet Kanunu (3 Kasım 1934)

10. Ölçülerde Yapılan İnkılaplar (26 Aralık 1925 Miladi Takvim ve Milletlerarası saat uygulaması, 20 Mayıs 1928 milletlerarası rakamların kabulü, 26 Mart 1931 Ağırlık ve uzunluk ölçüleri kanunu)

11. Soyadı Kanunun Kabulü (21 Haziran 1934)
SANATSAL BİLGİ

16/10/2016 

  • YORUM YAZ
  • ADI SOYADI(veya nick)
  • YORUM

COPYRIGHT© HER HAKKI SAKLIDIR
Sitede Yer Alan Bilgi Belge Ve Materyallerin İzinsiz olarak Kopyalanması ve Alıntılanması Yasaktır

SANATSAL BILGI